Alulírottak kötelességünknek érezzük, hogy emlékeztessük a kultúra és a tudomány területén intézkedő állami vezetőket: a sikeres reformok alapos előkészítés és nyilvános mérlegelés nyomán születnek. Az érintettek akarata ellenére kierőszakolt változások a szellemi életben soha nem érik el a céljukat.

Meggyőződésünk szerint a mindenkori kormánynak nem feladata, hogy irányt szabjon az állampolgárok ízlésének és gondolkodásának, vagy a tudományos kutatás céljait egymaga jelölje ki. Kötelessége ellenben, hogy az adófizetők pénzéből megfelelő munkafeltételeket biztosítson a tudósok és művészek számára.

A tudás átadásáért és megújításáért a felelősség elsősorban az értelmiséget terheli. E felelősség tudatában kell visszautasítanunk az elhamarkodott döntéseket, a kizsarolt végrehajtást, az intézmények rendjének felforgatását, a kormánynak nem tetsző ágazatok vagy nézetek elsorvasztására irányuló törekvést.

Tiltakozunk a napi érdekekhez, tudományosan kellőképpen alá nem támasztott elképzelésekhez igazított intézményalapítás gyakorlata ellen, és elítéljük a világnézetek őszinte párbeszédét ellehetetlenítő durva vádaskodást, uszító hangnemet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a legnépesebb értelmiségi pályákon – a tanárok és orvosok körében – a munkakörülmények és a jövedelmi viszonyok annyira megromlottak, hogy ez egyre több diplomást késztet a pálya – vagy az ország – elhagyására, elsősorban a fiatalokat. Ennek végzetes következményei már ma is tapasztalhatóak, a jövőben súlyosbodni fognak.

Budapest, 2019. február 9.

Ha aláíróként kíván csatlakozni ehhez a dokumentumhoz, kérjük, lépjen be a weboldalra (ha szükséges, előbb regisztráljon), majd jöjjön vissza erre az oldalra.A dokumentumot az alábbi 1 684 ember írta alá:

Kezdeményezők:

Ascher, Tamás, rendező, egyetemi tanár

Bakró-Nagy, Marianne, nyelvész, egyetemi tanár

Beer, Miklós, katolikus pap, ny. püspök

Bibó, István, művészettörténész

Buzinkay, Géza, történész, professor emeritus

Bálint, Csanád, régész, az MTA tagja

Béres, Tamás, teológus, egyetemi tanár

Csaba, László, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Csibra, Gergely, pszichológus, egyetemi tanár

Czoch, Gábor, történész

Dávidházi, Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja

Entz, Géza, művészettörténész, a Műemlékvédelmi Hivatal volt igazgatója

Falus, András, immunológus, az MTA tagja

Hudecz, Ferenc, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Jeszenszky, Géza, történész, volt miniszter

Kelevéz, Ágnes, irodalomtörténész, PhD

Kenesei, István, nyelvész, az MTA tagja

Keszei, Ernő, kémikus, egyetemi tanár

Király, Miklós, jogász, egyetemi tanár

Kollár, László, mérnök, egyetemi tanár

Kárpáti, Péter, drámaíró

Lányi, András, ny. egyetemi docens

Monok, István, művelődéstörténész, egyetemi tanár

Mélyi, József, művészettörténész

Nusser, Zoltán, Bolyai díjas neurobiológus, az MTA tagja

Nyíri, Kristóf, filozófus, az MTA tagja

Orosz, Ferenc, tudományos tanácsadó

Pál, Csaba, Bolyai díjas biológus

Pálinkás, József, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Ritoók, Zsigmond, klasszika filológus, az MTA tagja

Romsics, Ignác, történész, az MTA tagja

Róna-Tas, András, nyelvész, orientalista, az MTA tagja

Szajbély, Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Szakolczai, György, közgazdász, professor emeritus

Szathmáry, Eörs, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Szeidl, György, gépészmérnök, egyetemi tanár

Szilágyi, Márton, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Takács-Sánta, András, humánökológus, egyetemi docens

Tallár, Ferenc, filozófus, professor emeritus

Túri, László, kémikus, egyetemi tanár

Ullmann, Tamás, filozófus, egyetemi tanár

Vajda, Zsuzsanna, pszichológus, egyetemi tanár

Vajna, Zoltán, gépészmérnök, az MTA tagja

Valuch, Tibor, történész, tudományos tanácsadó

Vida, Gábor, biológus, az MTA tagja

Vásáry, István, orientalista, nyelvész, az MTA tagja

Zsoldos, Attila, történész, az MTA tagja

É.Kiss, Katalin, Bolyai díjas nyelvész, az MTA tagja

Csatlakozók:

Németh , Endre, Matematikus

A. Sajti, Enikő, történész, professzor emerita

Ablonczy, Balázs, történész, tud. fmts., MTA BTK TTI

Abonyi, András, ökológus, tudományos munkatárs

Abért, Miklós, matematikus

Aczél, Anna, pszichológus, c. főiskolai tanár

Aczél, Gábor, újságíró

Adamik, Béla, klasszika-filológus, nyelvész, tudományos tanácsadó

Adamik, Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs

Akos, Csilling, fizikus

Alföldi, Róbert, színész, rendező, a SZIMA tagja

Almási, Gábor, történész

Anda, Gábor, fizikus, PhD, MTA köztestületi tag

Anders, Alexandra, régész, tudományos főmunkatárs

Andor, László, fizikus

András, Edit, művészettörténész

András, László, író

Andrási, Andor, fizikus, kandidátus

Angelus, Tamás, közgazdász ny. egy. docens, ny. tud. főmunkatárs

Anna, Székely, nyugdíjas vegyészmérnök, -, -

Annus, Irén, kultúrtörténész, egyetemi docens

Antal, Miklós, ökológiai közgazdász, kutató

Apatóczky, Ákos Bertalan, orientalista, az Európai Akadémia tagja

Arányi, Tamás, kutatóorvos

Arányi, Péter, a biológiai tudomány doktora, gyógyszerkutató

Asbóth, János, fizikus, egyetemi docens

Aszalós, Réka, ökológus, tudományos munkatárs

Aszalós, Emese, közgazdász

Augusztinovicz, Fülöp, villamosmérnök, professor emeritus, MTA bizottsági elnök

B, Ágnes, senki

B. Kádár, Judit, pszichológus, tanár

B. Nagy, Anikó, művészettörténész

B. Szendrei, Mária, matematikus, egyetemi tanár

Babarczy, Eszter, eszmetörténész

Babiczky, Tibor, költő

Babos, Zsuzsanna, óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató

Babos, György, környezetmérnök, PhD hallgató

Bagó, Tünde, jogász, történelemtanár, blogger

Baka, Istvánné, nyugdíjas tanár

Bakonyi, Gábor, ökológus, ny. egyetemi tanár, az MTA doktora

Bakonyi, Zsófia, tanár

Bakonyi, Gergely László, középiskolai tanár, doktorjelölt

Bakonyvári, Sándor, építész

Baksa Soós, Veronika, történész

Bakó, Zoltán, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos

Balassa, Krisztián, karmester

Balicza, Iván, ny. evangélikus lelkész

Balla, Ágnes, nemzetközi kapcsolatok szakértő

Balog-Reményi, Tamás, informatikus

Balogh, Sándor, agrárközgazdász, professzor emeritus

Balogh, Gábor, biokémikus, tudományos főmunkatárs

Balogh, Piroska, irodalomtörténész, egyetemi docens

Balogh, Ádám, történész, középiskolai tanár

Balogh, Anna, pszichológus

Balogh, Judit, fizikus, az MTA doktora

Balogh-Ebner, Márton, muzeológus, doktorandusz

Balázs, István, nyugalmazott főiskolai docens

Balázs, Miklós Ernő, mozaikművész, Dr. habil DLA

Balázs, Mihály, irodalomtörténész, professzor emereritus

Balázs, László, geofizikus, adjunktus

Balázs, Dorottya, néprajz szakos bölcsész

Balázs, Bea, újságíró, szociális munkás

Banna, Zoltán, jogász

Baranya, Sándor, építőmérnök, egyetemi docens

Baranyi, Viktória, nyugdíjas villamosmérnök

Bari, Károly, költő

Barok, Márk, kutatóorvos

Bars, Ruth, c. egyetemi tanár

Barta, Zoltán, biológus, egyetemi tanár

Barta, Csaba, kutatóorvos, egyetemi docens

Bartha, Csilla, nyelvész, tudományos tanácsadó

Bartók Nagy, János, villamosmérnök

Barát, Erzsébet, nyelvész, gender kutató, egyetemi docens

Bazsa, György, fizikokémikus, professzor emeritus, DSc

Beck, György, közgazdász

Beke, János, egyetemi tanár, az MTA doktora

Beke-Somfai, Tamás, vegyész, tudományos főmunkatárs, "Lendület" csoportvezető

Bencsik, János, országgyűlési képviselő

Bencsik, Péter, történész, egyetemi adjunktus

Benczúr, András, matematikus, informatikus

Benczúr, Emese, képzőművész

Benda, Borbála, történész

Bendl, Judit, nyugdíjas informatikus

Bene, Krisztián, biológus

Benedek, György, professzor emeritus

Benedict, Mihály, fizikus, professzor emeritus

Benkovics, Anna, biológus, középiskolai tanár

Benkő, Ágota, agrármérnök, szociális szervező, egyetemi doktor

Benyhe, Sándor, biokémikus, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Bereczk, Miklòs, ügyfèlszolgálati munkatàrs

Berki, Dániel, mérnök informatikus

Berlinger, Edina, közgazdász, egyetemi tanár

Bernau, Heinz, matematikus

Bernát, Gábor, biofizikus, tudományos főmunkatárs

Bertóti, Imre, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Berényi, Gábor, szerkesztő, fordító

Berényi, Szilvia, vegyész, tudományos munkatárs

Bibok, Károly, nyelvész, egyetemi docens

Bibó, András, mérnök, egyetemi adjunktus

Biri, Sándor, fizikus, tudományos főmunkatárs

Biri, Sándorné, középiskolai tanár

Birincsik, Istvánné, Tanár

Biró, Péter, matematikus-közgazdász kutató, tudományos főmunkatárs, docens

Bisztriczky, Réka, keramikusművész, tanár

Blaskó, Gábor, vegyészmérnök, MTA tag

Bod, Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár

Bodnár, Zoltán, egyetemi docens

Bodnár, Béla, történelem-földrajz szakos tanár

Bodrog, Zoltán, fizikus, közlekedésmérnök

Bodrogi, Ferenc Máté, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus

Boissinot, François, gépészmérnök

Bojár, Gábor, fizikus, vállalkozó, a Graphisoft alapítója, Szechenyi díjas vállalkozó

Bokor, Julianna, nyelvész, tudományos segédmunkatárs

Bokor, Mónika, vegyész, tudományos főmunkatárs

Boldogh, Balázs, gyűjtemény-, és raktárkezelő

Bollobás, Enikő, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Bolonyai, Gábor, klasszika filológus, egyetemi oktató

Bolyky, Rezső, művész-tanár

Bombitz, Attila, irodalomtörténész, egyetemi docens

Borbáth, Endre, tudományos munkatárs

Boreczky, Anna, művészettörténész

Borenszkiné Imre, Éva, középiskolai tanár

Borhi, László, történész

Bori, Zsuzsanna, villamosmérnök

Boris, Péter, Könyvkiadó

Bornemissza, Judit, orvos, neurologus-psychiater-addictologus

Bornemissza, Tamás, gépészmérnök

Borosnyay, Károly, mérnök-közgazdász

Boross, Viktor, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

Borosy, András Péter, vegyész

Borsa, József, tanár, nyugalmazott

Borsa, Judit, vegyészmérnök, professor emerita

Borsodi, Oszkár, demokrata

Bortel, Gábor, fizikus

Botos, Máté, történész

Brenner, Koloman, nyelvész, habilitált egyetemi docens, országgyűlési képviselő, MTA köztestület

Brenner, Koloman, nyelvész, egyetemi docens

Bródy, Mihály, nyelvész, professor emeritus

Bucsánszki, Miklós, informatikus

Buda, Dávid, geográfus

Budeáné Mátyus, Valéria, közgazdász

Bulkai, Tamás, nyugdíjas mérnök

Bulkainé Ádámosi, Margit, okleveles építőmérnök

Bunth, Gergely, matematikus, PhD hallgató

Burgyán, József, biológus, az MTA doktora

Buruncz, Lajos, Nyugdíjas

Buzás, Attila, fizikus, PhD hallgató

Bálint-Pataki, József, történész, a Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke

Bán, Kornélia, egyetemi hallgató

Bán, Róbert, középiskolai tanár

Bán, Éva, ny. orvos-mikrobiológus

Bánfai, Beáta, pszichológus

Bánfalvi, Győző, közgazdász, szociológus, adjunktus

Bánfalvi, István, szociálpolitikus

Bánki, Zsolt, muzeológus, könyvtáros-informatikus, főosztályvezető

Bárd, András, ny. főiskolai tanár

Báron, György, filmesztéta, egyetemi tanár

Békés, Csaba, történész, egyetemi tanár

Békés, Zoltán, nyugdíjas gyermekvédelmi szaktanácsadó

Békési, Tímea, addiktológiai konzultáns

Bélai, Iván, vegyész, tudományos főmunkatárs

Bényei, Tamás, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Bérczi, Péter, könyvtáros

Bíró, Kata, közgazdász, egyetemi adjunktus

Bíró, László István, restaurátor művész

Bíró, Endre, ügyvéd, címzetes egyetemi tanár

Bócz, Viktor, Nemzetközi kárrendező

Bódi, Balázs, fizikus

Bódig, Mátyás, jogfilozófus, egyetemi tanár

Bódy, Attila, angoltanár

Bóna, Istvánné, nyugdíjas  régész

Bödecs, Pál, református lelkész

Bödők, Gergely, történész

Böhm, Gabriella, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Bősze, Katalin, tanár

C. Tóth, Norbert, történész, az MTA doktora

Csabai, Márta, pszichológus, egyetemi tanár

Csabalik, Zsuzsanna, középiskolai tanár

Csalog, Benedek, fuvolaművész

Csanádi, Mária, közgazdász, tudományos tanácsadó, MTA doktora

Csanády, Lili, Kossuth Klub volt vezetője

Csanády, László, kutatóorvos, egyetemi tanár

Csapó, Benő, neveléstudományi kutató, egyetemi tanár

Csaszny, Márton , vegyészmérnök

Csatári, Bálint, geográfus, az MTA RKK Alföldi Tudományos intézetének

Cseh, Gabriella, képzőművész

Cselényi, László, rendező

Csepinszky, András, kutató, igazgató

Cser, Balázs, biológus

Cserepes, Károly, zeneszerző

Cserményi, Hajnalka, nyugdíjas gazdasági vezető

Cserna, Zoltánné/Mária, okl.villamosmérnök

Csernus, Sándor, történész, egyetemi magántanár

Cserny, László, villamosmérnök, professor emeritus

Csernátony, Donát Gábor, orvos

Cserti, József, fizikus, egyetemi tanár

Csiha, András, épületgépész mérnök, ny. főiskolai docens

Csik, Gabriella, biofizikus, egyetemi docens

Csikós, Dóra, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus

Csillag, Ádám, filmrendező, videó-krónikás

Csillag, Ferenc, tanár – közoktatási szakértő

Csillag, György, jogász

Csintalan, Tamás, tanár

Csirik, János, informatikus, professor emeritus

Csirkés, Ferenc, orientalista, egyetemi adjunktus

Csizmár, Gábor, műszaki tanár, szociológus

Csomor, Rita, nyugdíjas fizikus

Csorba, Róbert, jogász

Csorba, Gábor, biológus

Csordás, Gábor, író, szerkesztő, József Attila díjas

Csuhai, Józsefné, tanító, ny. igazgató

Csuka, György, közgazdász

Csupor, László, tanár, szoftverfejlesztő

Csáki, Judit, szerkesztő, kritikus

Csákány, Béla, matematikus, professzor emeritus

Csákó, Juliánna , gimnáziumi tanár

Csécsi, Barnabás Sándor, Mester-tanár, Címzetes igazgató, MAGYE

Csörsz Rumen, István, irodalomtörténész

Csősz, László, történész, főlevéltáros

Czachesz, Erzsébet, egyetemi tanár, professor emeritus

Czachesz, Erzsébet, tanár, professor emeritus, DSc

Czech, Viktória, biológus

Czeglédi, Pál, közgazdász, egyetemi docens

Czelleng, Arnold, Biológus, mérnök, PH. D., óraadó

Czibula, Katalin, irodalomtörténész, főiskolai docens

Czifra, György, mestertanár, Dr., MTA külső köztestületi tag

Czigányik, Zsolt, irodalomtörténész, egyetemi docens

Czinege, Ádám Balázs, zeneszerző, zenepedagógus

Czinkota, Imre, talajkémikus, egyetemi docens

Czinkóczki, Annamária, óvodapedagógus

Czáboczky, Szabolcs, ELTE BTK mesterszakos történész-hallgatója

Czárán, Tamás, biológus, az MTA doktora

Czékmány , Krisztina , Óvodapedagógus

Czúcz, Bálint, ökológus

Dallos, Judit, tanár

Darab, Ágnes, klasszika-filológus, egyetemi tanár

Darvas, Ferenc, vegyészmérnök, informatikus

Daróczi, Etelka, demográfus

Debreczeni, Attila, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Debreczeny, Mónika, fizikus

Debreczeny, Csaba, színész

Dedák, István, közgazdász, főiskolai tanár

Demeter, Katalin, középiskolai tanár

Demeter, Gábor, fizikus, tudományos főmunkatárs

Demeter, Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora

Demeter, Bence, Informatikus, teológus

Demján, Tamás, fizikus, programozó, volt MTA tudományos munkatárs

Demuth, Laszlo, Gépészmérnök

Derdák, András, kultúraközvetítő

Derek, Woodgate, egyetemi adjunktus

Derzsi, Júlia, történész

Dettre, Gábor, filmrendező

Deutsch, László, gépészmérnök

Dezsényi, Katalin, műfordító, szerkesztő

Deák, András, fizikus, tudományos munkatárs

Deák, Dániel, egyetemi tanár

Deák, István, történész, professzor emeritus, az MTA külső tagja

Deáky, Zita, etnográfus, egyetemi docens

Divényi, Dániel, mérnök, egyetemi adjunktus

Diósi, Lajos, fizikus, egyetemi magántanár, MTA Doktora

Dióssy, László, c. egyetemi tanár

Dobruczky, Zsolt, közgazda

Dombi, Lívia, üvegtervező iparművész

Domjánné Böcskei, Ágnes, pedagógus

Domokos, Gábor, építészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja

Domokos, Katalin, középiskolai tanár

Domonkos, Éva, gimnáziumi tanár

Doncsecz, Etelka, irodalomtörténész

Donkó, Zoltán, villamosmérnök, tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Donászy, Ágnes, fejlesztőpedagógus

Dr Füri, Judit, orvos

Dr Kántás, Károly, állatorvos, kandidátus

Dr. Balázs, Béla, Árpád, asztronómus, ELTE prof. emeritus, MTA köztestületi tag

Dr. Erdei, Mária, ügyvéd

Dr. Király, Péter Attila, Orvos, Md, PhD

Dr. Monostori, Éva, biológus, MTA doktora

Dr. Pikli, Natália, egyetemi oktató, kutató, Dr. habil., MTA köztestületi tag

Dr. Soltész, Krisztina, jogász, közgazdász

Dr. Szalay, Luca, Kemikus, Egyetemi adjunktus

Dr. Szilvágyi, Gábor, kémikus, CRO

Dr. Tischler, Annamária, kutató, tudományos munkatárs

Dr. Varga, József, orvos ( sebész), dr, MOk

Dr. Wingler, Karl, orvos, Dr.med., nem

Draskoczy, Magda, Pszichológus

Drucker, György, tanácsadó

Duda, Ernő, biológus, prof emeritus

Dulai, Alfréd, geológus, osztályvezető

Dunai, Dániel, fizikus, tudományos főmunkatárs, MTA köztestületi tag

Dányi, László, biológus

Dárdai, Zsuzsa, újságíró, művészetkritikus

Dávid, Péter, közgazdász

Dávid, Gyula, fizikus

Dékány, Éva, nyelvész

Démuth, Ágnes, pszichológus, nyugalmazott főiskolai docens

Dénes, Zsófia, gyógypedagógus

Dóbé, Sándor, vegyész, az MTA doktora

Dömötör, Adrienne, nyelvész

Egerszegi, Sándor, orvos, dr. osztályvezető főorvos, MOK, MTT, ERS

Egri, Ádám, biofizikus, tudományos munkatárs

Egyed, Emese, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Egyedi, Beatrix, biológus

Eisler, Viktor, fizikus

Elek, Norbert, orvos, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosa

Elek, István, közíró

Elek, László, újságíró

Elek, Zoltán, biológus, tudományos főmunkatárs

Elek, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Előd, Zoltán, Szociológus

Enyedi, Zsolt, politológus, rektorhelyettes

Eperjesi, Ágnes, képzőművész, egyetemi oktató

Erdélyi, Ágnes, filozófus, professor emerita

Erdélyi, Róbert, csillagász-matematikus, egyetemi tanár

Erdő, Anna, Keramikus

Erdődi, Ferenc, biokémikus, egyetemi tanár

Erdős, Gábor, Alapanyag-feltöltő

Erős, Tibor, biológus, tudományos tanácsadó

Erős, Ferenc, pszichológus, professor emeritus, az MTA doktora

Esztergályos, Kolos, tanár

Eördögh, Ádám, vegyész, PhD hallgató

Eörsi, László, történész, tudományos munkatárs

Eörsi, Mátyás, jogász

Eörsi, Dániel, orvos

Eörsi, Anna, művészettörténész

Fabiny, Tibor, irodalomtörténész

Faigel, Gyula, fizikus az MTA rendes tagja

Faludy, Judit, művészettörténész

Falus, Iván, professzor emeritus

Fancsaly, Éva, nyelvész, egyetemi docens

Faragó, István, matematikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Faragó, Klára, professzor emeritus

Farkas, Katalin, filozófus, egyetemi tanár

Farkas, György, vallástörténész, filmkritikus, egyetemi oktató

Fazakas, Gergely Tamás, irodalomtörténész

Fazakas, Tünde, középiskolai tanár

Fazekas, Tamás, belgyógyász-kardiológus, címzetes egyetemi tanár, az MTA Doktora

Fazekas, János, jogász, egyetemi docens

Fazekas, Csaba, történész, egyetemi docens

Fazekas, János, kémikus, kandidátus

Fazekas, László, pedagógus, általános iskolai igazgató

Fedeles, Máté, orvos

Fedor, Anna, biológus

Fehér, László, fizikus, egyetemi tanár

Feischmidt, Margit, tudományos tanácsadó, egyetemi docens

Fejér, László, ny. mérnök, c. egyetemi docens (NKE), Magyar Hidrológiai Társaság

Fejér, Zsolt, tanító

Fejérváry, Tamás Péter, Senior UX / UI Designer

Fekete, Szabolcs, biológia-német szakos tanár

Fekete, Balázs, jogász, egyetemi docens

Fekete, Marianna, pedagógus

Fekete, Éva, professor emerita

Fekete, Mária, régész

Felcsúti, Péter, bankszakember

Felkai, Ferenc, állatorvos, nyugalmazott egyet docens

Fenyvesi, Anna, nyelvész, egyetemi docens

Ferencz, Győző, költő, egyetemi tanár, a SZIMA ügyvezető elnöke

Ferenczi, Miklós, matematikus, az MTA doktora

Ferentzi, Zsófia, orvos

Fidy, Judit, biofizikus, professzor emeritus, az MTA doktora

Fidy, Judit, fizikus, professzor

Finta, Bernadette, gyógypedagógus

Fitos, Ilona, vegyész

Fleischer, Tamás, építőmérnök, gazdasági mérnök

Fodor, István, az Országgyűlés volt megbízott elnöke

Fodor, László, jogász, egyetemi tanár

Fodor, Éva, egyetemi tanár

Fodor, Tamás, színész, rendező

Fodor, Szabina, informatikus, egyetemi docens

Fokasz, Nikosz, szociológus, egyetemi tanár

Font, Márk, Logisztikus

Forgács, József, szociálpszichológus, az MTA külső tagja

Forgács, Éva, tanár

Forgács, Péter, fizikus, tudományos tanácsadó

Forgács, Bálint, pszichológus, posztdoktori ösztöndíjas kutató

Forgács, Péter, képzőművész, filmes, a SZIMA tagja

Forró, László, fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Frank, Tibor, történész, az MTA lev. tagja

Frank, András, matematikus, az MTA tagja

Frank, Gabriella, középiskolai tanár, finnugor nyelvész

Frank, Nóra, geográfus

Frank, Tamás, erdőmérnök, intézeti mérnök

Franyó, István, ny. középiskolai tanár

Freud, Róbert, matematikus, ny. egyetemi docens

Friedrich, Judit, irodalmár, egyetemi docens

Futaki, Károly, építőmérnök, hidrológus

Fábián, István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Fábián, Zsófia, biológus

Fábián, Tibor, repülőmérnök

Fátyol, Károly, biológus, tudományos főmunkatárs

Fórizs, Gergely, irodalomtörténész

Földi, András, jogász, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora

Földvári, István, kémikus, az MTA doktora

Fövényi, József, kandidátus, c. egyet. docens

Fülöp, Csilla, gyógypedagógiai tanár

Fülöp, Tibor, gépészmérnök, PhD

Fülöp, Márta, tudományos tanácsadó, az MTA Doktora

Fülöp, Ferenc, Széchenyi díjas kémikus, az MTA rendes tagja

Füredi, Zoltán, matematikus, az MTA tagja

Fürefi, Andrea, neurológus szakorvos

Füsi, Balázs, geofizikus

Füzi, Péter, ny. IT auditor

Füzéki, Bálint, pszichiáter

Főzy, István, geológus, az MTA doktora

G. Szabó, István, mérnök, c. egyetemi docens

Gadácsi-Borosi, Aranka, környezetvédelmi mérnök

Gajer, Ferenc, gyémánt diplomás villamosmérnök

Galajda, Péter, biofizikus

Galambos, András, középiskolai tanár

Galambos, Gábor, professzor emeritus, az MTA doktora

Gallowich, Margit, orvos

Galló , Ferenc , Okleveles közgazdász

Galácz, András, paleontológus, professzor emeritus, az MTA doktora

Garay, József, biológus, tudományos főmunkatárs

Garay, Melinda, tanár

Gaál, Imre, mérnök

Gaál, István, orvos

Geiszler, Ágnes, tanár

Geiszt, Miklós, kutatóorvos, egyetemi tanár

Geiszt, Miklós, Középiskolás tanuló

Gelencsér, Gábor, filmesztéta, egyetemi docens

Gellért, Marcell, főiskolai docens

Gerbner, Dániel, matematikus, tudományos főmunkatárs

Gerevich, András, író-költő, egyetemi oktató

Gergely, György, pszichológus, egyetemi tanár

Gervain, Judit, nyelvész

Gerő, Katalin, nyugdíjas ügyvéd

Gerő, Péter, ingatlanszakértő szakközgazdász, egyetemi oktató

Gerőcs, László, középiskolai tanár

Giczi, Johanna, statisztikus, szociológus, PhD, egyetemi adjunktus, IATUR, Council Member for Europe

Gimesi, Szilvia, fogtechnikus

Ginelli, Zoltán, geográfus doktorjelölt

Glatz, Attila, biológus, tudományos főmunkatárs

Gnädig, Péter, fizikus, ny. egyetemi docens

Gogolák, Péter, immunológus, tudományos munkatárs

Goldner, Ibolya, kémikus, nyugdijas

Goldperger, István, közgazdász

Golnhofer, Erzsébet, pedagógiai kutató, c. egy. tanár

Gregor, Anikó, szociológus

Gregus, Zoltán, okleveles energetikai mérnök

Greskovits, Béla, közgazdász, politológus, egyetemi tanár

Gránásy, László, fizikus, MTA doktora

Grósz, Tamás, fizikus, ügyvezető

Gselmann, Eszter, matematikus

Gugán, Katalin, nyelvész

Gugán, Éva, HR

Gulyás, András, hispanista, volt nagykövet

Gulyás, Balázs, publicista

Gurin, Péter, fizikus, egyetemi docens

Guszmann, Gergely, történész, főiskolai docens, MAB MTB

Gyarmathy, Éva, klinikai és neveléslélektan szakpszichológus

Gyarmati, György

Gyenes, Gábor, fizikus, nyugdíjas középiskolai tanár

Gyimesi, Tímea, irodalmár, tanszékvezető egyetemi docens

Gyimesi, Gergely, fizikus

Gyurgyák, János, történész

Gyáni, Gábor, történész, az MTA tagja

Gyöngyösi, Csilla, orientalista, doktorjelölt

György, Péter, egyetemi tanár

Györke, Ágnes, irodalomtörténész, egyetemi docens

Gyürky, György, fizikus, az MTA doktora

Győrffy, Árpád, újságíró

Győrffy, Dóra, közgazdász, egyetemi tanárPPKE

Győrffy, Lajos, matematikus

Gábor, Ágnes Irén, egészségügyi szakasszisztens

Gábor, György, vallásfilozófus, egyetemi tanár

Gábor, Anna, építész, etnográfus

Gábor R., István, közgazdász, professzor emeritus

Gábris, Aurél, fizikus

Gács, Péter, matematikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Gács, János, vegyész

Gács, Iván, energetikus, ny. egyetemi docens, kandidátus

Gádoros, Julianna, gyermekpszicháter

Gáspár, Zsuzsa, szerkesztő

Gáspár, Attila, vegyész, egyetemi tanár

Gáspárik, Attila, v. színházigazgató

Gécseg, Zsuzsanna, nyelvész, egyetemi docens

Gönczy, Monika, irodalomtörténész, tudományszervező

Gönczöl, Katalin, kriminológus, professor emerita

Görbe, Tamás, fizikus, ny. informatikus

Görög, Sándor, kémikus, az MTA tagja

Görög, Mása, újságíró

Görög, Zoltán, nyugalmazott lelkész

Görömbölyi, László, újságíró

Günsberger, Dóra, tudományos segédmunkatárs

Hadas, Miklós, szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Hadzsi, Imre, konferenciatolmács HU-DE-EN

Haffner, Krisztina, informatikus

Hajdu, Csaba, fizikus

Hajdu, Csaba, villamosmérnök

Hajduné Pásztor, Eliza, tanító,callanetics oktató

Hajduska, Dorottya, tanár

Hajnal, Zoltán, fizikus, tudományos főmunkatárs

Hajósy, Adrienne, geofizikus

Halasi, Imre, színházi rendező

Halász, Péterné, vegyészmérnök

Halász, István, tanár

Halász, Péter, neurológus

Hangya, Balázs, agykutató, tudományos főmunkatárs, Lendület- és ERC-csoportvezető

Hann, Endre, szociálpszichológus

Hannus, István, vegyész, professor emeritus

Hantházi, László, mérnök üzletkötő , tervező, nincs, Mérnökkamara

Hantos, Zoltán, mérnök-fiziológus, professzor emeritus

Hantz, Péter, biofizikus

Hanák, Dávid, informatikus mérnök, az MTA SZTAKI volt munkatársa

Harangozó, Gábor, közgazdász

Harcos, Gergely, matematikus, az MTA doktora

Hargittai, Sándor, szoftverfejlesztő

Harmat, József, nyugdíjas könyvtáros

Harsányi, Ildikó, tudományos munkatárs

Harsányi, Lucia, közgazdász

Hattyár, Helga, nyelvész, tudományos munkatárs

Havas, Ádám, szociológus

Havasi, Éva, szociológus

Havasi, Ágnes, meteorológus, egyetemi adjunktus

Hay, András, újságíró

Hay, Éva, tanár

Hazafi, Zoltán, informatikus

Hegedüs, Béla, irodalomtörténész, főszerkesztő

Hegedüs, Csaba, Jazz zenész

Hegedűs, Ildikó, matematikus, informatikus

Hegedűs, Mihály, vegyész, tudományos tanácsadó

Hegyesi, Gábor, szociológus, professzor emeritus

Hegyvári, Norbert, főiskolai tanár, az MTA doktora

Heidl, György, eszmetörténész, egyetemi tanár

Heller, Mária, szociológus, egyetemi docens

Herczeg, Zoltán, divattervező, közgazdász

Herczog, László, közgazdász

Herczog, Noémi, színikritikus

Hermann, Gyula, villamosmérnök, címzetes egyetemi tanár

Hermann, István, történész–levéltáros, PhD, a Veszprém Megyei Levéltár volt igazgatója

Hermann, Zoltán, irodalomtörténész, színikritikus, habilitált egyetemi docens

Hetesi, Erzsébet, közgazdász, egyetemi tanár

Hettyey, András, adjunktus

Hetényi, György, geofizikus

Hetényi, Zsuzsa, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, az MTA doktora

Hiripi, László, biológus, tudományos főmunkatárs

Hofhauser, Béla, informatikus mérnök

Holczer, Károly, fizikus, egyetemi tanár

Holdas, Sándor, állatorvos

Holló, Dorottya, nyelvpedagógus, egyetemi docens

Holndonner, Róbert László, politológus-történész, fordító, PhD

Honyek, Gyula, nyugalmazott fizikatanár

Hopp, Béla, fizikus, egyetemi tanár

Horn, Péter, közgazdász

Horogszegi, Tamás, művészettörténész, kutató

Horvai, György, egyetemi tanár

Horvath, György, ny. mérnök-közgazdász

Horváth, Ágnes, egyetemi oktató, habilitált docens

Horváth, Gábor, nyugalmazott gimnáziumi igazgató

Horváth, Zsuzsanna, neurológus, psychiáter, adjunktus

Horváth, Norbert, Szabadúszó szövegíró

Horváth, Viola, tudományos főmunkatárs

Horváth, Zsolt, közgazdász, Magyar Közgazdasági Társaság

Horváth, Szilvia, politikai filozófus

Horváth, Gábor, földmérő, vegyész, geodéta,építész, nyugdíjas, Közlekedéstudományi Egyesület volt tagja, építészkamara, Park. szöv. egyik elnökevolt

Horváth, Richárd, történész

Horváth, Judit, orvos, egyetemi docens

Horváth, Csaba, általános iskolai tanár

Horváth, Zsófia, ökológus, posztdoktor kutató

Horváth, Dávid, gyermekgyógyász szakorvosjelölt

Horváth, János, nyugalmazott főiskolai tanár, kandidátus

Horváth, Áron, elemző közgazdász, egyetemi docens

Horváth, Balázs, környezetmérnök, laborvezető

Horváth, Orsolya, filozófus, teológus, egyetemi docens

Horváth, Ibolya, biológus, tudományos főmunkatárs

Horváth, Ferenc, ökológus

Horváth, Zoltán, egyiptológus, muzeológus

Horváth, János, tanító

Horváth, Ildikó, könyvelő

Horányi, Zsuzsanna, tanár

Horányi, Bori, gyógypedagógus

Hosszú, Gyula, tanár

Hoványi, Márton, irodalmár, katolikus teológus, egyetemi adjunktus

Hubai, Péter, teológus, egyetemi tanár

Hudi, László, színházi rendező

Hujber, László, pedagógus, c. főiskolai docens

Hunyadi, László, mérnök informatikus

Husz, Ildikó, szociológus, egyetemi docens

Huszár, József, pénzügyi ellenőr, Elnök, Kossuth Kör, Dunakeszi

Hájos, Norbert, neurobiológus, az MTA doktora

Hámori, Balázs, közgazdász, professor emeritus, az MTA Doktora

Hárs, Ágnes, közgazdász

Hársas, Oszkárné, tanár

Héberger, Károly, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

Héher , Péter , gyógyszerész

Hódsági, Péter, biomérnök

Hőnich, Henrik, eszmetörténész

Ifj. Tiffán, Zsolt, szőlész-borász mérnök

Ignácz, Péter, fizikus, kandidátus

Imre, Györgyi, művészettörténész, PhD

Imre, Bálint, orvos, kémikus kandidátus

Imre, Zoltán, színháztörténész, egyetemi docens

Inzelt, Annamária, közgazdász, az MTA doktora

Istvánovics, Vera, limnológus, tudományos tanácsadó

Ittzés, Dóra, biológus

Ittzés, Péter, biológus, szoftverfejlesztő

Ittzésné Kövendi, Kata, középiskolai tanár

Ivánné Baksa, Éva, nyugalmazott középiskolai tanár

Iványi, Gáspár, zenész, gitártanár

Jakab, Réka, levéltáros

Jakab, András, jogász, egyetemi tanár

Jakó, Éena, villamosmérnök, tudományos főmunkatárs

Jamnik, Judit, mentálhigiénés szakember

Jancsó, Gábor, vegyész, kutató professor emeritus

Jancsó, Miklós, építészmérnök, egyetemi docens

Janisch, Attila, filmrendező, egyetemi docens

Janka, Dorottya, hárfatanár

Jankovics, József, irodalomtörténész

Jankovics, László, elemző közgazdász

Janky, Béla, szociológus, docens

Jankó, Ferenc, geográfus, egyetemi adjunktus

Jordán, Ferenc, biológus, az MTA doktora

Joó, Ferenc, kémikus, az MTA tagja

Joób, Márk, filozófus-közgazdász, címzetes egyetemi tanár

Juhász, Róbert, fizikus, tudományos főmunkatárs

Juhász, Gyula, villamosmérnök

Juhász, Józsefné, nyugdíjas tanár

Juhász, Péter, matematikatanár, térképész

Juhász, Györgyi, mentőorvos

Juhász, Krisztina, adjunktus

Juhász, István, matematikus, az MTA tagja

Jurek, Zoltán, fizikus, vezető kutató

Jurenka, Csaba, közgazdász

Juszt, László, újságíró

Juvancz, Zoltán, kémikus, nyugdíjas egyetemi tanár

Jánossy, Johanna, építész

Jánossy, István, fizikus

Járó, Katalin, nyugalmazott iskolapszichológus, kutató

Józan, Krisztina, villamosmérnök

Józsa, Ágnes, újságíró

Józsi, Mihály, biológus

KATALIN, JUHÁSZ, néprajzkutató, tud. főmts

Kabai, Péter, biológus, nyugalmazott egyetemi docens

Kajner, Péter, közgazdász, humánökológus

Kakasi, Balázs, környezetkutató

Kalmár, Melinda, történész, tudományos főmunkatárs

Kamarás, Katalin, fizikus, az MTA tagja

Kamilla, Pléh, állatorvos, PhD hallgató

Kapitánffy, Orsolya, fordító

Kaposvári, Mária, népművelő

Kapus, Imre, okl. mg. gépészmérnök, nyugalmazott elnök-ügyvezető igazgató

Kapócs, Gábor, orvos

Karai, Ambrus, anyagkutató

Karancsiné Menyhárd, Dóra, kémikus, tudományos főmunkatárs

Karcagi, Veronika, biológus

Kardos, Éva, adjunktus

Karikas, Gabor, varosgazdasagi mernok

Karikó, Balázs, gyógypedagógus

Karsai, László, történész, professzor emeritus, az MTA doktora

Kassai, Tibor, professzor emeritus, DSc

Kasuba, Róbert, jogász

Kasza, Péter, irodalomtörténész, habilitált docens

Katalin, Szende, történész, egyetemi tanár

Kati, Balázs, adatelemző

Katona, Éva, nyelvész, PhD hallgató

Katona, Tünde, egyetemi oktató

Katona, Gyula, matematikus, az MTA tagja

Katona, Tamás, statisztikus, professor emeritus

Katz, Sándor, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kecskeméti, Károly, újságíró, történelemtanár

Kelemen, András György, közgazdász

Keleti, Tamás, matematikus, egyetemi tanár

Kemendi, Mikklós, Nyugdíjas

Kemény, Gábor, nyelvész, professzor emeritus, az MTA doktora

Kemény, Aranka, muzeológus

Kemény, Tamás, fizikus, az MTA doktora

Kemény, György, gépészmérnök, cégvezető

Kende, János, filmoperatőr, professor emeritus

Kendeffy, Gábor, filozófiatörténész, egyetemi docens

Kepes, András, író, egyetemi tanár

Keppel, Márton, művészettörténész

Kereszturi, Ákos, bolygókutató, tudományos főmunkatárs

Kereszturi, József, okl. vegyészmérnök

Keresztúri, Ferenc, közgazdász

Kerezsi, Nemere

Kern, Zoltán, kutató, tudományos munkatárs

Kerpel-Fronius, Gábor, projekvezető

Kertész, János, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kertész-Rados, Marcella, újságíró

Keserű, Katalin, művészettörténész, professor emeritus

Keszthelyi, Alexandra, jogász

Kiefer, Ferenc, nyelvész, az MTA rendes tagja

Király, István, közgazdász, egyetemi adjunktus

Király, Edit, egyetemi docens

Király, Tamás, matematikus, egyetemi docens

Király, Dávid, vegyész

Kis, András, tudományos munkatárs

Kis, János, filozófus, egyetemi tanár

Kis, Éva, középiskolai tanár

Kiss, Antal, biológus, professzor emeritus

Kiss, Tamás, DSc professzor emeritusz

Kiss, Tibor, neurobiológus, professzor emeritus

Kiss, Tamás, fizikus, tudományos főmunkatárs

Kiss, Marianne, műfordító, szerkesztő

Kiss, Botond Zoltán, Közgazdász, igazgatás szervező, jogász hallgató, MSc

Kiss, Tamás, fizikus, tudományos főmunkatárs

Kiss, Eszter, színművész

Kiss, László, vegyész, ny. egyetemi tanár, DSc.

Kiss, Margit, nyugalmazott középiskolai tanár

Kiss, László, csillagász, az MTA tagja

Kiss, János Ferenc, nyugdíjas villamosmérnök vállalkozó

Kiss, Attila, irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi docens, HUSSE

Kiss, Géza, Üzemmérnök

Kiss, Veronika, egyetemi segédmunkatárs

Kiss, Mihály Sándor, pedagógus-képzőművész

Kiss, Ibolya, biológus, az MTA doktora

Kiss Gy., Csaba, művelődéstörténész, c. egyetemi tanár

Kiss-Dobos, László, nyugállományú zenei ügyelő

Kiss-Hindy, Ágnes, gyógyszertörzskönyvező

Klajkó, Dániel, irodalomkritikus

Klaniczay, Gábor, történész

Klein, Ákos, Ökológus, Kutató

Kleinheincz, Ferenc, mérnök, innovációs szakértő

Klima, László, egyetemi docens

Kluge, Gyula, fizikus, tud.főmunkatárs, MTA Köztestület

Klukovits, Lajos, matematikus, címzetes egyetemi tanár

Koch, Andrea

Kocsis, Mihály, egyetemi tanár, MTA doktora

Kohlheb, Róbert, vegyipari gépészmérnök, az agrártudományok doktora

Kolláth, Zoltán, fizikus, csillagász, egyetemi tanár

Koltay, Tamás, kommunikációs szakember, producer

Komornik, Vilmos, matematikus,  egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Koncz, Zsuzsanna, biologus, Dr.

Koncz, Csaba, az MTA doktora

Kondor, Imre, fizikus

Konkoly, András, egyetemi hallgató

Konrád, Miklós, történész

Kontler, László, történész, egyetemi tanár

Kontra, Klára, biológia tanár

Kontra, Miklós, nyelvész, egyetemi tanár

Kopasz, Katalin, egyetemi adjunktus, középiskolai tanár

Korbuly, Bálint, fizikus

Koren, Miklós, közgazdász, egyetemi docens

Korinek, László, jogász, professor emeritus, az MTA rendes tagja

Korn, András, mérnök-informatikus, címzetes egyetemi docens

Kornai, András, matematikus, nyelvész, egyetemi tanár

Korompay, Klára, nyelvész

Korompay H., János, irodalomtörténész, professor emeritus

Korányi, Tamás, vegyész, tudományos tanácsadó, MTA Doktora

Korányi, Ádám, matematikus, az MTA külső tagja

Korányi, Tamás, ny. rádiós főmunkatárs

Kosdi, Attila, építészmérnök

Kotán, Norbert, Mérnök tanácsadó

Kovách, Imre, szociológus, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

Kovács, Tamás György, fizikus

Kovács, Balázs, közgazdász

Kovács, Zsuzsanna, gyermekorvos

Kovács, András, irodalomtörténész, kandidátus, ny. egyetemi docens

Kovács, