A jelen Felhívás aláírói – a „Felelős értelmiség” 2019. február 6-i nyilatkozata szellemében – csatlakoznak azokhoz, akik tiltakoznak az új Nemzeti Alaptanterv visszásságai ellen. Teljes mértékben egyet értünk az egyházi iskolák tanárai által legutóbb közzétett szakszerű és mértéktartó állásfoglalással.

Felszólítjuk az oktatáspolitika irányítóit, hogy vegyék figyelembe az egyházi iskolák tanárai, valamint a magyartanárok, az élenjáró gimnáziumok igazgatói és más pedagógus-csoportok részéről megfogalmazott súlyos ellenvetéseket.

Meggyőződésünk, hogy a magyar iskolarendszer alapdokumentumának szánt kormányrendelet nem néz szembe a közoktatás előtt álló új kihívásokkal, amelyek a tanterv és a pedagógiai módszerek gyökeres felülvizsgálatát sürgetik. Saját céljaival is ellentmondásba kerül: a tudnivalók nyomasztó sokasága és a mindenre kiterjedő szabályozás lehetetlenné teszi a kreatív pedagógiai tevékenységet. Az irodalmi hagyomány ideologikus célzatú átértékelésével pedig a rendeletalkotó messze túllépett illetékessége körén.

A közoktatás sorsáról nem a kormánynak, nem is a pedagógus társadalomnak kell döntenie. Olyan ügy ez, ami minden családot érint, és amelyért a magyar szellemi élet valamennyi résztvevője felelős. Pedagógusok, művészek, tudósok, jogászok, a sajtó munkásai, akik eddig egymástól lényegében nem támogatva és többnyire hiába védekeztek az őket ért támadások ellen, lépjünk fel ezúttal egységesen: bírjuk rá a kormányt a Nemzeti Alaptanterv visszavonására, indítsunk nyilvános eszmecserét az iskolarendszer jövőjéről!

Budapest, 2020. március 1.

Felelős Értelmiség Kezdeményezés

 

Ha aláíróként kíván csatlakozni ehhez a dokumentumhoz, kérjük, lépjen be a weboldalra (ha szükséges, előbb regisztráljon), majd jöjjön vissza erre az oldalra.A dokumentumot az alábbi 381 ember írta alá:

Csatlakozók:

Abonyi, András, ökológus, tudományos munkatárs

Abért, Miklós, matematikus

Anda, Gábor, fizikus, PhD, MTA köztestületi tag

Anders, Alexandra, régész, tudományos főmunkatárs

Angelus, Tamás, közgazdász ny. egy. docens, ny. tud. főmunkatárs

Angyalné M., Ibolya, tanár

Asbóth, János, fizikus, egyetemi docens

Ascher, Tamás, rendező, egyetemi tanár

Augusztinovicz, Fülöp, villamosmérnök, professor emeritus, MTA bizottsági elnök

B. Szendrei, Mária, matematikus, egyetemi tanár

Bakonyi, Réka, tervezőgrafikus

Bakró-Nagy, Marianne, nyelvész, egyetemi tanár

Bakó, Tünde, tanár

Balog-Reményi, Tamás, informatikus

Balogh, Mihály, gyógyszerész, egyetemi adjunktus, Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság tag

