Mi, a 2019-es „Felelős Értelmiség” csoportosulás kezdeményezői, növekvő aggodalommal figyeljük, hogy a járványellenes föllépésre hivatkozva állandósult a végrehajtó hatalom ellenőrizetlensége.

A társadalmi figyelem megosztottságával és a fék nélküli jogi felhatalmazással visszaélve „egész pályás letámadás” indult az egyetemek, az ellenzékiként jegyzett média, a tudományos kutatás, a  színházak ellen.  A szellemi élet ízlés- és politikai preferencián alapuló, egyoldalú támogatása és az állami kinevezési gyakorlat egyaránt túllép minden, a polgári demokráciákat jellemző formális és informális korláton.

Általánossá vált a félelem légköre, a lojalitás abszolút uralma a szakmai színvonal fölött, a régi időket idézi a sajtóirányítás, a célnak alárendelt statisztikai adatközlés és hovatovább: az öncenzúra.

Eközben tovább folynak az OLAF és más független szervek által kifogásolt ügyletek,  a gazdasági visszaesés ellenére is folytatódik a nemzetgazdaság számára semmiképpen sem sürgető Paks-2 és Budapest-Belgrád vasút építésének előkészítése, valamint a sportberuházások és a határon túli szervezetek elszámoltatás nélküli, átláthatatlan támogatása.

A jelen helyzetben értelmetlen háborús szóhasználat csak elfedi, hogy a gazdasági intézkedések nem a valóban rászorulók megsegítését, hanem a hirtelen meggazdagodottak további gazdagodását szolgálják.

Ez a helyzet nyilvánvaló veszélyek forrása. Talán még nem késő megállni.

Budapest, 2020. szeptember 16.

Ascher Tamás, rendező, egyetemi tanár, Bakró-Nagy Marianne, nyelvész, egyetemi tanár, Bálint Csanád, régész, az MTA tagja, Buzinkay Géza, történész, professor emeritus, Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja, Dávidházi Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja, Elek István, közíró, Fábián István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora, Görög Sándor, vegyész az MTA tagja, Győrffy Dóra, közgazdás, politológus, egyetemi tanár, Katona Gyula, matematikus, az MTA tagja, Kelemen János, filozófus, az MTA tagja, Kelevéz Ágnes, irodalomtörténész, Kenesei István, nyelvész, az MTA tagja, Keresztes K. Sándor, volt miniszter, Kertész János, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Király Miklós, jogász, egyetemi tanár, Lányi András, filozófus, egyetemi docens, Nusser Zoltán, Bolyai díjas neurobiológus, az MTA tagja, Orosz Ferenc, biológus, az MTA doktora, Páles Zsolt, matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Pálinkás József fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Romsics Ignác, történész, az MTA tagja, Solti László, állatorvos, egyetemi tanár, az MTA tagja , Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár, Szakolczai György, közgazdász, professor emeritus, Szeidl György, gépészmérnök, egyetemi tanár, Takács-Sánta András, humánökológus, egyetemi docens, Tallár Ferenc, filozófus, professzor emeritus, Tardos Gábor, matematikus, az MTA tagja, Venetianer Pál, biológus, az MTA tagja

A nyilatkozathoz itt csatlakozhat:

Ha aláíróként kíván csatlakozni ehhez a dokumentumhoz, kérjük, lépjen be a weboldalra (ha szükséges, előbb regisztráljon), majd jöjjön vissza erre az oldalra.A dokumentumot az alábbi 359 ember írta alá:

Csatlakozók:

Agárdi, Péter dr., irodalom- és művelődéstörténész, professzor emeritus, PTE, MTA köztestület

Albert, Péter, villamosmérnök, tudományos munkatárs

Anda, Gábor, fizikus, PhD, MTA köztestületi tag

Anders, Alexandra, régész, tudományos főmunkatárs

Andorfi, István, fizika BSc szakos egyetemi hallgató

Andrási, Andor, fizikus, kandidátus

Annus, Irén, kultúrtörténész, egyetemi docens

Arnóti, Péter, Gimnáziumi tanár, Igazgató

Artner, Annamária, közgazdász, tudományos főmunkatárs, kandidátus, habilitált főiskolai tanár, MTA köztestületi tag

Arányi, Péter, a biológiai tudomány doktora, gyógyszerkutató

Aszalós, Emese, közgazdász

Augusztinovicz, Fülöp, villamosmérnök, professor emeritus, MTA bizottsági elnök

B. Szendrei, Mária, matematikus, egyetemi tanár

Babos, György, környezetmérnök, PhD hallgató

Bakonyvári, Sándor, építész

Balog-Reményi, Tamás, informatikus

Balogh, Gábor, informatikus, nyug. egyetemi adjunktus

Balázs, Miklós Ernő, mozaikművész, Dr. habil DLA

Baló, István, tanár, zenész

Beck, György, közgazdász

Beke, János, gépészmérnök, egyetemi tanár, az MTA doktora

Bencsik, Péter, történész, egyetemi adjunktus

Benczúr, András, matematikus, informatikus

Benyhe, Sándor, biokémikus, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Biró, Miklós, matematikus, habilitált doktor

Blum, László, Programozó, vállalkozó

Bodnár, Zoltán, egyetemi docens

Borhegyi, Zsolt, Biológus, PhD, tudmányos főmunkatárs

Borosy, András Péter, vegyész

Borsa, Judit, vegyészmérnök, professor emerita

Borsodi, Oszkár, demokrata

Borsosfoldi, Zoltan, Fizikus, Dr.

Bozó, Péter, zenetörténész, tudományos munkatárs

Bucsánszki, Miklós, informatikus

Bulkai, Tamás, nyugdíjas mérnök

Buruncz, Lajos, Nyugdíjas

Bácskai, Zoltán, szoftverfejlesztő

Bálint, János, mérnök

Bárd, András, ny. főiskolai tanár

Bécsy, Ágnes, tanár, ny. egy. docens

Békés, Zoltán, nyugdíjas gyermekvédelmi szaktanácsadó

Bíró, László István, restaurátor művész

Bódy, Attila, angoltanár

Bódyné Márkus, Rozália, germanista, MTA Köztestület

Cser, Balázs, biológus

Cserna, Zoltánné/Mária, okl.villamosmérnök

Cserny, László, villamosmérnök, professor emeritus

Csiha, András, épületgépész mérnök, ny. főiskolai docens

Csillik, Dávid János, szoftverfejlesztő

Csintalan, Tamás, tanár

Csirik, János, informatikus, professor emeritus

Csirkés, Ferenc, orientalista, egyetemi adjunktus

Csorba, Róbert, jogász

Csuka, György, közgazdász

Csécs, Teréz, könyvtáros

Csécsi, Barnabás Sándor, Mester-tanár, Címzetes igazgató, MAGYE

Csörsz Rumen, István, irodalomtörténész

Czigányik, Zsolt, irodalomtörténész, egyetemi docens

Czúcz, Bálint, ökológus

Daróczi, Etelka, demográfus

Dedák, István, közgazdász, főiskolai tanár

Demeter, Gábor, fizikus, tudományos főmunkatárs

Dezsényi, Katalin, műfordító, szerkesztő

Dezséri, Kálmán, közgazdász, kandidátus, MTA köztestületi tag

Deák, Attila, orvos

Deák, Ferencné, nyugdíjas könyvtáros

Diósi, Lajos, fizikus, MTA Doktora, egyetemi magántanár

Domokos, Katalin, középiskolai tanár

Domonkos, Éva, gimnáziumi tanár

Dr Kántás, Károly, állatorvos, kandidátus

Dr Trom, András, újságíró, MÚOSZ alelnöke

Dr. Erdei, Mária, ügyvéd

Dr. Hideg, Éva, jövőkutató, egyetemi tanár, az MTA doktora, MTA köztestületi tag, MTT tag

Dr. Szászné Turchányi, Piroska, nyugdíjas (matematikus)

