2019. február 9-én kiadtunk egy Nyilatkozatot, mert kötelességünknek éreztük, hogy emlékeztessük a kultúra és a tudomány területén intézkedő állami vezetőket: a sikeres reformok alapos előkészítés és nyilvános mérlegelés nyomán születnek. Az érintettek akarata ellenére kierőszakolt változások a szellemi életben soha nem érik el a céljukat.

Tiltakoztunk a napi érdekekhez, tudományosan kellőképpen alá nem támasztott elképzelésekhez igazított intézményalapítás gyakorlata ellen, és elítéltük a világnézetek őszinte párbeszédét ellehetetlenítő durva vádaskodást, uszító hangnemet.

Másfél év alatt a helyzet tovább romlott. A kormány a világra és Magyarországra szabadult járványhelyzetet is hatalma növelésére használta, miközben fokozódott a kézivezérlés okozta káosz és a kormányzati arrogancia.

Elég volt a kormány felforgató, rendbontó intézkedéseiből!

Elprivatizálták a nemzet vagyonát,

ellehetetlenítették a független médiát,

cenzúrázzák a tudományos kutatómunkát,

az államigazgatásból marionett-színházat csináltak,

a tanszabadságot lábbal tiporják – a közoktatást már régen bedarálták, most az egyetemeken a sor.

POLGÁRTÁRSAINKHOZ FORDULUNK!

Felhívjuk az egyetemistákat és oktatóikat, a magyar szellemi élet minden szereplőjét, hogy álljanak ki az az egyetemi autonómia, az oktatás és a kutatás szabadságának védelmében!

Felszólítjuk a főváros és a kerületek vezetőit: amennyiben a diákok követelése nem teljesül, biztosítsanak helyet a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatói és hallgatói számára, hogy megfelelő körülmények között folytathassák munkájukat!

Hisszük, hogy olyan országban fogják befejezni tanulmányaikat, amely az ő diplomájukat ismeri el, és nem azt, amin egy megszállt intézmény pecsétje díszeleg.

Budapest, 2020. szeptember 4.

Az alább felsorolt 59 aláírókhoz itt csatlakozhat:

Ha aláíróként kíván csatlakozni ehhez a dokumentumhoz, kérjük, lépjen be a weboldalra (ha szükséges, előbb regisztráljon), majd jöjjön vissza erre az oldalra.A dokumentumot az alábbi 452 ember írta alá:

Csatlakozók:

Abonyi, András, ökológus, tudományos munkatárs

Abért, Miklós, matematikus

Agárdi, Péter dr., irodalom- és művelődéstörténész, professzor emeritus, PTE, MTA köztestület

Anda, Gábor, fizikus, PhD, MTA köztestületi tag

Anders, Alexandra, régész, tudományos főmunkatárs

Andor, László, fizikus

Andorfi, István, fizika BSc szakos egyetemi hallgató

Apatóczky, Ákos Bertalan, orientalista, az Európai Akadémia tagja

Arányi, Péter, a biológiai tudomány doktora, gyógyszerkutató

Babay, Ákos, jogász, Dr

Bakonyvári, Sándor, építész

Baksa, Daniel, közgazdász

Balogh, Judit, fizikus, az MTA doktora

Balogh, Gábor, biokémikus, tudományos főmunkatárs

Balogh, Gábor, informatikus, nyug. egyetemi adjunktus

Balogh, Gábor, újságíró

Balázs, Miklós Ernő, mozaikművész, Dr. habil DLA

Baranyai, Zsolt, vegyész, osztályvezető, MTA köztestületi tag

Barok, Márk, kutatóorvos

Bazsa, György, fizikokémikus, professzor emeritus, DSc

Beke, János, gépészmérnök, egyetemi tanár, az MTA doktora

Beke-Somfai, Tamás, vegyész, tudományos főmunkatárs, "Lendület" csoportvezető

Benczúr, András, matematikus, informatikus

Bendl, Judit, nyugdíjas informatikus

Benedek, György, professzor emeritus

Benyhe, Sándor, biokémikus, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Bernát, Gábor, biofizikus, tudományos főmunkatárs

Biri, Sándorné, középiskolai tanár

Biró, Péter, matematikus-közgazdász kutató, tudományos főmunkatárs, docens

Boldogh, Balázs, gyűjtemény-, és raktárkezelő

Bolonyai, Gábor, klasszika filológus, egyetemi oktató

Bornemissza, Tamás, gépészmérnök

Borosy, András Péter, vegyész

Borsa, József, tanár, nyugalmazott

Borsodi, Oszkár, demokrata

Both, Sándor Ignác, jogász

Bozó, Péter, zenetörténész, tudományos munkatárs

Brenner, Koloman, nyelvész, egyetemi docens

Bródy, Mihály, nyelvész, professzor emeritus, az MTA doktora

Bucsánszki, Miklós, informatikus

Budeáné Mátyus, Valéria, közgazdász

Bunth, Gergely, matematikus, PhD hallgató

Bácskai, Zoltán, szoftverfejlesztő

Bálint, Péter, matematikus, egyetemi docens

Bálint, János, mérnök

Bánfalvi, István, szociálpolitikus

Bánki, Zsolt, muzeológus, könyvtáros-informatikus, főosztályvezető

Bárd, András, ny. főiskolai tanár

Bártfai, Zsolt, jogász

Bárány, Balázs, matematikus, egyetemi docens

Békés, Csaba, történész, egyetemi tanár

Bíró, László István, restaurátor művész

Bódi, Balázs, fizikus

Bódy, Attila, angoltanár

Bódyné Márkus, Rozália, germanista, MTA Köztestület

C. Tóth, Norbert, történész, az MTA doktora

Csabai, Márta, pszichológus, egyetemi tanár

Csalog, Benedek, fuvolaművész

Csanády, Lili, Kossuth Klub volt vezetője

Cserna, Zoltánné/Mária, okl.villamosmérnök

Cserny, László, villamosmérnök, professor emeritus

Csiha, András, épületgépész mérnök, ny. főiskolai docens

Csintalan, Tamás, tanár

Csirik, János, informatikus, professor emeritus

Csirkés, Ferenc, orientalista, egyetemi adjunktus

Csorba, Róbert, jogász

Csuka, György, közgazdász

Csécsi, Barnabás Sándor, Mester-tanár, Címzetes igazgató, MAGYE

Csörsz Rumen, István, irodalomtörténész

Czachesz, Erzsébet, tanár, professor emeritus, DSc

Czúcz, Bálint, ökológus

Darab, Ágnes, klasszika-filológus, egyetemi tanár

Debreczeni, Attila, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Demeter, Gábor, fizikus, tudományos főmunkatárs

Demuth, Laszlo, Gépészmérnök

Deutsch, László, gépészmérnök

Dezsényi, Katalin, műfordító, szerkesztő

Dezséri, Kálmán, közgazdász, kandidátus, MTA köztestületi tag

Diósi, Lajos, fizikus, MTA Doktora, egyetemi magántanár

Dobó, István, erdőmérnök, Nyugdíjas, Magyar Mérnöki Kamara

Domokos, Katalin, középiskolai tanár

Domonkos, Éva, gimnáziumi tanár

Donászy, Ágnes, fejlesztőpedagógus

Dr. Hideg, Éva, jövőkutató, egyetemi tanár, az MTA doktora, MTA köztestületi tag, MTT tag

Dr. Kalavszky, Dezső, vill. mérnök, ny. c. táblabíró, dr. techn., szabadalmi ügyvivői kamara

Dr. Kiss, Gerda, Állatorvos

Dr. Tischler, Annamária, kutató, tudományos munkatárs

Dr. Valkovics, Mariann Gabriella, fogszakorvos

Démuth, Ágnes, pszichológus, nyugalmazott főiskolai docens

Dóbé, Sándor, vegyész, az MTA doktora

Edelényi, Zsuzsánna, tanár

Elek, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Elek, László, újságíró

Erdélyi, Róbert, csillagász-matematikus, egyetemi tanár

Erdős, Gábor, Alapanyag-feltöltő

Esztergályos, Kolos, tanár

Eszterág , Ildikó, tanár

Eörsi, László, történész, tudományos munkatárs

Eörsi, Dániel, orvos

Fabiny, Tibor, irodalomtörténész

Fancsaly, Éva, nyelvész, egyetemi docens

Faragó, István, matematikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Fazekas, László, pedagógus, általános iskolai igazgató

Ferenczi, Miklós, matematikus, az MTA doktora

Fleischer, Tamás, építőmérnök, gazdasági mérnök

Fokasz, Nikosz, szociológus, egyetemi tanár

Forgács, József, szociálpszichológus, az MTA külső tagja

Frank, András, matematikus, az MTA tagja

Frank, Tamás, erdőmérnök, intézeti mérnök

Freud, Róbert, matematikus, ny. egyetemi docens

Futaki, Károly, építőmérnök, hidrológus

Fátyol, Károly, biológus, tudományos főmunkatárs

Fórizs, László, tanár, műfordító, The International Association of Sanskrit Studies (IASS)

Földes, István, fizikus, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

Földi, András, jogász, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora

Fövényi, József, kandidátus, c. egyet. docens

Fülöp, Márta, tudományos tanácsadó, az MTA Doktora

Füredi, Zoltán, matematikus, az MTA tagja

Galambos, Gábor, professzor emeritus, az MTA doktora

Gangler, Zoltán, filozófus, PhD, egyetemi docens, MTA köztestület

Gingl, Zoltán, fizikus, egyetemi tanár

Gogolák, Péter, immunológus, tudományos munkatárs

Goldner, Ibolya, kémikus, nyugdijas

Goldperger, István, közgazdász

Grósz, Tamás, fizikus, ügyvezető

Gyarmathy, Éva, klinikai és neveléslélektan szakpszichológus

Gyurkovics, Éva, matematikus, cimz. egy. tanár

Györke, Ágnes, irodalomtörténész, egyetemi docens

Gyürky, György, fizikus, az MTA doktora

Győrffy, Árpád, újságíró

Gábor, Ágnes Irén, egészségügyi szakasszisztens

Gács, János, vegyész

Gáspár, Attila, vegyész, egyetemi tanár

Gécseg, Zsuzsanna, nyelvész, egyetemi docens

Gönczy, Monika, irodalomtörténész, tudományszervező

Hajdu, Csaba, fizikus

Hajduska, Dorottya, tanár

Halm, Tamás, nyelvész, tudományos munkatárs, egyetemi adjunktus

Halász, István, tanár

Hantos, Zoltán, mérnök-fiziológus, professzor emeritus

Harcos, Gergely, matematikus, az MTA doktora

Harnos, Andrea, biostatisztikus, egyetemi docens

Havasi, Judit, pedagógus

Havasi, Éva, szociológus

Hegedűs, Veronika, nyelvész, tudományos főmunkatárs

Helli, Gábor, tanuló

Herczog, László, közgazdász

Hofhauser, Béla, informatikus mérnök

Holndonner, Róbert László, politológus-történész, fordító, PhD

Honyek, Gyula, nyugalmazott fizikatanár

Hornai, Gábor, gépészmérnök, üzletember

Horváth, Judit, orvos, egyetemi docens

Horváth, János, nyugalmazott főiskolai tanár, kandidátus

Horváth, Viola, tudományos főmunkatárs

Horváth, Zoltán, egyiptológus, muzeológus

Horváth, Szilvia, politikai filozófus

Horváth, János, tanító

Horányi, Zsuzsanna, tanár

Hoványi, Márton, irodalmár, katolikus teológus, egyetemi adjunktus

Hunyadi, László, nyelvész, professor emeritus, MTA doktora

Héberger, Károly, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

Imre, Zoltán, színháztörténész, egyetemi docens

Ittzés, András, matematikus, egyetemi docens

Ittzés, Nóra, nyelvész, tudományos főmunkatárs

JAUERNIK, ISTVÁN, Gépészmérnök, volt országgyűlési képviselő

Jakab, Réka, levéltáros

Jakab , Katalin Édua, nyugalmazott pszichológus

Jancsó, Gábor, vegyész, kutató professor emeritus

Jankó dr., Zsuzsanna, orvos, szakorvos, MOK , MOSZ

Joób, Márk, filozófus-közgazdász, címzetes egyetemi tanár

Jurek, Zoltán, fizikus, vezető kutató

Jánossy, István, fizikus, tudományok doktora

Józsi, Mihály, biológus, egyetemi tanár, MTA doktora

Kapus, Imre, okl. mg. gépészmérnök, nyugalmazott elnök-ügyvezető igazgató

Kapócs, Gábor, orvos

Karancsiné Menyhárd, Dóra, kémikus, tudományos főmunkatárs

Karikas, Gabor, varosgazdasagi mernok

Kelemen, András György, közgazdász

Kemény, Aranka, muzeológus

Kemény, Gábor, nyelvész, professzor emeritus, az MTA doktora

Keresztes, Sándor, urbanista, exminiszter

Kiefer, Ferenc, nyelvész, professzor emeritusz, MTA tag

Kiss, Ibolya, biológus, az MTA doktora

Klaniczay, Gábor, történész

Kluge, Gyula, fizikus, tud.főmunkatárs, MTA Köztestület

Knausz, Imre, pedagógiai szakértő

Kocsor, Ferenc, biológus, tudományos munkatárs, MTA köztestületi tag

Kohlheb, Róbert, vegyipari gépészmérnök, az agrártudományok doktora

Kollárné Csoma, Cecília, tanár

Komlódi, Gyula, EU Közgazdász

Koncz, Zsuzsanna, biologus, Dr.

Kontra, Klára, biológia tanár

Kopasz, Katalin, egyetemi adjunktus, középiskolai tanár

Korányi, Ádám, matematikus, az MTA külső tagja

Korányi, Tamás, vegyész, tudományos tanácsadó, MTA Doktora

Kosdi, Attila, építészmérnök

Kotán, Norbert, Mérnök tanácsadó

Kovács, Attila Lajos, biológus, MTA doktora

Kovács, Lajos, vegyész, tudományos főmunkatárs

Kovács, Balázs, közgazdász

Kovács, Tamás György, fizikus, egyetemi tanár

Kovács, Zsuzsanna, gyermekorvos

Kovács, Béla István, mérnök

Krajczár, Krisztián, fizikus, data scientist, PhD

Kubínyi, Kata, egyetemi oktató

Kulcsár-Szabó, Enikő, ny. tanár, köztisztviselő

Kulka, Janina, patológus, egyetemi tanár

Kun, Ádám, biológus, tudományos főmunkatárs

Kutassyné W., Melinda, tanár

Kuti, Csongor, jogász, egyetemi adjunktus

Kádár-Csomor, Gábor, tanár

Kálmán, László, nyelvész, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Kálóczy, Katalin, nyugdíjas köztisztviselő

Kónya, Anikó, kognitív pszichológus, c. egyetemi tanár

Könnyű, Balázs, biológus, tudományos munkatárs, ELTE, Ökológiai Kutatóközpont

Kövér, Katalin, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kürti, Jenő, fizikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Kürtösi, Katalin, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Kővári, Sarolta, filozófiatörténész, tudományos segédmunkatárs

Kőváry, Péter, műszaki informatikus mérnök

Laki, Gábor, vegyészmérnök

Lantos, Gabriella, egészségügyi menedzser

Lautner, Péter, filozófiatörténész

Lehel, Jenő, matematikus, professor emeritus

Lelleiné Kovács, Eszter, ökológus, tudományos munkatárs

Lengyel, Béla, kémikus, DSc

Ligeti, Zsuzsa, tanító (nyugdíjas)

Liker, András, biológus, egyetemi tanár

Lindner, Klára, tanár

Lipovszki, Gábor, villamosmérnök

Ludányi, Gabriella, művészettörténész

Lutring, Magdolna Katalin, angoltanár, nincs, nem vagyok tag

Lánczi, Levente István, orvos

László, András, fizikus, tudományos főmunkatárs

László, Zoltán, ökológus, egyetemi docens

László, József, újságíró, a Kossuth Rádió volt főszerkesztője, az MTV volt alelnöke

Lászlóffy, Barnabás, szoftverfejlesztő

Lászlóffy, András, fizikus

Lázár, József, vegyész

Lévai, Pál, villamosmérnök dr, gyárigazgató

Lévai, Géza, fizikus, tudományos tanácsadó

M. Tóth, Tivadar, tanszékvezető egyetemi tanár

Madarász, Emília, kutatóprofesszor emeritusz

Magyar, Zsolt, tanár

Magyar, Béla, építész-grafikus

Major, Ferenc, orvos

Malina, János, zenetörténész, PhD

Marcsek, Zoltán, biológus, tudományos tanácsadó

Martos, Ida, történelem szakos tanár, egyetemi adjunktus

Martos, Tamás, pszichológus, egyetemi docens

Matyi, Sándorné, nyugalmazott építőmérnök

Medzihradszky, Dénes, vegyész és informatikus

Mentényi , Klára, művészettörténész

Menyhárd, Miklós, fizikus, DSc professzor emeritus

Merva, Szabina, régész

Meszéna, Géza, fizikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Miavecz, Jenő, középiskolai tanár, projektmenedzser

Mihály, György, fizikus, az MTA tagja

Miklós, György, informatikus, PhD

Miklósi, Mária, vegyészmérnök

Mosonyi, Milán, matematikus, egyetemi docens

Máté-Tóth, András, teológus, valláskutató, egyetemi tanár

Mészáros, Ferenc, okl. mérnök, ny. igazgató

Mészáros, Zsófi, gyógypedagógus, galerista, pdsz

Nagy, Tamás, tanár, igazgatóhelyettes

Nagy, Boldizsár, nemzetközi jogász, egyetemi docens

Nagy C., Katalin, nyelvész, tudományos munk

Naszály, Gábor, villamosmérnök, mestertanár

Neumann, István, Közlekedési szakértő, fordító, KTE

Nusser, Ádám, informatikus

Nyitray, László, biokémikus, egyetemi tanár

Négyessy, László, neurobiológus

Németh, András, oktatáskutató, egyetemi tanár, MTA doktora

Németh, Katalin, építész

Németh, Péter, geológus, kutató

Némethné Hevenesi, Anna, középiskolai tanár

Orbán, Andrea, fizikus, tudományos főmunkatárs

Orbán, Tibor, építész

Padisák, Judit, biológus, egyetemi tanár, MTA tag

Paizs, György, nyugdíjas

Pajkossy, Tamás, vegyész

Pap, József Sándor, vegyész, tudományos főmunkatárs

Papp, István, vegyész

Pataki, Pál, tanár, volt nagykövet

Patkós, András, fizikus, emeritus egyetemi tanár, az MTA tagja

Pató, János, vegyész

Perjési, András, jogász

Pesti, Béla, Villamos mérnök

Pete, Gábor, matematikus, egyetemi docens, ERC kutatócsoport vezető

Petneki, Katalin, ny. egy. doc., köztestületi tag, pedagógia

Plank, Zsuzsanna, geofizikus, egyetemi docens

Podani, János, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Pojányi, Balázs, pedagógus, tanító, igazgató, tankerületi igazgató, nem

Pomázi, István, geográfus

Pukli, István, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, intézményvezető

Pusztai, Erzsébet, orvos

Putnoky, Péter, biológus, egyetemi tanár

Pál, Károly Ferenc, fizikus, tudományos főmunkatárs

Páles, Zsolt, matematikus, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA levelező tagja

Pásztor, Erzsébet, biológus, egyetemi adjunktus

Pázmándi, István, alkalmazott

Péderi, Tamás, történész, PhD-jelölt, korábbi tudományos segédmunkatárs, MTA helyi munkacsoporti tag

Péter, Mária, kémikus, tudományos munkatárs

Péterfalvi, Csaba Géza, fizikus, PhD

Pócs, Tamás, Széchenyi dijas akadémikus

Pótó, Júlia, újságíró, fordító, PhD-hallgató

Rabb, Péter, építőmérnök

Radnai, Ferenc, vegyész, dr

Radványi, András, villamosmérnök, az MTA Doktora

Razga, Zsolt, Farmakologus, tudomanyos munkatars

Recski, Gábor, nyelvész, egyetemi adjunktus

Reichert, Johann, újságíró

Ridovics, Anna, művészettörténész

Romek, Márta, pszichológus

Románszki, Loránd, vegyész, kutató

Rosta, Miklós, egyetemi oktató, tanszékvezető egyetemi docens

Ruttkay, Veronika, irodalomtörténész, egyetemi docens

Rácz, Miklós, régész

Rákos, Attila, orientalista, tudományos munkatárs

Rákosi, Csilla, nyelvész, tudományos főmunkatárs

Rátfai, Attila, közgazdász, egyetemi docens

Ráth, Balázs, matematikus, egyetemi docens

Rátkai, László, fizikus

Réder, Ferenc , Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó, környezetvédelem témában

Révfy, Dezső, nyugalmazott középikolai tanár

Rózsa, Márta, operaénekes

Sali, Attila, matematikus, MTA Doktora, egyetemi docens, MTA Doktora

Sallay, Viola, pszichológus, egyetemi adjunktus

Salvi, Péter, informatikus, egyetemi docens

Saly, Noémi, művelődéstörténész

Sarkadi, László, fizikus

Sarkadi, Balázs, biológus, az MTA tagja

Scharle, Ágota, közgazdász

Scheuring, István, Biofizikus, DsC, tudományos tanácsadó

Schiller, Róbert, vegyész, professor emeritus

Schmidek, Veronika, rendszerszervező

Schneller, István, urbanista építész, egyetemi tanár

Schwáb, Zoltán, teológus, egyetemi oktató

Schüttler, Tamás, folyóiratszerkesztő, tanár, nyugalmazott főszerkesztő

Sebők, Attila, mérnök, informatikus

Selyem, Zsuzsa, író, irodalomtörténész, egyetemi docens, BBTE, BTK

Semsey, Gábor, pedagógus, mentálhigiénés szakember, egyetemi adjunktus

Siklósiné Patay, Edit, biológus

Simon, András, matematikus, egyetemi docens

Sipos, Balázs, történész, egyetemi docens

Sipos, Károly Péter, kertészmérnök. ingatlanszakértő

Slézia, Andrea, kutató

Solymosi, László, orvos, egyetemi tanár, MTA külterületi tag

Somló, Ágnes, műfordító, egyetemi oktató

Somogyi, Peter, neurobiologus, professzor, FRS

Somogyi, József, biológus , Dr.

Somogyi, György, villamosmérnök

Somsák, László, kémikus, egyetemi tanár

Steklács, János, nyelvész, egyetemi tanár

Stelli-Kis, Sándor, ügyvéd

Szabad, János, biológus, genetikus, emeritus professzor,

Szabadics, János, agykutató

Szabados, Tamás, matematikus, nyugalmazott egyetemi docens

Szabó, Ákosné, gyógypedagógus, professzor emerita

Szabó, István, ny. nagykövet

Szabó, Gábor, régész, egyetemi docens

Szalai, Gergely, Gépészmérnök hallgató

Szalai, Júlia, szociológus

Szalai, Tamás, csillagász, PhD, tudományos munkatárs

Szalay, Szilárd, fizikus, tudományos munkatárs

Szalma , Botond , Logisztikus, elnök-vezérigazgató, FONASBA EXECITUVE VICE PRESIDENT

Szarvas, Gábor, vállalati környezeti szakértő

Szegedi, István, informatikus

Szeitz, János, Nyugalmazott tanár

Szekeres, József, hidrobiológus

Szekeres, Miklós, biológus

Szent-Iványi, István, külpolitikai szakértő, egyetemi doktor, Magyar Atlanti Tanács alelnök

Szente, Magdolna, professzor emerita

Szigeti, István, zeneszerző

Szigeti, Zoltán, növényfiziológus, az MTA doktora

Szigeti, István, gépész technikus

Szigetvári, Péter, nyelvész, egyetemi docens

Szijártó, Miklós, ny. főiskolai tanár, Matematikai tud. kandidátusa, MTA köztestületi tag

Szijártó M., István, történész, az MTA doktora

Szládek, István, Egyéni vállalkozó /építőipar/

Szász, Domokos, matematikus, Prof. Emeritus, MTA tag

Szél, István, ny.osztályvezető főorvos

Szöllősi, Gergely János, fizikus, evolúció biológus, adjunktus

Szűcs, Péter, nyelvész, egyetemi tanársegéd

Sávai-Matuska, Ágnes, irodalomtörténész, egyetemi docens

Séllei, Nóra, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Sütő, András, fizikus

Takács, Imre, művészettörténész, egyetemi tanár

Takács, Erzsébet, vegyészmérnök, kutató professzor emerita, az MTA doktora

Takács, Gábor, fizikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Takács, Károly, szociológus, tudományos főmunkatárs

Tapolczai, Kálmán, hidrobiológus

Tatai-Tóth, András, tanár

Teplán, István, tanácsadó

Thiesz, Agnéta, jogi asszisztens

Timár, János, fizikus, tudományos tanácsadó

Timár, Gábor, geofizikus, egyetemi tanár

Tinya, Flóra, ökológus, tudományos munkatárs

Toldi, József, biológus, egyetemi tanár

Turóczi, György, gépészmérnök, nincs, MMK, KÉSZ

Táborosi, Gábor, nyugdíjas

Tárkányi, Sándor, Informatikus

Tóth, János, matematikus, PhD, c. egyt. tan.

Tóth, Pál Péter, demográfus, az MTA doktora

Tóth, Imre, kémikus , professor emeritus, MTA Köztestület. MKE

Tóth, Ervin, mérnökinformatikus, egyetemi óraadó

Tóth, László Márton, matematikus

Tőrös, Szilárd, vegyészmérnök, ny. egyetemi docens

Ullrich, Magdolna, Tanár

Ungár, János, nyugdíjas villamosmérnök

Valkó, János, fizikus, az MTA doktora

Valuch, Tibor, történész, tudományos tanácsadó

Van-Weert, Szuzan, sejt- és molekuláris biológus, MITT

Varga, György, műfordító, volt nagykövet

Varga, Judit, tanár

Varga, László, közgazdász

Varga, Ferenc B., agrármérnök

Varga, Szabolcs György, pedagógus

Varga, Balázs, közgazdász, vállalati ügyfélmenedzser

Varró, András, farmakológus, egyetemi tanár

Verő, Mária, művészettörténész

Vicsek, Tamás, fizikus, az MTA tagja

Vincze, László, építészmérnök, egyetemi docens

Vincze, Kornél, mérnök, okleveles

Visy, Csaba, kémikus, egyetemi tanár

Vizi, Katalin, nyelvtanár

Votisky, László, vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök

Váczi, Márk, Történész, néprajzkutató

Vág, András, szociológus

Váradi, Balázs, közgazdász

Vári, Ágnes, ökológus, tudományos munkatárs

Várkonyi, András, építész

Várkonyi-Nickel, Réka, történész, néprajzkutató, MTA köztestületi tag

Várnagy, Katalin, kémikus, egyetemi tanár, MTA köztestület

Végh, László, szilikátgépész mérnök, építő mérnök

Vészits, Andrea, dramaturg, forgatókönyvíró

Vörös, Ádám, fizikus BSc, csillagász MSc, mérnökinformatikus BSc hallgató

Vörös, Gábor, gépészmérnök, egyetemi tanár, MTA köztestület

Vörös, Imre, jogász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Zachar, István, biológus

Zimonyi, István, történész, orientalista, egyetemi tanár

Zimányné Csépe, Ilona, tanár

Zsolnai, Balázs, Kertészmérnök, növényorvos, Kertészeti szakértő

Zsugyel, János, közgazdász, PhD, MTA köztestület

Zsámbéki, Anna, restaurátor, belsőépítész

Zsély, István Gyula, kémikus, adjunktus

Zörényiné Süle, Ágnes, nyugdíjas biológus

dr. Csonka, Judit, orvos

kovács, henriett, történész, egyetemi oktató, dr

Ábrahám, Júlia, tanár, jogász, politikus

Ács, Gergő, gimnáziumi tanár

Éltető, Andrea, közgazdász kutató, tudományos főmunkatárs, MTA köztestületi tag

 

Kezdeményezők:

Bakró-Nagy Marianne, nyelvész, egyetemi tanár

Bálint Csanád, régész, az MTA tagja

Bibó István, művészettörténész

Bojár Gábor, fizikus

Borsa Judit, vegyész, kandidátus

Buzinkay Géza, történész, professor emeritus

Csanádi Mária, politológus, az MTA doktora

Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Deák Dániel, közgazdás, egyetemi tanár

Deczki, Sarolta, irodalmár, tudományos munkatárs

Dávidházi Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja

Elek István, közíró

Falus András, immunológus, az MTA tagja

Fábián István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora,

Geiszt Miklós, orvos, az MTA doktora

Görög Sándor, vegyész az MTA tagja

Györffy Dóra, közgazdás, politológus, egyetemi tanár

Gyurgyák János, történész

Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Jeszenszky Géza, történész, volt miniszter

Juhász István, matematikus, az MTA tagja

Katona Gyula, matematikus, az MTA tagja

Katona Tamás, közgazdás, az MTA doktora

Kelemen János, filozófus, az MTA tagja

Kelevéz Ágnes, irodalomtörténész

Kenesei István, nyelvész, az MTA tagja

Kertesi Gábor, közgazdász, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Kertész János, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kornai András, nyelvész, egyetemi tanár

Kovács Ilona, pszichológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Köllő János, közgazdász, az MTA doktora,

Körösényi András, politológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Körösmezey Ákos, fizikus, kandidátus

Lányi András, filozófus, egyetemi docens

Mellár Tamás, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora

Nagy Dénes Lajos, fizikus, az MTA doktora

Nagy Péter Tibor, történész, az MTA doktora

Nusser Zoltán, Bolyai díjas neurobiológus, az MTA tagja

Orosz Ferenc, biológus, az MTA doktora

Páles Zsolt, matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Pálinkás József fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Recski András, matematikus, az MTA doktora

Romsics Ignác, történész, az MTA tagja

Róna-Tas András nyelvész, orientalista, az MTA tagja

Simonyi Gábor, matematikus, az MTA doktora

Solti László, állatorvos, egyetemi tanár, az MTA tagja

Somlai Péter, szociológus, az MTA doktora

Szabó András Péter, történész

Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Szakolczai György, közgazdász, professor emeritus

Szathmáry Eörs, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Szeidl György, gépészmérnök, egyetemi tanár

Szépvölgyi János, vegyész, az MTA doktora

Takács-Sánta András, humánökológus, egyetemi docens

Tardos Gábor, matematikus, az MTA tagja

Tomka Béla, történész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Varga Júlia, közgazdász, az MTA doktora

Vámos Tibor, informatikus, az MTA tagja

Venetianer Pál, biológus, az MTA tagja