Alulírottak kötelességünknek érezzük, hogy emlékeztessük a kultúra és a tudomány területén intézkedő állami vezetőket: a sikeres reformok alapos előkészítés és nyilvános mérlegelés nyomán születnek. Az érintettek akarata ellenére kierőszakolt változások a szellemi életben soha nem érik el a céljukat.

Meggyőződésünk szerint a mindenkori kormánynak nem feladata, hogy irányt szabjon az állampolgárok ízlésének és gondolkodásának, vagy a tudományos kutatás céljait egymaga jelölje ki. Kötelessége ellenben, hogy az adófizetők pénzéből megfelelő munkafeltételeket biztosítson a tudósok és művészek számára.

A tudás átadásáért és megújításáért a felelősség elsősorban az értelmiséget terheli. E felelősség tudatában kell visszautasítanunk az elhamarkodott döntéseket, a kizsarolt végrehajtást, az intézmények rendjének felforgatását, a kormánynak nem tetsző ágazatok vagy nézetek elsorvasztására irányuló törekvést.

Tiltakozunk a napi érdekekhez, tudományosan kellőképpen alá nem támasztott elképzelésekhez igazított intézményalapítás gyakorlata ellen, és elítéljük a világnézetek őszinte párbeszédét ellehetetlenítő durva vádaskodást, uszító hangnemet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a legnépesebb értelmiségi pályákon – a tanárok és orvosok körében – a munkakörülmények és a jövedelmi viszonyok annyira megromlottak, hogy ez egyre több diplomást késztet a pálya – vagy az ország – elhagyására, elsősorban a fiatalokat. Ennek végzetes következményei már ma is tapasztalhatóak, a jövőben súlyosbodni fognak.

Budapest, 2019. február 9.

Ha aláíróként kíván csatlakozni ehhez a dokumentumhoz, kérjük, lépjen be a weboldalra (ha szükséges, előbb regisztráljon), majd jöjjön vissza erre az oldalra.A dokumentumot az alábbi 1 579 ember írta alá:

Kezdeményezők:

Ascher, Tamás, rendező, egyetemi tanár

Bakró-Nagy, Marianne, nyelvész, egyetemi tanár

Beer, Miklós, katolikus pap, ny. püspök

Bibó, István, művészettörténész

Buzinkay, Géza, történész, professor emeritus

Bálint, Csanád, régész, az MTA tagja

Béres, Tamás, teológus, egyetemi tanár

Csaba, László, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Csibra, Gergely, pszichológus, egyetemi tanár

Czoch, Gábor, történész

Dávidházi, Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja

Entz, Géza, művészettörténész, a Műemlékvédelmi Hivatal volt igazgatója

Falus, András, immunológus, az MTA tagja

Hudecz, Ferenc, kémikus, az MTA tagja

Jeszenszky, Géza, történész, volt miniszter

Kelevéz, Ágnes, irodalomtörténész, PhD

Kenesei, István, nyelvész, az MTA tagja

Keszei, Ernő, kémikus, egyetemi tanár

Király, Miklós, jogász, egyetemi tanár

Kollár, László, mérnök, egyetemi tanár

Kárpáti, Péter, drámaíró

Lányi, András, ny. egyetemi docens

Monok, István, művelődéstörténész, egyetemi tanár

Mélyi, József, művészettörténész

Nusser, Zoltán, Bolyai díjas neurobiológus, az MTA tagja

Nyíri, Kristóf, filozófus, az MTA tagja

Orosz, Ferenc, tudományos tanácsadó

Pál, Csaba, Bolyai díjas biológus

Pálinkás, József, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Ritoók, Zsigmond, klasszika filológus, az MTA tagja

Romsics, Ignác, történész, az MTA tagja

Róna-Tas, András, nyelvész, orientalista, az MTA tagja

Szajbély, Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Szakolczai, György, közgazdász, professor emeritus

Szathmáry, Eörs, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Szeidl, György, gépészmérnök, egyetemi tanár

Szilágyi, Márton, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Takács-Sánta, András, humánökológus, egyetemi docens

Tallár, Ferenc, filozófus, professor emeritus

Túri, László, kémikus, egyetemi tanár

Ullmann, Tamás, filozófus, egyetemi tanár

Vajda, Zsuzsanna, pszichológus, egyetemi tanár

Vajna, Zoltán, gépészmérnök, az MTA tagja

Valuch, Tibor, történész, tudományos tanácsadó

Vida, Gábor, biológus, az MTA tagja

Vásáry, István, orientalista, nyelvész, az MTA tagja

Zsoldos, Attila, történész, az MTA tagja

É.Kiss, Katalin, Bolyai díjas nyelvész, az MTA tagja

Csatlakozók:

Németh , Endre, Matematikus

A. Sajti, Enikő, történész, professzor emerita

Ablonczy, Balázs, történész, tud. fmts., MTA BTK TTI

Abonyi, András, ökológus, tudományos munkatárs

Abért, Miklós, matematikus

Aczél, Gábor, újságíró

Aczél, Anna, pszichológus, c. főiskolai tanár

Adamik, Béla, klasszika-filológus, nyelvész, tudományos tanácsadó

Adamik, Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs

Akos, Csilling, fizikus

Alföldi, Róbert, színész, rendező, a SZIMA tagja

Almási, Gábor, történész

Anda, Gábor, fizikus, PhD, MTA köztestületi tag

Anders, Alexandra, régész, tudományos főmunkatárs

András, László, író

András, Edit, művészettörténész

Andrási, Andor, fizikus, kandidátus

Angelus, Tamás, közgazdász ny. egy. docens, ny. tud. főmunkatárs

Anna, Székely, nyugdíjas vegyészmérnök, -, -

Annus, Irén, kultúrtörténész, egyetemi docens

Antal, Miklós, ökológiai közgazdász, kutató

Apatóczky, Ákos Bertalan, orientalista, egyetemi docens

Arányi, Tamás, kutatóorvos

Arányi, Péter, a biológiai tudomány doktora, gyógyszerkutató

Aszalós, Réka, ökológus, tudományos munkatárs

Aszalós, Emese, közgazdász

Augusztinovicz, Fülöp, villamosmérnök, professor emeritus, MTA bizottsági elnök

B, Ágnes, senki

B. Kádár, Judit, pszichológus, tanár

B. Nagy, Anikó, művészettörténész

B. Szendrei, Mária, matematikus, egyetemi tanár

Babarczy, Eszter, eszmetörténész

Babiczky, Tibor, költő

Babos, György, környezetmérnök, PhD hallgató

Babos, Zsuzsanna, óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató

Bagó, Tünde, jogász, történelemtanár, blogger

Bajnok, Zoltán, fizikus, tudományos tanácsadó

Baka, Istvánné, nyugdíjas tanár

Bakonyi, Gábor, ökológus, ny. egyetemi tanár, az MTA doktora

Bakonyi, Gergely László, középiskolai tanár, doktorjelölt

Bakonyvári, Sándor, építész

Baksa Soós, Veronika, történész

Bakó, Zoltán, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos

Balassa, Krisztián, karmester

Balicza, Iván, ny. evangélikus lelkész

Balla, Ágnes, nemzetközi kapcsolatok szakértő

Balog-Reményi, Tamás, informatikus

Balogh, Sándor, agrárközgazdász, professzor emeritus

Balogh, Judit, fizikus, az MTA doktora

Balogh, Anna, pszichológus

Balogh, Ádám, történész, középiskolai tanár

Balogh, Piroska, irodalomtörténész, egyetemi docens

Balogh-Ebner, Márton, muzeológus, doktorandusz

Balázs, Bea, újságíró, szociális munkás

Balázs, Mihály, irodalomtörténész, professzor emereritus

Balázs, Miklós Ernő, mozaikművész, dr. habil DLA

Balázs, Dorottya, néprajz szakos bölcsész

Balázs, István, nyugalmazott főiskolai docens

Balázs, László, geofizikus, adjunktus

Banna, Zoltán, jogász

Baranya, Sándor, építőmérnök, egyetemi docens

Baranyi, Viktória, nyugdíjas villamosmérnök

Bari, Károly, költő

Barok, Márk, kutatóorvos

Bars, Ruth, c. egyetemi tanár

Barta, Csaba, kutatóorvos, egyetemi docens

Barta, Zoltán, biológus, egyetemi tanár

Bartha, Csilla, nyelvész, tudományos tanácsadó

Bartók Nagy, János, villamosmérnök

Bazsa, György, fizikokémikus, professzor emeritus, DSc

Beck, György, közgazdász

Bedekovics, Péter, református lelkész

Beke, János, egyetemi tanár, az MTA doktora

Beke-Somfai, Tamás, vegyész, tudományos főmunkatárs

Bencsik, Péter, történész, egyetemi adjunktus

Benczúr, András, matematikus, informatikus

Benczúr, Emese, képzőművész

Benda, Borbála, történész

Bendl, Judit, nyugdíjas informatikus

Bene, Krisztián, biológus

Benedek, György, professzor emeritus

Benedict, Mihály, fizikus, professzor emeritus

Benkovics, Anna, biológus, középiskolai tanár

Benkő, Ágota, agrármérnök, szociális szervező, egyetemi doktor

Benyhe, Sándor, biokémikus, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Bereczk, Miklòs, ügyfèlszolgálati munkatàrs

Berki, Dániel, mérnök informatikus

Berlinger, Edina, közgazdász, egyetemi tanár

Bernau, Heinz, matematikus

Bernát, Gábor, biofizikus, tudományos főmunkatárs

Bertóti, Imre, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Berényi, Szilvia, vegyész, tudományos munkatárs

Berényi, Gábor, szerkesztő, fordító

Bibok, Károly, nyelvész, egyetemi docens

Bibó, András, mérnök, egyetemi adjunktus

Biri, Sándorné, középiskolai tanár

Biri, Sándor, fizikus, tudományos főmunkatárs

Birincsik , Istvánné, Tanár

Bisztriczky, Réka, keramikusművész, tanár

Blaskó, Gábor, vegyészmérnök, MTA tag

Bod, Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár

Bodnár, Béla, történelem-földrajz szakos tanár

Bodnár, Zoltán, egyetemi docens

Bodrog, Zoltán, fizikus, közlekedésmérnök

Bodrogi, Ferenc Máté, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus

Boissinot, François, gépészmérnök

Bojár, Gábor, fizikus, vállalkozó, a Graphisoft alapítója, Szechenyi díjas vállalkozó

Bokor, Julianna, nyelvész, tudományos segédmunkatárs

Bokor, Mónika, vegyész, tudományos főmunkatárs

Boldogh, Balázs, gyűjtemény-, és raktárkezelő

Bollobás, Enikő, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Bolonyai, Gábor, klasszika filológus, egyetemi oktató

Bolyky, Rezső, művész-tanár

Bombitz, Attila, irodalomtörténész, egyetemi docens

Borbáth, Endre, tudományos munkatárs

Boreczky, Anna, művészettörténész

Borenszkiné Imre, Éva, középiskolai tanár

Borhi, László, történész

Bori, Zsuzsanna, villamosmérnök

Boris, Péter, Könyvkiadó

Bornemissza, Tamás, gépészmérnök

Bornemissza, Judit, orvos, neurologus-psychiater-addictologus

Boross, Viktor, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

Borosy, András Péter, vegyész

Borsa, József, tanár, nyugalmazott

Borsa, Judit, vegyészmérnök, professor emerita

Borsodi, Oszkár, demokrata

Bortel, Gábor, fizikus

Botos, Máté, történész

Brenner, Koloman, nyelvész, egyetemi docens

Brenner, Koloman, nyelvész, habilitált egyetemi docens, országgyűlési képviselő, MTA köztestület

Bródy, Mihály, nyelvész, professor emeritus

Buda, Dávid, geográfus

Budeáné Mátyus, Valéria, közgazdász

Bulkai, Tamás, nyugdíjas mérnök

Bulkainé Ádámosi, Margit, okleveles építőmérnök

Bunth, Gergely, matematikus, PhD hallgató

Burgyán, József, biológus, az MTA doktora

Buzás, Attila, fizikus, PhD hallgató

Bálint-Pataki, József, történész, a Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke

Bán, Róbert, középiskolai tanár

Bán, Kornélia, egyetemi hallgató

Bán, Éva, ny. orvos-mikrobiológus

Bánfai, Beáta, pszichológus

Bánfalvi, István, szociálpolitikus

Bánki, Zsolt, muzeológus, könyvtáros-informatikus, főosztályvezető

Bárd, András, ny. főiskolai tanár

Báron, György, filmesztéta, egyetemi tanár

Békés, Csaba, történész, egyetemi tanár

Békés, Zoltán, nyugdíjas gyermekvédelmi szaktanácsadó

Békési, Tímea, addiktológiai konzultáns

Bélai, Iván, vegyész, tudományos főmunkatárs

Bényei, Tamás, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Bérczi, Péter, könyvtáros

Bíró, László István, restaurátor művész

Bíró, Endre, ügyvéd, címzetes egyetemi tanár

Bíró, Kata, közgazdász, egyetemi adjunktus

Bócz, Viktor, Nemzetközi kárrendező

Bódi, Balázs, tudományos segédmunkatárs

Bódig, Mátyás, jogfilozófus, egyetemi tanár

Bóna, Istvánné, nyugdíjas  régész

Bödecs, Pál, református lelkész

Bödők, Gergely, történész

Böhm, Gabriella, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Böjte, József, filmrendező-producer

Bősze, Katalin, tanár

C. Tóth, Norbert, történész, az MTA doktora

Csabai, Márta, pszichológus, egyetemi tanár

Csanádi, Mária, közgazdász, tudományos tanácsadó, MTA doktora

Csanády, László, kutatóorvos, egyetemi tanár

Csanády, Lili, Kossuth Klub volt vezetője

Csapó, Benő, neveléstudományi kutató, egyetemi tanár

Csaszny, Márton , vegyészmérnök

Csatári, Bálint, geográfus, az MTA RKK Alföldi Tudományos intézetének

Cseh, Gabriella, képzőművész

Cselényi, László, rendező

Csepinszky, András, kutató, igazgató

Cserepes, Károly, zeneszerző

Cserményi, Hajnalka, nyugdíjas gazdasági vezető

Cserna, Zoltánné/Mária, okl.villamosmérnök

Csernus, Sándor, történész, egyetemi magántanár

Cserny, László, villamosmérnök, professor emeritus

Csernátony, Donát Gábor, orvos

Csiha, András, épületgépész mérnök, ny. főiskolai docens

Csik, Gabriella, biofizikus, egyetemi docens

Csikós, Dóra, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus

Csillag, Ferenc, tanár – közoktatási szakértő

Csillag, György, jogász

Csillag, Ádám, filmrendező, videó-krónikás

Csintalan, Tamás, tanár

Csirik, János, informatikus, professor emeritus

Csirkés, Ferenc, orientalista, egyetemi adjunktus

Csizmár, Gábor, műszaki tanár, szociológus

Csomor, Rita, nyugdíjas fizikus

Csorba, Róbert, jogász

Csorba, Gábor, biológus

Csordás, Gábor, író, szerkesztő, József Attila díjas

Csuhai, Józsefné, tanító, ny. igazgató

Csuka, György, közgazdász

Csupor, László, tanár, szoftverfejlesztő

Csáki, Judit, szerkesztő, kritikus

Csákány, Béla, matematikus, professzor emeritus

Csákó, Juliánna , gimnáziumi tanár

Csécsi, Barnabás Sándor, Mester-tanár, Címzetes igazgató, MAGYE

Csörsz Rumen, István, irodalomtörténész

Csősz, László, történész, főlevéltáros

Czachesz, Erzsébet, egyetemi tanár, professor emeritus

Czech, Viktória, biológus

Czeglédi, Pál, közgazdász, egyetemi docens

Czelleng, Arnold, Biológus, mérnök, PH. D., óraadó

Czibula, Katalin, irodalomtörténész, főiskolai docens

Czifra, György, mestertanár, Dr., MTA külső köztestületi tag

Czigányik, Zsolt, irodalomtörténész, egyetemi oktató

Czinege, Ádám Balázs, zeneszerző, zenepedagógus

Czinkota, Imre, talajkémikus, egyetemi docens

Czinkóczki, Annamária, óvodapedagógus

Czáboczky, Szabolcs, ELTE BTK mesterszakos történész-hallgatója

Czárán, Tamás, biológus, az MTA doktora

Czúcz, Bálint, ökológus

Dallos, Judit, tanár

Darab, Ágnes, klasszika-filológus, egyetemi tanár

Darvas, Ferenc, vegyészmérnök, informatikus

Daróczi, Etelka, demográfus

Debreczeni, Attila, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Debreczeny, Mónika, fizikus

Debreczeny, Csaba, színész

Dedák, István, közgazdász, főiskolai tanár

Demeter, Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora

Demeter, Gábor, fizikus, tudományos főmunkatárs

Demeter, Katalin, középiskolai tanár

Demeter, Bence, Informatikus

Demján, Tamás, fizikus, programozó, volt MTA tudományos munkatárs

Derdák, András, kultúraközvetítő

Derek, Woodgate, egyetemi adjunktus

Derzsi, Júlia, történész

Dettre, Gábor, filmrendező

Deutsch, László, gépészmérnök

Dezsényi, Katalin, műfordító, szerkesztő

Deák, István, történész, professzor emeritus, az MTA külső tagja

Deák, András, fizikus, tudományos munkatárs

Deák, Dániel, egyetemi tanár

Deáky, Zita, etnográfus, egyetemi docens

Divényi, Dániel, mérnök, egyetemi adjunktus

Diósi, Lajos, fizikus, egyetemi magántanár, MTA Doktora

Dióssy, László, c. egyetemi tanár

Dobruczky, Zsolt, közgazda

Dombi, Lívia, üvegtervező iparművész

Domjánné Böcskei, Ágnes, pedagógus

Domokos, Gábor, építészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja

Domokos, Katalin, középiskolai tanár

Domonkos, Éva, gimnáziumi tanár

Donkó, Zoltán, villamosmérnök, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Donászy, Ágnes, fejlesztőpedagógus

Dr Füri, Judit, orvos

Dr. Bánfalvi, Győző Sándor, közgazdász, szociológus

Dr. Erdei, Mária, ügyvéd

Dr. Király, Péter Attila, Orvos, Md, PhD

Dr. Szalay, Luca, Kemikus, Egyetemi adjunktus

Dr. Szilvágyi, Gábor, kémikus, CRO

Dr. Varga, József, orvos ( sebész), dr, MOk

Dr. Wingler, Karl, orvos, Dr.med., nem

Draskoczy, Magda, Pszichológus

Drucker, György, tanácsadó

Dulai, Alfréd, geológus, osztályvezető

Dányi, László, biológus

Dárdai, Zsuzsa, újságíró, művészetkritikus

Dávid, Péter, közgazdász

Dékány, Éva, nyelvész

Démuth, Ágnes, pszichológus, nyugalmazott főiskolai docens

Dóbé, Sándor, vegyész, az MTA doktora

Dömötör, Adrienne, nyelvész

Egerszegi, Sándor, orvos, dr. osztályvezető főorvos, MOK, MTT, ERS

Egri, Ádám, biofizikus, tudományos munkatárs

Egyed, Emese, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Egyedi, Beatrix, biológus

Eisler, Viktor, fizikus

Elek, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Elek, László, újságíró

Elek, Zoltán, biológus, tudományos főmunkatárs

Elek, Norbert, orvos, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosa

Elek, István, közíró

Előd, Nóra, tanár, drámapedagógus

Enyedi, Zsolt, politológus, rektorhelyettes

Eperjesi, Ágnes, képzőművész, egyetemi oktató

Erdélyi, Ágnes, filozófus, professor emerita

Erdélyi, Róbert, csillagász-matematikus, egyetemi tanár

Erdődi, Ferenc, biokémikus, egyetemi tanár

Erdős , Gábor , Alapanyag-feltöltő

Erős, Ferenc, pszichológus, professor emeritus, az MTA doktora

Erős, Tibor, biológus, tudományos tanácsadó

Esztergályos, Kolos, tanár

Eördögh, Ádám, vegyész, PhD hallgató

Eörsi, Dániel, orvos

Eörsi, László, történész, tudományos munkatárs

Eörsi, Mátyás, jogász

Eörsi, Anna, művészettörténész

Fabiny, Tibor, irodalomtörténész

Faigel, Gyula, fizikus az MTA rendes tagja

Faludy, Judit, művészettörténész

Falus, Iván, professzor emeritus

Fancsaly, Éva, nyelvész, egyetemi docens

Faragó, Klára, professzor emeritus

Farkas, György, vallástörténész, filmkritikus, egyetemi oktató

Farkas, Katalin, filozófus, egyetemi tanár

Fazakas, Gergely Tamás, irodalomtörténész

Fazakas, Tünde, középiskolai tanár

Fazekas, János, kémikus, kandidátus

Fazekas, László, Pedagógus, általános iskolai igazgató, nincs

Fazekas, Csaba, történész, egyetemi docens

Fazekas, Tamás, belgyógyász-kardiológus, címzetes egyetemi tanár, az MTA Doktora

Fazekas, János, jogász, egyetemi docens

Fedeles, Máté, orvos

Fedor, Anna, biológus

Fehér, László, fizikus, egyetemi tanár

Feischmidt, Margit, tudományos tanácsadó, egyetemi docens

Fejér, László, ny. mérnök, c. egyetemi docens (NKE), Magyar Hidrológiai Társaság

Fejér, Zsolt, tanító

Fejérváry, Tamás Péter, Senior UX / UI Designer

Fekete, Szabolcs, biológia-német szakos tanár

Fekete, Marianna, pedagógus

Fekete, Mária, régész

Fekete, Éva, professor emerita

Fekete, Balázs, jogász, egyetemi docens

Felcsúti, Péter, bankszakember

Felkai, Ferenc, állatorvos, nyugalmazott egyet docens

Fenyvesi, Anna, nyelvész, egyetemi docens

Ferencz, Győző, költő, egyetemi tanár, a SZIMA ügyvezető elnöke

Ferenczi, Miklós, matematikus, az MTA doktora

Ferentzi, Zsófia, orvos

Fidy, Judit, biofizikus, professzor emeritus, az MTA doktora

Finta, Bernadette, gyógypedagógus

Fitos, Ilona, vegyész

Fleischer, Tamás, építőmérnök, gazdasági mérnök

Fodor, Szabina, informatikus, egyetemi docens

Fodor, András, genetikus

Fodor, Éva, egyetemi tanár

Fodor, Tamás, színész, rendező

Fodor, István, az Országgyűlés volt megbízott elnöke

Fodor, László, jogász, egyetemi tanár

Fogarasi, Géza, vegyész, prof. emeritus

Fokasz, Nikosz, szociológus, egyetemi tanár

Font, Márk, Logisztikus

Forgács, Éva, tanár

Forgács, Péter, fizikus, tudományos tanácsadó

Forgács, Bálint, pszichológus, posztdoktori ösztöndíjas kutató

Forgács, Péter, képzőművész, filmes, a SZIMA tagja

Forgács, József, szociálpszichológus, az MTA külső tagja

Forró, László, fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Fraller, Ágnes, tanár

Frank, Tamás, erdőmérnök, intézeti mérnök

Frank, Gabriella, középiskolai tanár, finnugor nyelvész

Frank, Tibor, történész, az MTA lev. tagja

Frank, András, matematikus, az MTA tagja

Frank, Nóra, geográfus

Franyó, István, ny. középiskolai tanár

Freud, Róbert, matematikus, ny. egyetemi docens

Friedrich, Judit, irodalmár, egyetemi docens

Futaki, Károly, építőmérnök, hidrológus

Fábián, Zsófia, biológus

Fábián, Tibor, repülőmérnök

Fábián, István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Fátyol, Károly, biológus, tudományos főmunkatárs

Fórizs, Gergely, irodalomtörténész

Földi, András, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora

Földvári, István, kémikus, az MTA doktora

Fövényi, József, kandidátus, c. egyet. docens

Fülöp, Márta, tudományos tanácsadó, az MTA Doktora

Fülöp, Csilla, gyógypedagógiai tanár

Fülöp, Ferenc, Széchenyi díjas kémikus, az MTA rendes tagja

Fülöp, Tibor, gépészmérnök, PhD

Füredi, Zoltán, matematikus, az MTA tagja

Fürefi, Andrea, neurológus szakorvos

Füsi, Balázs, geofizikus

Füzi, Péter, ny. IT auditor

Füzéki, Bálint, pszichiáter

Főzy, István, geológus, az MTA doktora

G. Szabó, István, mérnök, c. egyetemi docens

Gadácsi-Borosi, Aranka, környezetvédelmi mérnök

Gajer, Ferenc, gyémánt diplomás villamosmérnök

Galajda, Péter, biofizikus

Galambos, Gábor, professzor emeritus, az MTA doktora

Galambos, András, középiskolai tanár

Gallowich, Margit, orvos

Galló , Ferenc , Okleveles közgazdász

Galácz, András, paleontológus, professzor emeritus, az MTA doktora

Garay, Melinda, tanár

Garay, József, biológus, tudományos főmunkatárs

Gaál, István, orvos

Geiszler, Ágnes, tanár

Geiszt, Miklós, kutatóorvos, egyetemi tanár

Geiszt, Miklós, Középiskolás tanuló

Gelencsér, Gábor, filmesztéta, egyetemi docens

Gellért, Marcell, főiskolai docens

Gerbner, Dániel, matematikus, tudományos főmunkatárs

Gerevich, András, író-költő, egyetemi oktató

Gergely, György, pszichológus, egyetemi tanár

Gervain, Judit, nyelvész

Gerő, Péter, ingatlanszakértő szakközgazdász, egyetemi oktató

Gerő, Katalin, nyugdíjas ügyvéd

Gerőcs, László, középiskolai tanár

Gimesi, Szilvia, fogtechnikus

Ginelli, Zoltán, geográfus doktorjelölt

Glatz, Attila, biológus, tudományos főmunkatárs

Gnädig, Péter, fizikus, ny. egyetemi docens

Gogolák, Péter, immunológus, tudományos munkatárs

Goldperger, István, István közgazdász

Golnhofer, Erzsébet, pedagógiai kutató, c. egy. tanár

Gombocz, Eszter, tanár, egyetemi docens

Gregor, Anikó, szociológus

Gregus, Zoltán, okleveles energetikai mérnök

Greskovits, Béla, közgazdász, politológus, egyetemi tanár

Gránásy, László, fizikus, MTA doktora

Grósz, Tamás, fizikus, ügyvezető

Gselmann, Eszter, matematikus

Gugán, Katalin, nyelvész

Gugán, Éva, HR

Gulyás, András, hispanista, volt nagykövet

Gulyás, Balázs, publicista

Gurin, Péter, fizikus, egyetemi docens

Guszmann, Gergely, történész, főiskolai docens, MAB MTB

Gyarmathy, Éva, klinikai és neveléslélektan szakpszichológus

Gyarmati, György

Gyenes, Gábor, fizikus, nyugdíjas középiskolai tanár

Gyimesi, Gergely, fizikus

Gyimesi, Tímea, irodalmár, tanszékvezető egyetemi docens

Gyurgyák, János, történész

Gyáni, Gábor, történész, az MTA tagja

Gyöngyösi, Csilla, orientalista, doktorjelölt

György, Péter, egyetemi tanár

Györke, Ágnes, irodalomtörténész, egyetemi docens

Gyürky, György, fizikus, az MTA doktora

Győrffy, Lajos, matematikus

Győrffy, Dóra, közgazdász, egyetemi tanárPPKE

Győrffy, Árpád, újságíró

Gábor, György, vallásfilozófus, egyetemi tanár

Gábor, Anna, építész, etnográfus

Gábor, Ágnes Irén, egészségügyi szakasszisztens

Gábor R., István, közgazdász, professzor emeritus

Gábris, Aurél, fizikus

Gács, Péter, matematikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Gács, János, vegyész

Gádoros, Julianna, gyermekpszicháter

Gáspár, Attila, vegyész, egyetemi tanár

Gáspár, Zsuzsa, szerkesztő

Gáspárik, Attila, v. színházigazgató

Gécseg, Zsuzsanna, nyelvész, egyetemi docens

Gór, András, kiadóvezető

Gönczy, Monika, irodalomtörténész, tudományszervező

Gönczöl, Katalin, kriminológus, professor emerita

Görög, Mása, újságíró

Görög, Zoltán, nyugalmazott lelkész

Görög, Sándor, kémikus, az MTA tagja

Görömbölyi, László, újságíró

Günsberger, Dóra, tudományos segédmunkatárs

Hadas, Miklós, szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Hadzsi, Imre, konferenciatolmács HU-DE-EN

Haffner, Krisztina, informatikus

Hajdu, Csaba, villamosmérnök

Hajdu, Csaba, fizikus

Hajduska, Dorottya, tanár

Hajnal, Zoltán, fizikus, tudományos főmunkatárs

Hajósy, Adrienne, geofizikus

Halasi, Imre, színházi rendező

Halász, Péter, neurológus

Halász, Péterné, vegyészmérnök

Halász, István, tanár

Hangya, Balázs, agykutató, tudományos főmunkatárs, Lendület- és ERC-csoportvezető

Hann, Endre, szociálpszichológus

Hannus, István, vegyész, professor emeritus

Hantházi, László, mérnök üzletkötő , tervező, nincs, Mérnökkamara

Hantos, Zoltán, mérnök-fiziológus, professzor emeritus

Hantz, Péter, biofizikus

Hanák, Dávid, informatikus mérnök, az MTA SZTAKI volt munkatársa

Harangozó, Gábor, közgazdász

Harcos, Gergely, matematikus, az MTA doktora

Hargittai, Sándor, szoftverfejlesztő

Harmat, József, nyugdíjas könyvtáros

Harsányi, Ildikó, tudományos munkatárs

Harsányi, Lucia, közgazdász

Hattyár, Helga, nyelvész, tudományos munkatárs

Havas, Ádám, szociológus

Havasi, Éva, szociológus

Hay, Éva, tanár

Hay, András, újságíró

Hazafi, Zoltán, informatikus

Hegedüs, Béla, irodalomtörténész, főszerkesztő

Hegedüs, Csaba, Jazz zenész

Hegedűs, Ildikó, matematikus, informatikus

Hegedűs, Mihály, vegyész, tudományos tanácsadó

Hegyesi, Gábor, szociológus, professzor emeritus

Hegyvári, Norbert, főiskolai tanár, az MTA doktora

Heidl, György, eszmetörténész, egyetemi tanár

Heller, Mária, szociológus, egyetemi docens

Herczeg, Zoltán, divattervező, közgazdász

Herczog, László, közgazdász

Herczog, Noémi, színikritikus

Hermann, Gyula, villamosmérnök, címzetes egyetemi tanár

Hermann, Zoltán, irodalomtörténész, színikritikus, habilitált egyetemi docens

Hermann, István, történész–levéltáros, PhD, a Veszprém Megyei Levéltár volt igazgatója

Hetesi, Erzsébet, közgazdász, egyetemi tanár

Hettyey, András, adjunktus

Hetényi, György, geofizikus

Hetényi, Zsuzsa, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Hiripi, László, biológus, tudományos főmunkatárs

Hofhauser, Béla, informatikus mérnök

Holczer, Károly, fizikus, egyetemi tanár

Holdas, Sándor, állatorvos

Holló, Dorottya, nyelvpedagógus, egyetemi docens

Holndonner, Róbert László, politológus-történész, fordító

Honti, László, nyelvész, az MTA rendes tagja

Honyek, Gyula, nyugalmazott fizikatanár

Hopp, Béla, fizikus, egyetemi tanár

Horn, Péter, közgazdász

Horogszegi, Tamás, művészettörténész, kutató

Horvai, György, egyetemi tanár

Horvath, György, ny. mérnök-közgazdász

Horváth, Zsófia, ökológus, posztdoktor kutató

Horváth, Richárd, történész

Horváth, Norbert, Szabadúszó szövegíró

Horváth, János, nyugalmazott főiskolai tanár, kandidátus

Horváth, Szilvia, politikai filozófus

Horváth, Gábor, földmérő, vegyész, geodéta,építész, nyugdíjas, Közlekedéstudományi Egyesület volt tagja, építészkamara, Park. szöv. egyik elnökevolt

Horváth, Zoltán, egyiptológus, muzeológus

Horváth, Judit, orvos, egyetemi docens

Horváth, Ágnes, egyetemi oktató, habilitált docens

Horváth, Ferenc, ökológus

Horváth, Orsolya, filozófus, teológus, egyetemi docens

Horváth, Ildikó, könyvelő

Horváth, Balázs, környezetmérnök, laborvezető

Horváth, Áron, elemző közgazdász, egyetemi docens

Horváth, Dávid, gyermekgyógyász szakorvosjelölt

Horváth, Viola, tudományos főmunkatárs

Horváth, Csaba, általános iskolai tanár

Horváth, Gábor, nyugalmazott gimnáziumi igazgató

Horváth, Ibolya, biológus, tudományos főmunkatárs

Horváth, Zsuzsanna, neurológus, psychiáter, adjunktus

Horányi, Bori, gyógypedagógus

Horányi, Zsuzsanna, tanár

Hosszú, Gyula, tanár

Hoványi, Márton, irodalomtörténész, teológus, egyetemi adjunktus

Hubai, Péter, teológus, egyetemi tanár

Hudi, László, színházi rendező

Hujber, László, pedagógus, c. főiskolai docens

Hunyadi, László, mérnök informatikus

Husz, Ildikó, szociológus, egyetemi docens

Hájos, Norbert, neurobiológus, az MTA doktora

Hámori, Balázs, közgazdász, professor emeritus, az MTA Doktora

Hárs, Ágnes, közgazdász

Hársas, Oszkárné, tanár

Héberger, Károly, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

Héher , Péter , gyógyszerész

Hódsági, Péter, biomérnök

Hőnich, Henrik, eszmetörténész

Ifj. Tiffán, Zsolt, szőlész-borász mérnök

Imre, Györgyi, művészettörténész, PhD

Imre, Bálint, orvos, kémikus kandidátus

Imre, Zoltán, színháztörténész, egyetemi docens

Inzelt, Annamária, közgazdász, az MTA doktora

Istvánovics, Vera, limnológus, tudományos tanácsadó

Ittzés, Péter, biológus, szoftverfejlesztő

Ittzés, Dóra, biológus

Ittzésné Kövendi, Kata, középiskolai tanár

Iván, Tímea, hegedűművész

Ivánné Baksa, Éva, nyugalmazott középiskolai tanár

Iványi, Gáspár, zenész, gitártanár

Jakab, Réka, levéltáros

Jakab, András, jogász, egyetemi tanár

Jakó, Éena, villamosmérnök, tudományos főmunkatárs

Jamnik, Judit, mentálhigiénés szakember

Jancsó, Miklós, építészmérnök, egyetemi docens

Jancsó, Gábor, vegyész, kutató professor emeritus

Janisch, Attila, filmrendező, egyetemi docens

Janka, Dorottya, hárfatanár

Jankovics, László, elemző közgazdász

Jankovics, József, irodalomtörténész

Janky, Béla, szociológus, docens

Jankó, Ferenc, geográfus, egyetemi adjunktus

Jordán, Ferenc, biológus, az MTA doktora

Joó, Ferenc, kémikus, az MTA tagja

Joób, Márk, filozófus-közgazdász, címzetes egyetemi tanár

Juhász, Györgyi, mentőorvos

Juhász, Krisztina, adjunktus

Juhász, Józsefné, nyugdíjas tanár

Juhász, István, matematikus, az MTA tagja

Juhász, Róbert, fizikus, tudományos főmunkatárs

Juhász, Gyula, villamosmérnök

Juhász, Péter, matematikatanár, térképész

Jurek, Zoltán, fizikus, vezető kutató

Jurenka, Csaba, közgazdász

Juszt, László, újságíró

Juvancz, Zoltán, kémikus, nyugdíjas egyetemi tanár

Jánossy, Johanna, építész

Jánossy, István, fizikus

Járó, Katalin, nyugalmazott iskolapszichológus, kutató

Józan, Krisztina, villamosmérnök

Józsa, Ágnes, újságíró

Józsi, Mihály, biológus

Kabai, Péter, biológus, nyugalmazott egyetemi docens

Kajner, Péter, közgazdász, humánökológus

Kakasi, Balázs, környezetkutató

Kalmár, Melinda, történész, tudományos főmunkatárs

Kamarás, Katalin, fizikus, az MTA tagja

Kamilla, Pléh, állatorvos, PhD hallgató

Kapitánffy, Orsolya, fordító

Kaposvári, Mária, népművelő

Karai, Ambrus, anyagkutató

Karancsiné Menyhárd, Dóra, kémikus, tudományos főmunkatárs

Karcagi, Veronika, biológus

Kardos, Éva, adjunktus

Karikó, Balázs, gyógypedagógus

Karsai, László, történész, professzor emeritus, az MTA doktora

Kassai, Tibor, professzor emeritus, DSc

Kasuba, Róbert, jogász

Kasza, Péter, irodalomtörténész, habilitált docens

Katalin, Szende, történész, egyetemi tanár

Kati, Balázs, adatelemző

Katona, Tamás, statisztikus, professor emeritus

Katona, Éva, nyelvész, PhD hallgató

Katona, Gyula, matematikus, az MTA tagja

Katona, Tünde, egyetemi oktató

Katz, Sándor, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kecskeméti, Károly, újságíró, történelemtanár

Kelemen, András György, közgazdász

Keleti, Tamás, matematikus, egyetemi tanár

Kemény, György, gépészmérnök, cégvezető

Kemény, Aranka, muzeológus

Kemény, Tamás, fizikus, az MTA doktora

Kemény, Gábor, nyelvész, professzor emeritus, az MTA doktora

Kende, János, filmoperatőr, professor emeritus

Kendeffy, Gábor, filozófiatörténész, egyetemi docens

Kepes, András, író, egyetemi tanár

Keppel, Márton, művészettörténész

Kereszturi, Ákos, bolygókutató, tudományos főmunkatárs

Kereszturi, József, okl. vegyészmérnök

Keresztúri, Ferenc, közgazdász

Kerezsi, Nemere

Kern, Zoltán, kutató, tudományos munkatárs

Kerpel-Fronius, Gábor, projekvezető

Kertész, János, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kertész-Rados, Marcella, újságíró

Keserű, Katalin, művészettörténész, professor emeritus

Keszthelyi, Alexandra, jogász

Kiefer, Ferenc, nyelvész, az MTA rendes tagja

Király, Edit, egyetemi docens

Király, Dávid, vegyész

Király, István, közgazdász, egyetemi adjunktus

Király, Tamás, matematikus, egyetemi docens

Kis, András, tudományos munkatárs

Kis, Ádám, kiadóvezető, címzetes egyetemi docens

Kis, János, filozófus, egyetemi tanár

Kis, Éva, középiskolai tanár

Kiss, László, csillagász, az MTA tagja

Kiss, Margit, nyugalmazott középiskolai tanár

Kiss, László, vegyész, ny. egyetemi tanár, DSc.

Kiss, Tamás, DSc professzor emeritusz

Kiss, Tamás, kutató

Kiss, Veronika, egyetemi segédmunkatárs

Kiss, János Ferenc, nyugdíjas villamosmérnök vállalkozó

Kiss, Eszter, színművész

Kiss, Ibolya, biológus, az MTA doktora

Kiss, Mihály Sándor, pedagógus-képzőművész

Kiss, Géza, Üzemmérnök

Kiss, Marianne, műfordító, szerkesztő

Kiss, Tamás, fizikus, tudományos főmunkatárs

Kiss, Tibor, neurobiológus, professzor emeritus

Kiss, Botond Zoltán, Közgazdász, igazgatás szervező, jogász hallgató, MSc

Kiss, Antal, biológus, professzor emeritus

Kiss Gy., Csaba, művelődéstörténész, c. egyetemi tanár

Kiss-Dobos, László, nyugállományú zenei ügyelő

Kiss-Hindy, Ágnes, gyógyszertörzskönyvező

Klajkó, Dániel, irodalomkritikus

Klaniczay, Gábor, történész

Klein, Ákos, Ökológus, Kutató

Kleinheincz, Ferenc, mérnök, innovációs szakértő

Klima, László, egyetemi docens

Klukovits, Lajos, matematikus, címzetes egyetemi tanár

Koch, Andrea

Kocsis, Mihály, egyetemi tanár, MTA doktora

Kohlheb, Róbert, vegyipari gépészmérnök, az agrártudományok doktora

Kolláth, Zoltán, fizikus, csillagász, egyetemi tanár

Koltay, Tamás, kommunikációs szakember, producer

Komornik, Vilmos, matematikus,  egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Koncz, Csaba, az MTA doktora

Kondor, Imre, fizikus

Konkoly, András, egyetemi hallgató

Konrád, Miklós, történész

Kontler, László, történész, egyetemi tanár

Kontra, Miklós, nyelvész, egyetemi tanár

Kontra, Klára, biológia tanár

Kopasz, Katalin, egyetemi adjunktus, középiskolai tanár

Korbuly, Bálint, fizikus

Koren, Miklós, közgazdász, egyetemi docens

Korinek, László, jogász, professor emeritus, az MTA rendes tagja

Korn, András, mérnök-informatikus, címzetes egyetemi docens

Kornai, András, matematikus, nyelvész, egyetemi tanár

Korompay, Klára, nyelvész

Korompay H., János, irodalomtörténész, professor emeritus

Korányi, Tamás, ny. rádiós főmunkatárs

Korányi, Tamás, vegyész, tudományos tanácsadó, MTA Doktora

Korányi, Ádám, matematikus, az MTA külső tagja

Kosdi, Attila, építészmérnök

Kotán, Norbert, Mérnök tanácsadó

Kovách, Imre, szociológus, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

Kovács, Ágnes, középiskolai tanár

Kovács, Tamás György, fizikus

Kovács, Attila Lajos, biológus, az MTA doktora

Kovács, László, fizikus, az MTA doktora

Kovács, Zsuzsanna, gyermekorvos

Kovács, Gyula, tanszékvezető egyetemi tanár

Kovács, András, irodalomtörténész, kandidátus, ny. egyetemi docens

Kovács, Dezső, c. egyetemi tanár

Kovács, Balázs, közgazdász

Kovács, Péter, közgazdász, kandidátus

Kovács, András, szociológus, egyetemi tanár

Kovács, Ilona, pszichológus, egyetemi tanár

Kovács, Lajos, vegyész, tudományos főmunkatárs

Kovács , Béla István, mérnök

Kovács M., Mária, történész, egyetemi tanár

Kováts, Éva, vegyész, tudományos főmunkatárs

Kováts, Albert, festőművész, művészeti író

Koós, Flóra, középiskolai zenetanár

Kriska, György, tudományos főmunkatárs

Krisztin, Tibor, matematikus, egyetemi tanár

Krizsán, Andrea, politológus, kutató

Kroó, Katalin, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Krémer, Ferenc, rendészetszociológus

Krémer, Balázs, szociológus, egyetemi docens

Kubinyi, Enikő, biológus, tudományos főmunkatárs

Kubínyi, Kata, egyetemi oktató

Kulka, Janina, patológus, egyetemi tanár

Kuller, József, Manager, Vezérigazgató

Kun, Ádám, biológus, tudományos főmunkatárs

Kupa, Kinga, tanár

Kurtán, Sándor, politológus

Kutalik, Zoltan, statsztikai genetikus, egyetemi docens

Kuti, Csongor, jogász, egyetemi adjunktus

Kádár-Csomor, Gábor, tanár

Káldi, István , vasút-fejlesztőmérnök, -, -

Kállai, Zoltán, történész-etnográfus

Kállai, János, pszichológus, egyetemi tanár, MTA doktora

Kállay, Mihály, kémikus, egyetemi tanár

Kálmán, Péter, mérnök

Kálmán, Orsolya, oktatáskutató, adjunktus

Kálmán C., György, irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs

Kálóczy, Katalin, nyugdíjas köztisztviselő

Káncz, Csaba, nemzetközi szakértő

Kárpáti, András, klasszika-filológus, egyetemi docens

Kátai, István, színművész

Kátai, István , Kukturmunkás, Színész

Képes, György, jogász, jogtörténész

Kéri, Elemér, nyugalmazott egyetemi tanár

Kész, Zoltán, tanár

Kézsmárki, István, fizikus, egyetemi tanár

Kókai-Nagy, Viktor, teológus, egyetemi docens

Kónya, Anikó, kognitív pszichológus, c. egyetemi tanár

Kónya, István, Közgazdász kutató, Tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

Kónya, Dénes, kutatóvegyész, MTA-TTK, tudományos fmts.

Kónya, Melinda, orvos

Kósa, László, etnográfus, történész, az MTA tagja

Köbli, József, közgazdász

Köböl, Vera, tipográfus

Köcski, Margit, pszichológus

Könczey, Réka, biológus, oktatáskutató

Könnyű, Balázs, biológus, tudományos munkatárs, ELTE

Könyves, Vera, csillagász

Körtvélyes, Istvánné, tanár

Körösényi, András, politológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Kövecses, Judit, pedagógus

Köveskuti, Péter István, drámapedagógus

Kövér, Katalin, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kövér-Van Til, Ágnes, egyetemi docens

Kürtösi, Katalin, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Kürtössy, Nándor, informatikus

Kőhler, Dezső Fülöp, nyugdíjas gépészmérnök

Kőrösi, Gábor, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora

Kőrösi, Ádám, ökológus, tudományos főmunkatárs

Kőrösmezey, Ákos, fizikus, informatikus

Kőszeghy, Péter, irodalom- és művelődéstörténész

Kővári, Sarolta, filozófiatörténész, tudományos segédmunkatárs

Laczi, Miklós, biológus

Laczkovich, Miklós, matematikus, professor emeritus, az MTA tagja

Laczkó, István, tanár

Ladnai, Attila, író, tanár és teológus

Laki, Gábor, vegyészmérnök

Lakner, Péter, matematikus

Lakos, Gábor, nyelvtanár

Lamm, Vanda, jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Lang, Péter, ortopédsebész főorvos

Lannert, Judit, oktatáskutató

Laszlovszky, József, régész, történész

Lattmann, Tamás, jogász, egyetemi docens

Laura, Sgarioto, műfordító

Lautner, Péter, filozófiatörténész, egyetemi tanár

Lax, Éva, énektanár, ny.egyetemi docens

Lechnerné Vadász, Judit, ny. foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitációs szakértő, Magyar Munkajogi Társaság, Magyar Közgazdasági Társaság

Legeza, Örs, fizikus, tudományos tanácsadó

Lehel, Jenő, matematikus, professor emeritus

Lelleiné Kovács, Eszter, ökológus, tudományos munkatárs

Lencse, Z. Balázs, lelkipásztor , missziólogus, MAE OM vezető

Lendvay, György, vegyész, egyetemi tanár

Lengyel, Anna, dramaturg, fordító

Lengyel, Béla, kémikus, DSc

Lengyel, György, szociológus

Lengyel, Szabolcs, biológus, az MTA doktora

Lente, Gábor, kémikus, tudományos szakíró, egyetemi tanár

Lesták, Attila, építész

Licskó, István, c. egyetemi tanár

Liker, András, biológus, egyetemi tanár

Lindner, Gusztávné, tanár

Lipták, Ildikó, színész-drámatanár, író

Ludányi, Gabriella, művészettörténész

Lukovszki, Judit Anna, nyugalmazott egyetemi docens

Lukács, András, geofizikus

Lukács, Árpád, fizikus, PhD

Lukács, Noémi, biológus, professor emerita

Lutring, Magdolna, nyugdíjas angoltanár

Láng, Eszter, képzőművész

Láng, Judith Veronika, újságíró

Láng , Zsuzsanna , Közgazdász

Lászay, Péter, egyetemi hallgató

László, József, újságíró, a Kossuth Rádió volt főszerkesztője, az MTV volt alelnöke

László, Zoltán, ökológus, egyetemi docens

László, Ágnes, orvos

László, András, fizikus, tudományos főmunkatárs

Lászlóffy, András, fizikus

Lászlóffy, Barnabás, szoftverfejlesztő

Lázár, Károly, vegyész, professzor emeritus

Lénárd, Rita, orvos

Lévai, Csaba, történész, egyetemi docens

Lévai, Géza, fizikus, tudományos tanácsadó

Lőkös, Péter, irodalomtörténész, egyetemi docens

Lőrinc, László, tanár

Lőrincz, Teréz, tanár

M. Tóth, Tivadar, tanszékvezető egyetemi tanár

Madarász, Emília, kutatóprofesszor emeritusz

Magyar, Zsolt, régész

Magyar, Péterné, nyugdíjas építész

Magyar, Anna, háziorvos, oktató

Magyar, Béla, építész-grafikus

Major, Ferenc, orvos

Major, Vera, mérnök, dr.

Majoros, Valéria Vanilia, művészettörténész

Majoros, Klára, szerkesztő

Makai , Nóra , Pszichológus

Makai,, Sándor, professzor emeritus

Makara, Judit, kutató

Makara, Gábor, orvos, neuroendokrinológus, az MTA tagja

Makay, Zsuzsanna, demográfus, tudományos főmunkatárs

Marcel, den Dikken, kutatóprofesszor, a Holland Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia levelező tagja

Marczinka, Csaba, író, költő és tanár

Marincs, Ferenc, biológus, nyugdíjas tudományos főmunkatárs

Markó, Bálint, biológus, egyetemi docens

Markó, László, állami díjas vegyészmérnök, az MTA rendes tagja

Martos, Tamás, pszichológus, egyetemi docens

Martos, Ida, történelem szakos tanár, egyetemi adjunktus

Marx, Mária, néprajzkutató

Maróti, Miklós, matematikus, egyetemi docens

Matskási, István, biológus, címzetes főigazgató

Matus, Péter, fizikus

Matyi, Sándorné, nyugalmazott építőmérnök

Maurer, Dóra, professzor emerita, Kossuth és Prima díjas képzőművész, a SZIMA elnöke

Medve, Anna, nyelvész, ny. egyetemi docens

Medzihradszky, Katalin, vegyész, tudományos főmunkatárs

Medzihradszky, Dénes, vegyész és informatikus

Medzihradszky, Kálmán, kémikus, professor emeritus, az MTA tagja

Mentényi , Klára, művészettörténész

Menyhárd, Miklós, professzor emeritus

Mercs, István, irodalomtörténész, tanár

Mervay, Mátyás, történész, PhD hallgató

Mester, Tibor, egyetemi adjunktus

Mező, Márta, magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

Mező , Margit, zenetanár, mentálhigiénikus

Mezővári, Tiborné, nyugalmazott középiskolai tanár

Miavecz, Jenő, középiskolai tanár, projektmenedzser

Micskó, Róbert, magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár

Mihály, László, fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Mihály, György, fizikus, az MTA tagja

Mihály, György, filmproducer

Mihályi, Levente, tanár

Miklós, Dezső, matematikus

Miklósi, Mária, vegyészmérnök

Mitnyan, Tibor, csillagász, tudományos segédmunkatárs

Mizsei, János, egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora

Mojzsis, István Jakab, geológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Moldvay, Tamás, filozófus, oktató

Molnár, Gábor, matematika tanár

Molnár, Krisztina, egyetemi docens

Molnár, László, Junior Prima díjas csillagász

Molnár, István, professzor emeritus

Molnár, Ferenc, Ügyvezető média cégnél, Politológia doktor jelölt, önkormányzati képviselő, MPTT

Molnár, Tibor, általános iskolai matematika- technika szakos tanár

Molnár , László, gyógypedagógiai tanár

Mosonyi, Milán, matematikus, egyetemi docens

Mrenka , Attila, régész, PhD

Murai, Norbert, rendszergazda és alkalmazás-fejlesztő

Murvai, József, nyugalmazott általános iskolai tanár

Márki, László, matematikus, kutató professzor emeritus

Márta, Rózsa, operaénekes

Mártonffy, Marcell, irodalomtörténész, teológus, egyetemi docens

Máthé, Csaba, biológus, egyetemi docens

Mátrai, Mariann, középiskolai tanár, szociológus

Mátyás, László, közgazdász, egyetemi tanár

Máté, Zoltán, fizikus

Máté-Horváth, Nóra, orvos, orvos-közgazdász

Máté-Tóth, András, teológus, valláskutató, egyetemi tanár

Mészáros, Tamás, egyetemi docens

Mészáros, Ferenc, okl. mérnök, ny. igazgató, nem

Mészáros, József, újságíró

Mészáros, András, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Mócsai, Attila, kutatóorvos, egyetemi tanár

N. Vadász, Zsuzsa, újságíró, főmunkatárs

Nagy, Kornél, történész-armenológus

Nagy, Marianna, jogász, egyetemi tanár

Nagy, Benedek, fizikus, tudományos segédmunkatárs

Nagy, Ilona, geográfus

Nagy, Gábor, egyetemi docens, a földrajztudomány kandidátusa

Nagy, Mária, középiskolai tanár

Nagy, Boldizsár, nemzetközi jogász, egyetemi docens

Nagy, Tibor, vegyész, fizikus, kutató

Nagy, László, ny. ezredes, egyetemi tanár, az MTA doktora

Nagy, Péter, posztdoktori kutató

Nagy, Gábor, programozó, kutatás-fejlesztési vezető

Nagy, Dénes Lajos, fizikus, kutató professor emeritus

Nagy, Balázs, történész, egyetemi docens

Nagy, Mariann, történész

Nagy, Erzsébet, tanár

Nagy, Péter Miklós, fizikus, nyugdíjas

Nagy, Máté, joghallgató

Nagy, Veronika, kémikus, egyetemi docens

Nagy, Zoltán, néprajzkutató, egyetemi tanár

Nagy, Zsuzsanna, kutató, molekuláris élettudományok

Nagy, Sándor, fizikus, ny. egyetemi docens, kandidátus

Nagy Bandó, András, író, humorista

Nagy C., Katalin, nyelvész, tudományos munk

Nagyillés, János, klasszika-filológus, egyetemi docens

Nagyné Horváth, Emília, kémiatanár

Nagyszentpéteri, Miklós, balettművész

Naszály, Gábor, villamosmérnök, tudományos segédmunkatárs

Nikolov, Marianne, nyelvpedagógia, alkalmazott nyelvészet, professzor emerita

Novák, Attila, történész, tudományos főmunkatárs

Nusser, Ádám, informatikus

Nyers, Rezső, közgazdász

Nyikos, Lajos, vegyész, kutató professor emeritus

Nyiri, Julia, fizikus

Nyitray, László, biokémikus, egyetemi tanár

Nyulászi, László, kémikus, egyetemi tanár

Nyáry, Krisztián, irodalmár, könyvkiadó

Nyíri, Pál, történész, egyetemi tanár

Nyíri, András, középiskolai tanár

Nyúl, Gábor, informatikus tanár

Nádai, Éva

Nánási , László, Tanár

Négyessy, László, kutató biológus

Németh, Géza, tudományos újságíró

Németh, Péter, geológus, kutató

Németh, Linda, magyartanár

Németh, Katalin, építész

Németh, ATTILA, gépészmérnök, Magyar Energetikai Társaság

Németh, Kitti, biológus

Németh, Miklós, hidrológus

Németh T., Enikő, nyelvész, egyetemi tanár

Némethné Hevenesi, Anna, középiskolai tanár

Nógrádi, Dániel, fizikus, adjunktus

Nógrády, Árpád, történész

Ollé, Katalin, középiskolai taná

Orbán, Júlia, nyugdíjas mérnök-közgazda

Orbán, Gergő, agykutató

Orbán, László, biológus, tudományos tanácsadó

Orbán, Andrea, fizikus, tudományos főmunkatárs

Orci Kirill, Márk, biológus, tudományos főmunkatárs

Orlai, Balázs, designer, egyetemi adjunktus

Ormos, Pál, biofizikus, az MTA tagja

Orosz, Kata, egyetemi adjunktus, kutató

Orosz, Tamás, villamosmérnök, posztdoktori kutató

Oszlányi, Gábor, fizikus, az MTA doktora

Ozsvári, Csaba, közgazdász

P. Müller, Péter, irodalom- és színháztörténész, egyetemi tanár

Padisák, Judit, biológus, egyetemi tanár

Pajkossy, Tamás, vegyész

Paládi-Kovács, Attila, etnográfus, az MTA tagja

Pap, Péter István, történész, jelenkorkutató, doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem

Pap, Milán, politológus

Pap, József Sándor, vegyész, tudományos főmunkatárs

Pap, Péter László, biológus, egyetemi tanár

Pap, László, okleveles gépész és villamosmérnök

Pap, Ádám, PhD hallgató

Papp, Sámuelné, tanár

Papp, Sándor Zsigmond, író, szerkesztő

Papp, Balázs, biológus, tudományos főmunkatárs

Pasek, István, építőmérnök

Patak, Márta, író, műfordító

Patkós, András, fizikus, emeritus egyetemi tanár, az MTA tagja

Pató, János, vegyész

Payer, Erzsébet, pszichiater főorvos

Pazonyi, Piroska, geológus, tudományos főmunkatárs

Paál, Huba, bilógus, nyugdijas, MTA intézményi igazgató

Pecsuk, Ottó, egyetemi adjunktus

Pekker, Áron, fizikus, tudományos munkatárs

Penc, Karlo, fizikus, tudományos tanácsadó

Perecz, László, filozófiatörténész, egyetemi tanár

Perintfalvi, Rita, katolikus teológus, egyetemi oktató

Persics, Bálint, szoftverfejlesztő, informatikus

Pesti, Béla, Villamos mérnök

Pete, Péter, közgazdász, egyetemi tanár

Peternák, Miklós, művészettörténész, egyetemi tanár

Petheő, Gábor L., élettanász, egyetemi docens

Pethő, Tibor, újságíró

Pethő, Attila, matematikus, az MTA tagja

Petneki, Katalin, ny. egy. doc., köztestületi tag, pedagógia

Petravich, Gábor, nyugdíjas fizikus

Pilz, Olivér, középiskolai tanár

Pintér, Miklós, egyetemi docens

Pintér, Judit, szerkesztő

Pintér, József, bencés tanár

Piszker, Ágnes, pszichológus

Plank, Zsuzsanna, geofizikus, egyetemi docens

Pléh, Csaba, pszichológus és nyelvész, az MTA tagja

Podani, János, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Pojányi, Balázs, pedagógus, tanító, igazgató, tankerületi igazgató, nem

Pokol, Gergő, fizikus, egyetemi docens

Pokoly, Judit, fordító

Polgár, Szabolcs, történész, egyetemi oktató

Polgár, Miklós, közgazda

Pomázi, István, geográfus

Porkoláb, Tibor, irodalomtörténész, egyetemi docens

Posztoczky, Mária, klinikai mikrobiológus

Pozsgay, Eszter, tanár, komplex művészeti terapeuta

Pozsgay, Balázs, fizikus, Junior Príma díjas

Prazsák, István, biológia-környezettan szakos tanár, egyetemi tanársegéd, MABITE, MBT

Preiszner, Bálint, biológus, tudományos segédmunkatárs

Pudmer, Erzsébet, nyugalmazott kutató vegyész

Pulay, Péter, kémikus, az MTA külső tagja

Puskás, Erzsébet, orvos, sebész, aneszteziológus

Puskás, Miklós, nyugdíjas geofizikus

Puskás, Gellért, biológus

Pusztai, Erzsébet, orvos

Pusztai, Edit, óvodatitkár

Pusztai, Tamás, fizikus, az MTA doktora

Pusztai, László, vegyész, az MTA doktora

Putnoky, Péter, biológus, egyetemi tanár

Pyber, László, matematikus, az MTA levelező tagja

Pál, Károly Ferenc, fizikus, tudományos főmunkatárs

Pál, Lajos, történész, szerkesztő

Páles, Zsolt, matematikus, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA levelező tagja

Pálfi, Zoltán, történész

Pálfi, Patricia, orvos

Pálfia, Zsolt, biológus mérnök

Pálfy, József, geológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Páll-Rigó, Ágnes, volt tanító

Pásztor, György, közgazdász

Pásztor, Erzsébet, biológus, egyetemi adjunktus

Pásztor, Gabriella, fizikus

Pásztor, Attila, tudományos munkatárs

Pécsi, Júlia, művészeti menedzser

Péderi, Tamás, történész, PhD-jelölt, korábbi tudományos segédmunkatárs, MTA helyi munkacsoporti tag

Pénzes, Zsolt, biológus, egyetemi docens

Péter, Ágnes, professzor emeritus

Péter, Mária, kémikus

Péter, László, kémikus, tudományos tanácsadó

Péterfalvi, Csaba Géza, fizikus, PhD

Pétery, Dóra, orgonaművész, tanár

Pócs, Tamás, Széchenyi dijas akadémikus

Pósfai, György, biológus, tudományos tanácsadó

Pósfai, Mihály, geológus, egyetemi tanár, MTA tag

Pótó, Júlia, újságíró, fordító, PhD-hallgató

Pótó, Márton, informatikus

Pótó, János, történész, tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens

RADNAI, Györgyközgazda, közgazda\"kisdoktor\"

Rabb, Péter, mérnök

Radics, Norbert, matematikus

Radics, Bálint, fizikus

Radnai, László, stratégiai tanácsadó

Radnai, Ferenc, vegyész, dr

Radványi, András, villamosmérnök, az MTA Doktora

Radácsy, László, tanár és fordító

Rainer M., János, történész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Rajczy, Miklós, nyugdíjas biológus, informatikus

Rajk, Judit, zeneművész, egyetemi docens

Raskó, István, genetikus, professzor emeritus

Raáb, Renáta, történész Ph.D.

Rechtenwald, Kristóf

Recski, András, matematikus, professzor emeritus

Reszler, István, Energetikai Szakmérnök, MMK

Rez, Adam, egyetemi hallgato

Ridovics, Anna, művészettörténész

Rigó, Péter, pszichológus

Robotka, Csaba, középiskolai tanár

Roczkó, Zsuzsanna, ügyvéd

Rodics, Katalin, biológus, címzetes egyetemi docens

Romanek, Péter Zalán, nyelvész, doktorandusz

Romek, Márta, pszichológus

Romhányi, Beatrix, történész, az MTA doktora

Román, Ferenc, nyugdíjas, ügyvezető

Románszki, Loránd, vegyész, kutató

Rosta, Miklós, tanszékvezető egyetemi docens

Rum, Attila, művészettörténész

Ruttkay, Veronika, irodalomtörténész, egyetemi oktató

Rácz, István, fizikus, egyetemi magántanár, MTA Doktora

Rácz, Miklós, régész

Rácz, József, pszichiáter, egyetemi tanár, az MTA doktora

Rácz, Lajosné, nyugdíjas középiskolai tanár

Rácz, András, történész, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi docens

Rácz, Béla, fizikus, professor emeritus

Ráduly, Emil, nyugalmazott muzeológus

Rákos, Attila, orientalista, tudományos munkatárs

Rákosi, Csilla, nyelvész, tudományos főmunkatárs

Rátkai, László, fizikus

Rédei, Tamás, biológus, tudományos munkatárs

Réffy, Balázs, vegyészmérnök, kiadóigazgató

Rényi, András, művészettörténész, egyetemi tanár

Révay, András, a Magyar Nagyoriens Egyesület elnöke

Révné Lőrinc, Anna, tanár

Róna, Zoltán, nyugdíjas tanár

Róna, Péter, filmrendező

Rónaky, József, fizikus, volt Országos Atomenergia Hivatal főigazgató

Rózsa, Lajos, biológus, tudományos tanácsadó

Rózsa , László, okl. építőmérnök, ügyvezető

Rózsahegyi-Poósz, Zoltán, vagyongazdálkodó

S. Varga, Pál, irodalomtörténész, az MTA r. tagja

Sajó, Imre, építőművész

Sali, Attila, matematikus, MTA Doktora, egyetemi docens, MTA Doktora

Sallay, Viola, pszichológus, egyetemi adjunktus

Salvi, Giampaolo, nyelvész, egyetemi tanár

Saly, Noémi, művelődéstörténész

Salát, Gergely, sinológus, egyetemi docens

Samu, János, okleveles vegyész

Sarkadi, László, fizikus

Sarkadi, Balázs, biológus, az MTA tagja

Scharle, Ágota, közgazdász

Scheuring, István, biofizikus, tudományos tanácsadó

Schiffer, Anna, nyugdíjas szerkesztő

Schiller, Róbert, vegyész, professor emeritus

Schmal, Dániel, filozófiatörténész, egyetemi docens

Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan, történész, tudományos főmunkatárs, MTA tag (közgyűlés)

Schneider, Imre, orvos, professor emeritus, az MTA doktora

Schneller, István, urbanista építész, egyetemi tanár

Schnur, János, orvos

Schüttler, Tamás, szerkesztő, az Új Pedagógiai Szemle nyugalmazott főszerkesztője

Schüttler, Tamás, folyóiratszerkesztő, tanár, nyugalmazott főszerkesztő

Sebestyén, Ilona, nyugdíjas szedő, korrektor, lektor

Sebők, Attila, mérnök, informatikus

Sebők, András, környezetmérnök, tudományos segédmunkatárs

Selmeczy, Géza, algológus, egyetemi tanársegéd

Seregélyesné Nagy, Katalin, biológia tanár

Seres, László, újságíró, publicista

Seress, Gábor, biológus, tudományos munkatárs

Sik, Endre, szociológus, az MTA doktora

Siklósi, Richárd, idehenforgalmi szakember

Siklósi, Zsuzsanna, régész, egyetemi adjunktus

Siklósiné Patay, Edit, biológus

Silberer, Vera, szerkesztő

Silhavy, Dániel, biológus, tudományos tanácsadó

Simon, Ágnes, nyugdíjas

Simon, Éva, tanár, irodalomtörtnész kutató, PhD, Société Rencesvals

Simon, László Ferenc, vegyészmérnök, PhD hallgató

Simon, Éva, irodalomtörténész, középiskolai tanár

Simonovits, Miklós, matematikus, az MTA tagja

Simonyi, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Simor, Péter, pszichológus, egyetemi adjunktus

Sinkovics, Ede, képzőművész

Sinkovics, Annamária, fizikus, tudományos főmunkatárs

Sipos, Júlia, tanár

Sipos, Ferenc Norbert, műfordító, nyelvész

Sirató, Ildikó, színház- és irodalomtörténész, egyetemi oktató

Slézia, Andrea, kutató

Sohár, Anikó, egyetemi docens, műfordító

Solti, László, állatorvos, rector emeritus, az MTA rendes tagja

Solymosi, László, orvos, Univ.-Professor, MTA külterületi tag

Somfai, Ellák, fizikus, az MTA doktora

Somlai, Judit, orvos, neuroophthalmológus

Somló, Ágnes, műfordító, egyetemi oktató

Somló, Cecília, orvos

Somogyi, Boglárka, biológus

Somogyi, Rózsa, orvos

Somogyi, György, villamosmérnök

Somsák, László, kémikus, egyetemi tanár

Spira, Veronika, ny. gyakorlóiskolai vezetőtanár

Spät, András, fiziológus, professor emeritus, az MTA tagja

Staar, Gyula, tudományos újságíró, nyugalmazott főszerkesztő

Standovár, Tibor, biológus, egyetemi docens

Stark, Tamás, történész

Stelli-Kis , Sándor, ügyvéd

Stenger-Kovács, Csilla, környezetkutató, egyetemi docens

Strommer, Pál, matematikus, informatikus

Sugár, Péter, építész, egyetemi tanár

Sulyok, Blanka, középiskolai tanár

Sulyok , Szilvia, semmi

Sz. Tóth, Elekné, nyugalmazott kémia-fizika szakos középiskolai tanár

Szabad, János, biológus, genetikus, emeritus professzor,

Szabadfalvi, József, jogász, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora

Szabadics, János, agykutató

Szabados, László, MTA doktora, tudományos tanácsadó

Szabados, László, villamosmérnök

Szabolcs, Márton, ökológus, fiatal kutató

Szabolcs, Éva, neveléstörténész, egyetemi tanár

Szabolcsi, Kristóf, közgazdász

Szabó, Zoltán Illés, matematika-kémia szakos középiskolai tanár, informatikus

Szabó, Tünde, gyógypedagógus

Szabó, Gábor, régész, egyetemi docens

Szabó, Dóra Fanni, gyógypedagógus, tudományos segédmunkatárs

Szabó, Dávid, nyelvész, egyetemi docens

Szabó, István, ny. nagykövet

Szabó, Sándor, Mérnök informatikus

Szabó, Miklós, kémia-fizika szakos középiskolai tanár

Szabó, Ágnes, orvos

Szabó, Éva Eszter, történész, egyetemi adjunktus

Szabó, Győző, IT Architect (Database Specialist)

Szabó, Kristóf, képzőművész, tanár

Szabó, Endre, matematikus

Szabó, János Árpád, adóügyi főmunkatárs, mérnök, számviteli szakközgazdász

Szabó, Réka, rendező-koreográfus, egyetemi tanársegéd

Szabó, Ákosné, gyógypedagógus, professzor emerita

Szabó, Gábor Timur, pszichológus

Szabó, Márta, középiskolai tanár

Szabó, Andrea, agrármérnök, kutató

Szabó-Guilford, Hajnalka, közgazdász

Szajbély, Zsigmond, egyetemi hallgató

Szakács, Zoltán, kémikus, tudományos segédmunkatárs

Szakál, Gergely, gépészmérnök

Szalai, Júlia, szociológus

Szalai, Kriszta, színművész

Szalai, Tamás, PhD, csillagász

Szalai, Krisztián, pathologus szakorvos

Szalai, Károly, egyetemi docens, a Magyar Filmakadémia alapító tagja

Szalai-Horváth, Vanda, matematikus

Szalay, Viktor, kémikus, az MTA doktora

Szalay, Csaba, nyugdíjas

Szalay, Szilárd, fizikus, tudományos munkatárs

Szalay, Tamás, irodalomtörténész

Szalay, Sándor, fizikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Szaller, Dávid, fizikus

Szalma , Botond , Logisztikus, elnök-vezérigazgató, FONASBA EXECITUVE VICE PRESIDENT

Szanyi, János, hidrogeológus-mérnök, egyetemi adjunktus

Szappanos, Beatrix, Gyógyszerész, Dr.

Szarvas, László, a politikatudomány kandidátusa, főiskolai tanár

Szatai, László, nyugdíjas építőmérnök

Szathmáry, Zsolt, építész

Szatmári, József, geoinformatikus, egyetemi docens

Szeberényi, József, egyetemi tanár, az MTA doktora

Szederjesi, Tímea, biológus

Szegedi, Viktor, tudományos főmunkatárs

Szeidemann, Ákos, középiskolai tanár

Szeifert, Natália, író

Szekeres, Miklós, biológus

Szekeres, Tibor, vegyészmérnök

Szekeres, Júlia, orvos, egyetemi tanár, az MTA doktora

Szekeres, József, hidrobiológus

Szemerkényi, Ágnes, néprajzkutató

Szendrei, Ágnes, matematikus, egyetemi tanár

Szent-Iványi, István, külpolitikai szakértő, egyetemi doktor, Magyar Atlanti Tanács alelnök

Szente, Magdolna, professzor emerita

Szente, Lajos, kémikus, az MTA doktora

Szerb, László, közgazdász, egyetemi tanár

Szeri, Flóra, biológus

Szerján, Nóra, közgazdász

Szervác, Attila, zeneszerző, tanár, művelődéstörténész

Szigeti, Zoltán, növényfiziológus, az MTA doktora

Szigeti, István, gépész technikus

Szigeti, István, zeneszerző

Szigetvári, Péter, nyelvész, egyetemi docens

Szijártó, Miklós, ny. főiskolai tanár

Szijártó, Éva, néprajzos

Szijártó M., István, történész, az MTA doktora

Szikra, Csaba Gyula, szociális munkás, pedagógus

Szikszainé Nagy, Irma, nyelvész, az MTA doktora

Szilasné Jósvai, Júlia Katalin, biológus, tudományos munkatárs

Szili, Katalin, pszichológus, PhD

Szilágyi, Fanni, kommunkáció- és médiatudomány szakos hallgató

Szilágyi, Emőke Rita, irodalomtörténész, posztdoktor

Szilágyi, Emese, jogász

Szilágyi N., Zsuzsa, szerkesztő

Szirmai, Gergely, fizikus, tudományos főmunkatárs

Szirmai, Éva, irodalomtörténész, főiskolai docens

Szirák, Péter, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Szittya, György, biológus, tudományos főmunkatárs

Szivi, László, közgazdász

Szklenár, Judit, tanár

Szkárosi, Endre, irodalomtörténész, egyetemi tanáar

Szlachányi, Kornél, fizikus, egyetemi tanár

Szládek, István, Építőipari egyéni vállalkozó

Szokács, József, villamosmérnök

Szomora, Zsolt, jogász, egyetemi tanár

Szulyovszky, László, építészmérnök,építésbiológia kutató, igazságügyi szakértő, Cross Építésbiológiai Intézet

Szunyogh, Sándor, biokémikus, az MTA tagja

Számadó, Szabolcs, biológus, tudományos főmunkatárs

Szántó, Tibor, kandidátus

Szántó, Diana, anthropologus, független kutató

Szávai, István, nyugalmazott tanár

Széchenyi, Ágnes, irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs

Szécsényi, András, történész, tudományos főmunkatárs

Szécsényi, Endre, eszmetörténész, egyetemi tanár

Székely, Melinda, történész, docens

Székely, Tamás, evolúcióbiológus, egyetemi tanár

Székelyhidi E., Johanna, irodalmár, PhD hallgató

Székelyi, Mária, szociológus, professzor emerita

Szél, István, ny.osztályvezető főorvos

Szépvölgyi, János, vegyészmérnök, egyetemi tanár

Szöllősi, András, oktató, kutató biológus, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA köztestület

Szöllősi-Nagy, András, hidrológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Szöllőssy, Ágnes, művészettörténész

Szőcs, Tibor, történész

Szőke, Béla Miklós, régész, MTA doktora

Szőke, Annamária, művészettörténész

Szőnyi, András, agykutató

Szőnyi, György Endre, irodalom- és kultúrtörténész, egyetemi tanár

Szűcs, Zoltán, vezető klinikai kutatási munkatárs

Szűcs, Tamás, középiskolai tanár

Szűcs, Péter, nyelvész, egyetemi tanársegéd

Szűcs, Attila, Munkácsy díjas festőművész

Szűcs , Gabriella, nyugdíjas üzemmérnök

Sály, Péter, biológia-környezettan szakos tanár, tudományos munkatárs

Sándor, Krisztina, biológus

Sándor, Erzsi, újságíró

Sári, Erna, közgazdász

Sári, Noémi, Közgazdász

Sárközi, Árpád, a magyar nyelv és irodalom tanára

Sávai-Matuska, Ágnes, irodalomtörténész, egyetemi docens

Séllei, Nóra, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Síklaki, István, nyugalmazott egyetemi magántanár

Sütő, András, fizikus

Tajti, Éva, élelmiszeripari mérnök-szakértő

Takács, Krisztián, bölcsész - marketing, PR

Takács, Gábor, fizikus, egyetemi tanár

Takács, Péter, mérnök, középiskolai szaktanár

Takács, Imre, művészettörténész, egyetemi tanár

Takács, Erzsébet, vegyészmérnök, kutató professzor emerita, az MTA doktora

Takáts, Marcella, matematikus, tudományos munkatárs, MTA köztestületi tag

Takáts, Márton, festő- és grafikusművész

Tallos, Péter, matematikus, egyetemi tanár

Tamás, Melinda, gimnáziumi tanár

Tamás, Ervin, újságíró

Tamás, Gáspár Miklós, filozófus, egyetemi oktató

Tapolczai, Kálmán, hidrobiológus

Tarczay, Gyorgy, kémikus, egyetemi tanár

Tarczay-Nehéz, Dóra, csillagász, fiatal kutató

Tardos, Gábor, matematikus

Tardos, Éva, matematikus, MTA külső tagja

Tarr, Béla, filmrendező

Tatai-Tóth, András, nyugdíjas tanár, volt gimnáziumi igazgató

Tatár, György, filozófus, nyug. címzetes egyetemi tanár

Tatár, Sándor, költő, műfordító, könyvtáros

Tauber, Tamás, biológus, gimnáziumi tanár

Tegze, Miklós, Széchenyi díjas fizikus

Telcs, András, matematikus, egyetemi tanár

Teller, Katalin, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus

Teplán, István, tanácsadó

Tettamanti, Béla, képzőművész

Thiesz, Agnéta, jogi asszisztens

Tibor, Czirfusz

Tichy, Géza, fizikus, professzor emeritus

Tigyi, Gábor, egyetemi tanár

Timár, János, jogász, szociológus

Timár, János, fizikus, tudományos tanácsadó

Timár, Gábor, geofizikus, egyetemi docens

Tinya, Flóra, ökológus, tudományos munkatárs

Tircsó, Gyula, vegyész és kémia tanár, egyetemi docens

Toldi, József, biológus, egyetemi tanár

Toldi, József, biológus, egyetemi tanár

Tolner, László, talajkémikus, egyetemi magántanár

Tomanovics, Gergely, Szabadúszó videós, Python fejlesztő

Tomka, Béla, történész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Topor, István, tanár, helytörténész

Trencsényi, Balázs, történész, tanszékvezető

Trombitás, Tamás, képzőművész

Turóczi, György, gépészmérnök, nincs, MMK, KÉSZ

Tárkányi, Sándor, Informatikus

Tárnok, Andrea, rehabilitációs tanácsadó és mentor

Tárnoki, Judit, régész

Tátrai, Szilárd, nyelvész, egyetemi docens

Tóth, Pál Péter, demográfus, az MTA doktora

Tóth, Tamás Boldizsár, műfordító

Tóth, Ilona, újságíró

Tóth, László, pedagógus, nyugalmazott iskolaigazgató

Tóth, Edit, neveléstudományi kutató, tudományos munkatárs

Tóth, Ervin, mérnökinformatikus, egyetemi óraadó

Tóth, Tibor, kandidátus

Tóth, Artin, dokumentumfilmes

Tóth, Julianna, gimnáziumi tanár

Tóth, Mihály, professzor emeritus

Tóth, Sándor, villamosmérnök

Tóth, Gyula, fizikus, egyetemi oktató

Tóth, Zoltán, biológus, tudományos főmunkatárs

Tóth, Károly, tanár

Tóth, Károly, nyugdíjas programtervező matematikus

Tóth, Viktor, tudományos főmunkatárs

Tóth-Bajnóczi, Árpád, informatikus

Tótszöllősy, Géza, mérnök-közgazdász

Tölgyesi, Katalin, orvos, patológus

Törley, Katalin, gimnáziumi tanár

Török, Gergely, tudományos munkatárs

Török, Szabina, fizikus, az MTA doktora

Török, Zsolt, fizikus, tudományos főmunkatárs

Török, Péter, MTA Doktora

Török, Ervin, egyetemi adjunktus

Törőcsik, István, történész-régész-néprajzkutató

Türei, Dénes, biológus, posztdoktor kutató

Türke, András István, történész-politológus, biztonságpolitikai elemző

Tőke, László, vegyészmérnök, az MTA tagja

Tőkés, Kinga, pszichológus

Tőrös, Szilárd, vegyészmérnök, ny. egyetemi docens

Tőzsér, Endre, teológus, kutató

Ujkéry, Csaba, ny. törvényszéki elnök

Ujvári, Sándor, középiskolai tanár

Ullrich, Magdolna, Tanár

Ungváry, Krisztián, történész, az MTA doktora

Ungár, János, nyugdíjas villamosmérnök

Ureczky, Eszter, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus

Uri-Kovács, Dániel, egyetemi hallgató

Uzonyi, Barbara, biológus

V.-Balogh, Katalin, limnológus

Vajda, Mihály, filozófus, az MTA tagja

Valki, László, nemzetközi jogász, professor emeritus

Valkó, János, fizikus, az MTA doktora

Varga, Kálmán, fizikus, egyetemi tanár

Varga, Balázs, közgazdász, vállalati ügyfélmenedzser

Varga, Zoltán, tanár

Varga, Viktor, dramaturg

Varga, Balázs, középiskolai fizika tanár

Varga, Zsolt, szociálpolitikus

Varga, Mariann, gyógypedagógus

Varga, Péter, geofizikus-szeizmológus, az MTA doktora

Varga, Éva, középiskolai tanár

Varga, Ábel Gergely, Softver fejlesztő

Varga, György, műfordító, volt nagykövet

Vargyas, Gábor, néprajzkutató, tud. tanácsadó, az MTA doktora

Vargáné Drewnowska, Ewa, germanista, egyetemi docens

Varró, András, farmakológus, egyetemi tanár

Varsányi, Anikó, nyugalmazott rádiós főrendező

Vas, András, újságíró

Vass, Gyula, tanár

Vasvári O., Louise, irodalomtörténész, professzor emerita

Vavra, László, matematikus, közgazdász

Velkey, Ferenc, történész, egyetemi docens

Veres, Júlia, filozófus

Verő, László, aranydiplomás geofizikus

Verő, Levente, szoftvermérnök

Verő, Mária, művészettörténész

Veszprémi, Péter, középiskolai tanár

Vetró, Mihály, diák, informatikus

Vicsek, Tamás, fizikus, az MTA tagja

Victor, András, pedagógus, ny. főiskolai tanár

Vigh, Csaba, közlekedésmérnök, építőmérnök, közútkezelő-, közútfejlesztő szakmérnök

Vincze, Ernő, biológus, tudományos segédmunkatárs

Vincze, Ferenc, író, irodalomtörténész, egyetemi oktató

Vincze, Imre, fizikus, MTA tag

Vincze, László, építészmérnök, egyetemi docens

Visy, Csaba, kémikus, professor emeritus

Viszkeiné Petrova, Marinela, mérnök-informatikus

Vizi, Katalin, nyelvtanár

Vodráska, Norbert, Programozó, Fejlesztő munkatárs Ipar 4.0

Vojnich, Erzsébet, festőművész

Vonyó, József, történész, c. egyetemi tanár, az MTA doktora

Voszka, Éva, közgazdász, egyetemi tanár

Votisky, László, vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök

Vág, András, szociológus

Vágvölgyi B., András, író, filmes

Vámos, Katalin, arany diplomás orvos

Vámos, Tibor, professzor emeritus

Ván, Péter, fizikus

Váradi, Balázs, közgazdász

Várbíró, Gábor, ökológus, tudományos munkatárs

Vári, Ágnes, ökológus, tudományos munkatárs

Várkonyi, Gábor, történész, tanszékvezető egyetemi docens

Várkonyi, András, építész

Várkonyi, Péter, mérnök, DSc, egy. docens, MTA köztestületi tag, MMA tag

Várkonyi-Nickel, Réka, történész, néprajzkutató, tudományos segédmunkatárs

Várnagy, Katalin, kémikus, egyetemi tanár

Várnagy, Katalin, kémikus, egyetemi tanár

Várnai, Anikó, közgazdász

Vásárhelyi, Tamás, biológus

Vásárhelyi, Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs

Végh, András, régész, egyetemi docens

Végh, Gábor, történelem szakos középiskolai tanár

Végh, Ágnes, farmakológus, egyetemi tanárSZTE

Végh, László, matematikus

Vékonyné Kveck, Andrea, matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Vértes, János, matematikus, újságíró

Vészits, Andrea, dramaturg, forgatókönyvíró

Vígh, László, biokémikus, az MTA tagja

Vörös, Lajos, limnológus, professor emeritus

Vörös, Gábor, gépészmérnök, egyetemi tanár

Vörös, László Zoltán, okl. építőmérnök, fagott-tanár

Vörös, Imre, jogász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Vörös, Ádám, fizikus BSc, csillagász MSc, mérnökinformatikus BSc hallgató

Wallendums, Árpád, nyugdíjas, mg. gépészmérnök-tanár

Walter, Péter István, mérnök, tanár

Weaver, Beckett Eric, történész, egyetemi docens

Weiczner, Roland, orvos, egyetemi adjunktus

Wolf, György, fizikus, tudományos tanácsadó

Zachar, István, biológus

Zachar, Gergely, biológus, tudományos munkatárs

Zatykó, Csilla, régész

Zawiasa, Róbert, informatikus, kutató

Zimborás, Zoltán, fizikus

Zimonyi, István, történész, orientalista, egyetemi tanár

Zimányi, Gergely, egyetemi tanár

Zimányi, László, fizikus, intézetigazgató

Zimányné Csépe, Ilona, tanár

Zleovszki-Mayer, Julianna, zenetanár, kórusvezető

Zlinszky, András, ökológus, térinformatikus mérnök

Zombory, Máté, szociológus, tudományos munkatárs

Zsirke, Szilvia, Titkárnő, Közgazdász egyetemi hallgató

Zsoldos, Eva, polihisztor családanya, társadalmi szemléletformáló

Zsugyel, János, közgazdász, PhD, MTA köztestület

Zsámbéki, Anna, restaurátor, belsőépítész

Zábó , Virág , Pszichológus, tanító

Zámbó, Lilla, történész

Zátonyi Sándor, középiskolai tanár

Závada, Péter, költő

Zörényiné Süle, Ágnes, nyugdíjas biológus

bruck, peter, informatikus, dr.

csejdy, júlia, művészettörténész, PhD

dr Német, Béla, fizikus, nyugdíjas egyetemi docens

dr. Csonka, Judit, orvos

dr. Vázsonyi, Miklós, okleveles műszaki menedzser, informatikus, villamosmérnök, matematikus, jogász, mzg-i technikus, PhD aspiráns

ifj. Szathmáry, Eörs, gimnazista

tamas, kolnhofer, jogasz, dr.

Ábrahám, István, matematikus főiskolai tanár

Ábrahámné Naszvadi, Ágnes, közgazdász

Ács, Gergő, gimnáziumi tanár

Ágh, Zsófia, szabadfoglalkozású néprajzkutató

Áts, László, matematikus, informatikus főiskolai docens

É.Kiss, Piroska, díszlettervező, egyetemi tanár

Énekes, Lajos, ügyvezető (nyugdíjas)

Ónody, Györg, nyugdíjas újságíró

Óriás, Viktor, orvos, projektmenedzser, PhD hallgató, MOK

Ökrös, Erika, közgazdász

Öllerer, Kinga, ökológus, tudományos munkatárs

Örkény, Antal, szociológus, egyetemi tanár

Üveges, Bálint, biológus, tudományos segédmunkatárs

Ősi, Attila, paleontológus az MTA doktora