Dr. Tóth, Judit, irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi docens

Dr. Tőkés, Szabolcs, fizikus, tudományos tanácsadó, PhD

Dr. Varga, József, orvos ( sebész), dr, MOk

Dunai, Dániel, fizikus, tudományos főmunkatárs, MTA köztestületi tag

Dénes, Zsófia, gyógypedagógus

Eisler, Viktor, fizikus

Elek, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Erdélyi, Attila, közgazdász

Erdélyi, Róbert, csillagász-matematikus, egyetemi tanár

Eszterág , Ildikó, tanár

Fabiny, Tibor, irodalomtörténész

Fancsali, Róbert, bölcsész

Faragó, István, matematikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Fehér, László, fizikus, egyetemi tanár

Ferenczi, Miklós, matematikus, az MTA doktora

Frank, András, matematikus, az MTA tagja

Frank, Tamás, erdőmérnök, intézeti mérnök

Freud, Róbert, matematikus, ny. egyetemi docens

Futaki, Károly, építőmérnök, hidrológus

Földi, András, jogász, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora

Fövényi, József, kandidátus, c. egyet. docens

Füredi, Zoltán, matematikus, az MTA tagja

G. Szabó, István, mérnök, c. egyetemi docens

Galambos, Gábor, professzor emeritus, az MTA doktora

Galló , Ferenc , Okleveles közgazdász

Galácz, András, paleontológus, professzor emeritus, az MTA doktora

Geiger, János, geológus, ny.egyetemi docens, MTA köztestületi tag

Gogolák, Péter, immunológus, tudományos munkatárs

Goldperger, István, közgazdász

Grabant, Ágnes, Informatikus

Gulyás, József, tanácsadó , volt országgyűlési képviselő, -

Gyurkovics, Éva, matematikus, cimz. egy. tanár

Gyürky, György, fizikus, az MTA doktora

Győrffy, Árpád, újságíró

Gábor, Ágnes Irén, egészségügyi szakasszisztens

Gács, Iván, energetikus, ny. egyetemi docens, kandidátus

Gádoros, Julianna, gyermekpszicháter

Gáspár, Attila, vegyész, egyetemi tanár

Gécseg, Zsuzsanna, nyelvész, egyetemi docens

Gönczy, Monika, irodalomtörténész, tudományszervező

Halász, István, tanár

Hangya, Balázs, agykutató, tudományos főmunkatárs, Lendület- és ERC-csoportvezető

Hantos, Zoltán, mérnök-fiziológus, professzor emeritus

Hay, András, újságíró

Herczeg, Zoltán, divattervező, közgazdász

Herczog, László, közgazdász

Hetényi, Zsuzsa, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, az MTA doktora

Hofhauser, Béla, informatikus mérnök

Holderith, Noémi, biológus, tudományos főmunkatárs

Holndonner, Róbert László, politológus-történész, fordító, PhD

Honyek, Gyula, nyugalmazott fizikatanár

Horogszegi, Tamás, művészettörténész, kutató

Horváth, Ágnes, egyetemi oktató, habilitált docens

Horváth, Zoltán, egyiptológus, muzeológus

Horváth, Judit, orvos, egyetemi docens

Hoványi, Márton, irodalmár, katolikus teológus, egyetemi adjunktus

Hudecz, Ferenc, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Héberger, Károly, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

Ignácz, Péter, fizikus, kandidátus

JAUERNIK, ISTVÁN, Gépészmérnök, volt országgyűlési képviselő

Joób, Márk, filozófus-közgazdász, címzetes egyetemi tanár

Jurek, Zoltán, fizikus, vezető kutató

Jurenka, Csaba, közgazdász

Józsi, Mihály, biológus, egyetemi tanár, MTA doktora

Kalmár, Balázs, közgazdász

Kapus, Imre, okl. mg. gépészmérnök, nyugalmazott elnök-ügyvezető igazgató

Kapócs, Gábor, orvos

Kelemen, András György, közgazdász

Kemény, Tamás, fizikus, az MTA doktora

Kertész, András, nyelvész, egyetemi tanár, MTA tag

Kiss, Géza, Üzemmérnök

Kiss, Botond Zoltán, Közgazdász, igazgatás szervező, jogász hallgató, MSc

Kiss, Attila, irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi docens, HUSSE

Kiss, Ibolya, biológus, az MTA doktora

Knausz, Imre, pedagógiai szakértő

Kocsis, Irén, nyugdíjas

Komlódi, Gyula, EU Közgazdász

Koncz, Zsuzsanna, biologus, Dr.

Kopasz, Katalin, egyetemi adjunktus, középiskolai tanár

Korányi, Tamás, vegyész, tudományos tanácsadó, MTA Doktora

Korányi, Ádám, matematikus, az MTA külső tagja

Kotán, Norbert, Mérnök tanácsadó

Kovács, Lajos, vegyész, tudományos főmunkatárs

Kovács, Péter, szoftverfejlesztő

Kovács, Attila Lajos, biológus, MTA doktora

Kovács, Jácint, Építész

Kovács, Béla István, mérnök

Kovács, Imre, mérnök-közgazdász

Kovács, Balázs, közgazdász

Kovács, Zsuzsanna, gyermekorvos

Kovács, Tamás György, fizikus, egyetemi tanár

Kubínyi, Kata, egyetemi oktató

Kulka, Janina, patológus, egyetemi tanár

Kun, Imre, szolgálti járadékos (volt határőr tiszt), Nem

Kutassyné W., Melinda, tanár

Kálmán, László, nyelvész, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Kálmán, Ferenc, kémikus, egyetemi docens, MTA köztestület

Kálóczy, Katalin, nyugdíjas köztisztviselő

Kónya, Anikó, kognitív pszichológus, c. egyetemi tanár

Könyves, Vera, csillagász, PhD

Köteles, Ferenc, biológus, pszichológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Kövér, Katalin, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kőrösmezey, Ákos, fizikus, informatikus

Kőszegi, László, ny. fizikus

Kővári, Sarolta, filozófiatörténész, tudományos segédmunkatárs

Kőváry, Péter, műszaki informatikus mérnök

Laczkó, Mátyás, matematikus, NJSZT tag

Laki, Gábor, vegyészmérnök

Lamm, Vanda, jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Lantos, Sára, régész, búvár-régész

Lantos, Gabriella, egészségügyi menedzser

Lehel, Jenő, matematikus, professor emeritus

Lengyel, Béla, kémikus, DSc

Liszka, József, etnológus, habilitált docens

Luczek, Sándor, nyugdíjas, rendszerszervező

Lugosi, Zoltán, állampolgár, vállalkozó

Lánczi, Levente István, orvos

Láng, József, diplomata, nyugalmazott, -

László, József, újságíró, a Kossuth Rádió volt főszerkesztője, az MTV volt alelnöke

László, András, fizikus, tudományos főmunkatárs

Lászlóffy, András, fizikus

Lázár, Károly, vegyész, professzor emeritus

Lévai, Pál, villamosmérnök dr, gyárigazgató

Madarász, Emília, kutatóprofesszor emeritusz

Major, Péter, matematikus, MTA tagja

Marcsek, Zoltán, biológus, tudományos tanácsadó

Meszéna, Géza, fizikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Miavecz, Jenő, középiskolai tanár, projektmenedzser

Miklós, György, informatikus, PhD

Mizsei, Zsuzsanna, közgazdász, nyugdíjas

Mizsei, János, egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora

Márki, László, matematikus, kutató professzor emeritus

Márton, Zsuzsanna, fizikus

Máté-Tóth, András, teológus, valláskutató, egyetemi tanár

Mészáros, András, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Mészáros, Ferenc, okl. mérnök, ny. igazgató

Müller, Orsolya, nyelvtanár

Nagy, Katalin, Közgazdász

Nagy, Dénes Lajos, fizikus, kutató professor emeritus

Nagy, Boldizsár, nemzetközi jogász, egyetemi docens

Nagy, Erzsébet, tanár

Naszály, Gábor, villamosmérnök, mestertanár

Neumann, István, Közlekedési szakértő, fordító, KTE

Nyitray, László, biokémikus, egyetemi tanár

Négyessy, László, neurobiológus

Németh, András, oktatáskutató, egyetemi tanár, MTA doktora

Németh, Katalin, építész

Orbán, Andrea, fizikus, tudományos főmunkatárs

Orbán, Tibor, építész

Oszlányi, Gábor, fizikus, az MTA doktora

Papp, István, vegyész

Pazonyi, Piroska, geológus, tudományos főmunkatárs

Perecz, László, filozófiatörténész, egyetemi tanár

Pesti, Béla, Villamos mérnök

Petheő, Gábor L., élettanász, egyetemi docens

Petneki, Katalin, ny. egy. doc., köztestületi tag, pedagógia

Pintér, Tamás, szoftverfejlesztő mérnök

Podoletz, György, Villamosmérnök, Dr

Pojányi, Balázs, pedagógus, tanító, igazgató, tankerületi igazgató, nem

Polgár, Katalin, Kémikus, nyugdíjas tudományos főmunkatárs, MTA köztestületi tag

Pompéry, Judit, közgazdász, vállalkozó, Berlini Szalon működtetője

Pomázi, István, geográfus

Pukli, István, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, intézményvezető

Pusztai, Tamás, fizikus, az MTA doktora

Putnoky, Péter, biológus, egyetemi tanár

Péderi, Tamás, történész, PhD-jelölt, korábbi tudományos segédmunkatárs, MTA helyi munkacsoporti tag

Péter, László, kémikus, tudományos tanácsadó

Péterfalvi, Csaba Géza, fizikus, PhD

Pócs, Tamás, Széchenyi dijas akadémikus

Rabb, Péter, építőmérnök

Radnai, Ferenc, vegyész, dr

Radványi, András, villamosmérnök, az MTA Doktora

Recski, András, matematikus, professzor emeritus

Reichert, Johann, újságíró

Romek, Márta, pszichológus

Román, Ferenc, nyugdíjas, ügyvezető

Románszki, Loránd, vegyész, kutató

Rudas, László, orvos, egyetemi tanár

Rákos, Attila, orientalista, tudományos munkatárs

Rátkai, László, fizikus

Révfy, Dezső, nyugalmazott középikolai tanár

Rózsa, Lajos, biológus, tudományos tanácsadó

Sali, Attila, matematikus, MTA Doktora, egyetemi docens, MTA Doktora

Sarkadi, Balázs, biológus, az MTA tagja

Scharle, Péter, mérnök, prof emeritus

Schiller, Róbert, vegyész, professor emeritus

Sebők, Attila, mérnök, informatikus

Selmeczi, András, Állatorvos, Ügyvezető Igazgató

Siklósi, László, gazdasági mérnök

Siklósiné Patay, Edit, biológus

Simon, András, matematikus, egyetemi docens

Simonovits, Miklos, matematikus, MTA rendes tag

Simonyi, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Solymosi, László, orvos, egyetemi tanár, MTA külterületi tag

Somló, Ágnes, műfordító, egyetemi oktató

Somogyi, József, biológus , Dr.

Somogyi, Peter, neurobiologus, professzor, FRS

Somogyi, György, villamosmérnök

Somorjai, Endre, fizikus, emeritus, MTA Köztestület

Somsák, László, kémikus, egyetemi tanár

Spira, Veronika, ny. gyakorlóiskolai vezetőtanár

Stark, Tamás, történész

Steklács, János, nyelvész, egyetemi tanár

Stelli-Kis, Sándor, ügyvéd

Szabados, Tamás, matematikus, nyugalmazott egyetemi docens

Szabó, József, Műszaki menedzser, polgármester

Szabó, Melinda, gimnáziumi tanár

Szabó, Andrea, agrármérnök, kutató

Szabó, István, ny. nagykövet

Szabó, Zoltán Illés, matematika-kémia szakos középiskolai tanár, informatikus

Szalai, Gergely, Gépészmérnök hallgató

Szalai, Tamás, csillagász, PhD, tudományos munkatárs

Szalay, Szilárd, fizikus, tudományos munkatárs

Szalma , Botond , Logisztikus, elnök-vezérigazgató, FONASBA EXECITUVE VICE PRESIDENT

Szarvas, Gábor, vállalati környezeti szakértő

Szathmáry, Eörs, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Szatmáry, Zsolt, gimnáziumi fizikatanár

Szekeres, József, hidrobiológus

Szekeres, Miklós, biológus

Szekeres, Tibor, vegyészmérnök

Szemenyei, Sándor, ny.tanár, Tanár

Szente, Magdolna, professzor emerita

Szigeti, Zoltán, növényfiziológus, az MTA doktora

Szigetvári, Péter, nyelvész, egyetemi docens

Szijártó, Miklós, ny. főiskolai tanár, Matematikai tud. kandidátusa, MTA köztestületi tag

Szilágyi, Emőke Rita, Irodalomtörténész, Tud.mts.

Szládek, István, Egyéni vállalkozó /építőipar/

Sztyehlik, Gábor, Mérnök

Szurmai, Zoltán, okl. villamosmérnök, társas vállalkozó (tulajdonos, ügyvezető), Magyar Mérnöki Kamara

Szász, Domokos, matematikus, Prof. Emeritus, MTA tag

Szél, István, ny.osztályvezető főorvos

Szép, Zsolt, fizikus, tudományos főmunkatárs

Szépvölgyi, János, vegyészmérnök, egyetemi tanár

Szőnyi, György Endre, irodalom- és kultúrtörténész, egyetemi tanár

Szűcs, Péter, nyelvész, egyetemi tanársegéd

Séllei, Nóra, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Süli, Nikoletta, jogász

Takács, Károly, szociológus, tudományos főmunkatárs

Tantos, Ágnes, biokémikus, tudományos főmunkatárs, MTA köztestület

Thiesz, Agnéta, jogi asszisztens

Timár, János, jogász, szociológus

Timár, János, fizikus, tudományos tanácsadó

Timár, Gábor, geofizikus, egyetemi tanár

Tircsó, Gyula, vegyész és kémia tanár, egyetemi docens

Topor, István, tanár, helytörténész

Táborosi, Gábor, nyugdíjas

Tárkányi, Sándor, Informatikus

Tóth, Pál Péter, demográfus, az MTA doktora

Tóth, Béla, közgazdász&tanár

Tóth, Csaba László, fizikus

Tóth, Klára, közgazdász

Tótszöllősy, Géza, mérnök-közgazdász

Türei, Dénes, biológus, posztdoktor kutató

Tőkés, Hédi, tanár

Ungár, János, nyugdíjas villamosmérnök

Urbán , Gergely , Tanár

Uzonyi, Barbara, biológus

Vajda, Mihály, filozófus, az MTA tagja

Vajna, Zoltán, gépészmérnök, az MTA tagja

Valuch, Tibor, történész, tudományos tanácsadó

Varga, György, műfordító, volt nagykövet

Varga, Viktor, dramaturg

Varga, Péter, geofizikus-szeizmológus, az MTA doktora

Vargyas, Anna, germanista

Varró, András, farmakológus, egyetemi tanár

Vavra, László, matematikus, közgazdász

Verő, Levente, szoftvermérnök

Visy, Csaba, kémikus, egyetemi tanár

Viszt, Éva Anikó, ny. informatikus, NJSZT

Votisky, László, vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök

Vámos, Katalin, arany diplomás orvos

Végh, László, szilikátgépész mérnök, építő mérnök

Végh, Ágnes, farmakológus, egyetemi tanárSZTE

Vészits, Andrea, dramaturg, forgatókönyvíró

Zachar, István, biológus

Zimonyi, István, történész, orientalista, egyetemi tanár

Zsámbéki, Anna, restaurátor, belsőépítész

Zsély, István Gyula, kémikus, adjunktus

Zörényiné Süle, Ágnes, nyugdíjas biológus

dr. Dózsa, Attila, jogász

dr. Sztrókay, Eszter, jogász, dr.

mészáros, tünde, műfordító

Ábrahám, Júlia, tanár, jogász, politikus

Ávár, Barbara, tanár , szaktanácsadó, szakvizsgázott középiskolai

Éltető, Andrea, közgazdász kutató, tudományos főmunkatárs, MTA köztestületi tag