Balogh, Gábor, informatikus, nyug. egyetemi adjunktus

Balázs, Miklós Ernő, mozaikművész, Dr. habil DLA

Barta, Zoltán, biológus, egyetemi tanár

Bazsa, György, fizikokémikus, professzor emeritus, DSc

Beck, György, közgazdász

Beke-Somfai, Tamás, vegyész, tudományos főmunkatárs, "Lendület" csoportvezető

Benedict, Mihály, fizikus, professzor emeritus

Benke, Viktória Olga, ny. tanár

Benkő, Ágota, agrármérnök, szociális szervező, egyetemi doktor

Berényi, Szilvia, vegyész, tudományos munkatárs

Bibok, Károly, nyelvész, egyetemi docens

Birincsik, Istvánné, Tanár

Biró, Péter, matematikus-közgazdász kutató, tudományos főmunkatárs, docens

Bokor, Mónika, vegyész, tudományos főmunkatárs

Boldizsár , Bernadett , Tanító

Boldogh, Balázs, gyűjtemény-, és raktárkezelő

Bolonyai, Gábor, klasszika filológus, egyetemi oktató

Borosy, András Péter, vegyész

Borsa, Judit, vegyészmérnök, professor emerita

Borsodi, Oszkár, demokrata

Bozó, Péter, zenetörténész, tudományos munkatárs

Bulkai, Tamás, nyugdíjas mérnök

Buruncz, Lajos, Nyugdíjas

Buzinkay, Géza, történész, professor emeritus

Bácskai, Zoltán, szoftverfejlesztő

Bálint, Erzsébet, tanár

Bálint, Csanád, régész, az MTA tagja

Bánfai, Beáta, pszichológus

Bánffy, Eszter, régész, DSc., c. egy. tanár, intézetigazgató, British Academy

Bánki, Zsolt, muzeológus, könyvtáros-informatikus, főosztályvezető

Bárd, András, ny. főiskolai tanár

Bártfai, Zsolt, jogász

Bécsy, Ágnes, tanár, ny. egy. docens

Bódy, Attila, angoltanár

Böhm, Gabriella, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

C. Tóth, Norbert, történész, az MTA doktora

Csaba, László, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Csanádi, Mária, közgazdász, tudományos tanácsadó, MTA doktora

Csanády, Lili, Kossuth Klub volt vezetője

Csernátony, Donát Gábor, orvos

Cserti, József, fizikus, egyetemi tanár

Csiha, András, épületgépész mérnök, ny. főiskolai docens

Csintalan, Tamás, tanár

Csorba, Róbert, jogász

Csuka, György, közgazdász

Csécsi, Barnabás Sándor, Mester-tanár, Címzetes igazgató, MAGYE

Czigányik, Zsolt, irodalomtörténész, egyetemi docens

Czúcz, Bálint, ökológus

Darab, Ágnes, klasszika-filológus, egyetemi tanár

Dedák, István, közgazdász, főiskolai tanár

Demeter, Gábor, fizikus, tudományos főmunkatárs

Demeter, Bence, Informatikus, teológus

Demuth, Laszlo, Gépészmérnök

Domonkos, Éva, gimnáziumi tanár

Doncsecz, Etelka, irodalomtörténész

Donászy, Ágnes, fejlesztőpedagógus

Dr. Balázs, Béla, Árpád, asztronómus, ELTE prof. emeritus, MTA köztestületi tag

Dr. Erdei, Mária, ügyvéd

Dr. Szalay, Luca, Kemikus, Egyetemi adjunktus

Dr. Szászné Turchányi, Piroska, nyugdíjas (matematikus)

Drucker, György, tanácsadó

Dróth, Júlia, nyelvész, egyetemi docens

Dányi, László, biológus

Dávid, Gyula, fizikus

Dávidházi, Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja

Démuth, Ágnes, pszichológus, nyugalmazott főiskolai docens

Elek, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Erben, Péter, matematika-informatika tanár, szoftvermérnök, BJMT

Erdélyi, Róbert, csillagász-matematikus, egyetemi tanár

Erdős, Gábor, Alapanyag-feltöltő

Erényi, Tibor, Nyugdíjas

Erős, Tibor, biológus, tudományos tanácsadó

Eszterág , Ildikó, tanár

Fazekas, László, pedagógus, általános iskolai igazgató

Fazekas, János, kémikus, kandidátus

Fehér, László, fizikus, egyetemi tanár

Ferentzi, Zsófia, orvos

Fidy, Judit, fizikus, professzor

Forgács, Péter, fizikus, tudományos tanácsadó

Frank, Gabriella, középiskolai tanár, finnugor nyelvész

Frank, András, matematikus, az MTA tagja

Freud, Róbert, matematikus, ny. egyetemi docens

Fábián, István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Fábry, Eszter, Tanár

Földes, István, fizikus, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

Földvári, István, kémikus, az MTA doktora

Fövényi, József, kandidátus, c. egyet. docens

Füredi, Zoltán, matematikus, az MTA tagja

Füzi, Péter, ny. IT auditor

G. Szabó, István, mérnök, c. egyetemi docens

Galambos, Gábor, professzor emeritus, az MTA doktora

Galló , Ferenc , Okleveles közgazdász

Gangler, Zoltán, filozófus, PhD, egyetemi docens, MTA köztestület

Goldner, Ibolya, kémikus, nyugdijas

Goldperger, István, közgazdász

Grabant, Ágnes, Informatikus

Gulyás, Balázs, publicista

Gurin, Péter, fizikus, egyetemi docens

Gyarmathy, Éva, klinikai és neveléslélektan szakpszichológus

Györke, Ágnes, irodalomtörténész, egyetemi docens

Gyürky, György, fizikus, az MTA doktora

Győrffy, Dóra, közgazdász, egyetemi tanárPPKE

Győrffy, Árpád, újságíró

Gádoros, Julianna, gyermekpszicháter

Gáspár, Attila, vegyész, egyetemi tanár

Gönczy, Monika, irodalomtörténész, tudományszervező

Gönczöl, Katalin, kriminológus, professor emerita

Görög, Zoltán, nyugalmazott lelkész

Görög, Sándor, kémikus, az MTA tagja

Hajnal, Zoltán, fizikus, tudományos főmunkatárs

Harsányi, Lucia, közgazdász

Hegedűs, Mihály, vegyész, tudományos tanácsadó

Hodász, Gábor, vállalkozó

Horváth, Ferenc, ökológus

Horváth, Zoltán, egyiptológus, muzeológus

Horváth, János, nyugalmazott főiskolai tanár, kandidátus

Horváth, János, tanító

Horváth, Csaba, általános iskolai tanár

Hoványi, Márton, irodalmár, katolikus teológus, egyetemi adjunktus

Hudecz, Ferenc, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Hámori, Balázs, közgazdász, professor emeritus, az MTA Doktora

Héberger, Károly, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

Ittzés, Dóra, biológus

Jakab , Katalin Édua, nyugalmazott pszichológus

Juhász, Róbert, fizikus, tudományos főmunkatárs

Juhász, Gyula, villamosmérnök

Jurek, Zoltán, fizikus, vezető kutató

Jurenka, Csaba, közgazdász

Kajner, Péter, közgazdász, humánökológus

Kamarás, Katalin, fizikus, az MTA tagja

Karikó, Balázs, gyógypedagógus

Kasza, Péter, irodalomtörténész, habilitált docens

Katona, Tünde, egyetemi oktató

Kelevéz, Ágnes, irodalomtörténész, PhD

Kendeffy, Gábor, filozófiatörténész, egyetemi docens

Kenesei, István, nyelvész, az MTA tagja

Keppel, Márton, művészettörténész

Kerekes, Árpád, fizikus, Phd.

Keresztes, Sándor, urbanista, exminiszter

Kertész, András, nyelvész, egyetemi tanár, MTA tag

Kertész, Gábor, főiskolai tanár, dr. jur.; lic. iur. can.; LLM.; PhD., MTA köztestületi tag

Király, Anikó, középiskolai tanár

Király, Miklós, jogász, egyetemi tanár

Kiss, Tamás, fizikus, tudományos főmunkatárs

Kiss, László, csillagász, az MTA tagja

Kiss-Hindy, Ágnes, gyógyszertörzskönyvező

Kluge, Gyula, fizikus, tud.főmunkatárs, MTA Köztestület

Knausz, Imre, pedagógiai szakértő

Kollár, László, mérnök, egyetemi tanár

Kollárné Csoma, Cecília, tanár

Kopasz, Katalin, egyetemi adjunktus, középiskolai tanár

Korányi, Ádám, matematikus, az MTA külső tagja

Korányi, Tamás, ny. rádiós főmunkatárs

Kotán, Norbert, Mérnök tanácsadó

Kovács, Zsuzsanna, gyermekorvos

Kovács, Balázs, közgazdász

Kovács, Béla István, mérnök

Kovács, Attila Lajos, biológus, MTA doktora

Krajczár, Krisztián, fizikus, data scientist, PhD

Krisztin, Tibor, matematikus, egyetemi tanár

Kun, Imre, szolgálti járadékos (volt határőr tiszt), Nem

Kun, Ádám, biológus, tudományos főmunkatárs

Kuroli, Veronika, teológushallgató

Kuslits, Béla, orvos, szociológus

Kuslits, Kata, Építész, pedagógiai szakértő

Kutassyné W., Melinda, tanár

Káldi, István , vasút-fejlesztőmérnök, -, -

Könnyű, Balázs, biológus, tudományos munkatárs, ELTE, Ökológiai Kutatóközpont

Kövendi-Veress, Erika, tanár

Kőrösmezey, Ákos, fizikus, informatikus

Ladnai, Attila, író, tanár és teológus

Lakatos, Géza, kísérletező

Lautner, Péter, filozófiatörténész, egyetemi tanár

Legeza, Örs, fizikus, tudományos tanácsadó

Lehel, Jenő, matematikus, professor emeritus

Ludányi, Gabriella, művészettörténész

Lukács, András, geofizikus

Lukács, Zoltán, vegyész

Lányi, András, ny. egyetemi docens

László, András, fizikus, tudományos főmunkatárs

Lőrincz, Teréz, tanár

M. Tóth, Tivadar, tanszékvezető egyetemi tanár

Magyar, Béla, építész-grafikus

Major, Ferenc, orvos

Makara, Gábor, orvos, neuroendokrinológus, az MTA tagja

Marcsek, Zoltán, biológus, tudományos tanácsadó

Martos, Ida, történelem szakos tanár, egyetemi adjunktus

Matus, Péter, fizikus

Menyhárd, Miklós, fizikus, DSc professzor emeritus

Mező , Margit, zenetanár, mentálhigiénikus

Miavecz, Jenő, középiskolai tanár, projektmenedzser

Mihályi, Levente, tanár

Miklós, György, informatikus, PhD

Molnár, Ákos, biológus, PhD

Molnár, Gábor, matematika tanár

Molnár, István, professzor emeritus

Molnár, dr., József, villamosmérnök, műszaki doktor

Mosonyi, Milán, matematikus, egyetemi docens

Moór, István, középiskolai tanár

Murvai, József, nyugalmazott általános iskolai tanár

Mádainé dr. Kovács, Judit, jogász

Márki, László, matematikus, kutató professzor emeritus

Máté, Mihály, fizikus

Mészáros, Ferenc, okl. mérnök, ny. igazgató

Mócsai, Attila, kutatóorvos, egyetemi tanár

Nagy, Erzsébet, tanár

Nagy, Attila, Középiskolai történelem tanár

Nagy, Dénes Lajos, fizikus, kutató professor emeritus

Nagy C., Katalin, nyelvész, tudományos munk

Nagyillés, János, klasszika-filológus, egyetemi docens

Nagyné Horváth, Emília, kémiatanár

Neumann, István, Közlekedési szakértő, fordító, KTE

Nyitrai, Gábor, mérnök-fizikus

Nyitray, László, biokémikus, egyetemi tanár

Nyíri, András, középiskolai tanár

Négyessy, László, neurobiológus

Németh, Katalin, építész

Németh, Gábor, éptőmérnök, tervező, Magyar Mérnöki Kamara

Orbán, Tibor, építész

Orosz, Ferenc, tudományos tanácsadó

Oszlányi, Gábor, fizikus, az MTA doktora

Paizs, György, nyugdíjas

Pajkossy, Tamás, vegyész

Palócné Bársony, Katalin, tanár

Palócz, Éva, közgazdász, PhD

Papp, Balázs, biológus

Parti, Tamás, tanár, tanár

Pasek, István, építőmérnök

Penc, Karlo, fizikus, tudományos tanácsadó

Petheő, Gábor L., élettanász, egyetemi docens

Petneki, Katalin, ny. egy. doc., köztestületi tag, pedagógia

Podani, János, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Pojányi, Balázs, pedagógus, tanító, igazgató, tankerületi igazgató, nem

Pomázi, István, geográfus

Pozsgay, Eszter, tanár, komplex művészeti terapeuta

Preiszner, Bálint, biológus, tudományos segédmunkatárs

Pusztai, Tamás, fizikus, az MTA doktora

Putnoky, Péter, biológus, egyetemi tanár

Pál, Károly Ferenc, fizikus, tudományos főmunkatárs

Páles, Zsolt, matematikus, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA levelező tagja

Pálinkás, József, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Pálinkásné, Éva, tanár

Párkányi, Zsuzsa, tanár

Pásti, Ildikó Etelka, gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető

Pásztor, Attila, tudományos munkatárs

Péderi, Tamás, történész, PhD-jelölt, korábbi tudományos segédmunkatárs, MTA helyi munkacsoporti tag

Péter, Zoltán, magyar-történelem szakos tanár, általános és gimnáziumi tanár

Pócs, Tamás, Széchenyi dijas akadémikus

Rabb, Péter, építőmérnök

Radnai, Ferenc, vegyész, dr

Radványi, András, villamosmérnök, az MTA Doktora

Recski, András, matematikus, professzor emeritus

Reichert, Johann, újságíró

Ritoók, Zsigmond, klasszika filológus, az MTA tagja

Romhányi, Beatrix, történész, az MTA doktora

Romsics, Ignác, történész, az MTA tagja

Románszki, Loránd, vegyész, kutató

Rédei, Tamás, biológus, tudományos munkatárs

Réder, Ferenc , Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó, környezetvédelem témában

Róna-Tas, András, nyelvész, orientalista, az MTA tagja

SZERVÁC Libre art, Attila, zeneszerző, Libre art composer

Sajó, Imre, építőművész

Sali, Attila, matematikus, MTA Doktora, egyetemi docens, MTA Doktora

Saly, Noémi, művelődéstörténész

Schiller, Róbert, vegyész, professor emeritus

Schlecht, Csaba, Történész, volt főszerkesztő

Schüttler, Tamás, folyóiratszerkesztő, tanár, nyugalmazott főszerkesztő

Sebők, Attila, mérnök, informatikus

Slézia, Andrea, kutató

Solti, László, állatorvos, rector emeritus, az MTA rendes tagja

Solymosi, László, orvos, egyetemi tanár, MTA külterületi tag

Somló, Ágnes, műfordító, egyetemi oktató

Somogyi, Lívia, tanár

Somogyi, György, villamosmérnök

Standovár, Tibor, ökológus, természetvédelmi biológus, tanszékvezető egyetemi docens

Stark, Tamás, történész

Szabad, János, biológus, genetikus, emeritus professzor,

Szabadics, János, agykutató

Szabolcs, Gréta, tanár

Szabolcsi, Kristóf, közgazdász

Szabó, Gábor, régész, egyetemi docens

Szabó, István, ny. nagykövet

Szabó, Zoltán Illés, matematika-kémia szakos középiskolai tanár, informatikus

Szabó, János Árpád, adóügyi főmunkatárs, mérnök, számviteli szakközgazdász

Szajbély, Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Szakolczai, György, közgazdász, professor emeritus

Szalai, Tamás, csillagász, PhD, tudományos munkatárs

Szalay, Szilárd, fizikus, tudományos munkatárs

Szalay, Csaba, nyugdíjas

Szaller, Dávid, fizikus

Szalma , Botond , Logisztikus, elnök-vezérigazgató, FONASBA EXECITUVE VICE PRESIDENT

Szathmáry, Eörs, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Szatmári, József, geoinformatikus, egyetemi docens

Szeidl, György, gépészmérnök, egyetemi tanár

Szeitz, János, Nyugalmazott tanár

Szekeres, Miklós, biológus

Szendrei, Ágnes, matematikus, egyetemi tanár

Szent-Iványi, István, külpolitikai szakértő, egyetemi doktor, Magyar Atlanti Tanács alelnök

Szente, Magdolna, professzor emerita

Szigeti, István, zeneszerző

Szigeti, Zsolt, orvos, Ph.D.

Szigetvári, Péter, nyelvész, egyetemi docens

Sziklainé Leposa, Márta, tanár

Szilágyi, Emőke Rita, Irodalomtörténész, Tud.mts.

Szivi, László, közgazdász

Szládek, István, Egyéni vállalkozó /építőipar/

Szász, Péter, agrármérnök

Szász, Domokos, matematikus, Prof. Emeritus, MTA tag

Szász, János Péter, Fizikus, tanár

Szép, Zsolt, fizikus, tudományos főmunkatárs

Szöllősi, András, oktató, kutató biológus, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA köztestület

Szűcs, Péter, nyelvész, egyetemi tanársegéd

Szűcs , Gabriella, nyugdíjas üzemmérnök

Séllei, Nóra, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Sütő, András, fizikus

Takács, Erzsébet, vegyészmérnök, kutató professzor emerita, az MTA doktora

Takács, Gábor, fizikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Takáts, Marcella, matematikus, tudományos munkatárs, MTA köztestületi tag

Teplán, István, tanácsadó

Thiesz, Agnéta, jogi asszisztens

Timár, János, fizikus, tudományos tanácsadó

Timár, János, jogász, szociológus

Tinya, Flóra, ökológus, tudományos munkatárs

Tircsó, Gyula, vegyész és kémia tanár, egyetemi docens

Toldi, József, biológus, egyetemi tanár

Trojkó, Ildikó, tanár

Tárkányi, Sándor, Informatikus

Tátrallyay, Mariella, geofizikus

Tóth, Csaba László, fizikus

Tóth, Ervin, mérnökinformatikus, egyetemi óraadó

Tőrös, Szilárd, vegyészmérnök, ny. egyetemi docens

Ujfalussy, Balázs, biológus, tudományos munkatárs

Ungár, János, nyugdíjas villamosmérnök

Urbán , Gergely , Tanár

Vajna, Zoltán, gépészmérnök, az MTA tagja

Valki, László, nemzetközi jogász, professor emeritus

Varga, Péter, geofizikus-szeizmológus, az MTA doktora

Varga, Ferenc B., agrármérnök

Varga, Zoltán, tanár

Varró, András, farmakológus, egyetemi tanár

Vedres, Balázs, egyetemi oktató, senior research scholar

Vicsek, Tamás, fizikus, az MTA tagja

Victor, András, pedagógus, ny. főiskolai tanár

Vág, András, szociológus

Vámos, Katalin, arany diplomás orvos

Ván, Péter, fizikus

Várkonyi, Borbála, esztétika szakos bölcsész, filológus

Várnainé Balogh, Beáta, Tanár, régésztechnikus, múzeumpedagógiai szaktanácsadó

Vásárhelyi , Virág , magyar nyelv és irodalom tanár , drámapedagógus, digitális pedagógiai fejlesztő

Vékonyné Kveck, Andrea, matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Walter, Péter István, mérnök, tanár

Wolf, György, fizikus, tudományos tanácsadó

Zachar, István, biológus

Zalavári, András, műszaki tanár

Zimborás, Zoltán, fizikus

Zsadányi, Edit, Irodalomtörténész, egyetemi docens, ELTE

Zsirke, Szilvia, Titkárnő, Közgazdász egyetemi hallgató

Zsély, István Gyula, kémikus, adjunktus

Zétényi, Miklós, fizikus, tudományos főmunkatárs

Zörényiné Süle, Ágnes, nyugdíjas biológus

czingula, katalin, jogász

Ábrahám, Júlia, tanár, jogász, politikus

Ács, Gergő, gimnáziumi tanár

Éltető, Andrea, közgazdász kutató, tudományos főmunkatárs, MTA köztestületi tag

Öllerer, Kinga, ökológus, tudományos munkatárs

Üveges, Bálint, biológus, tudományos munkatárs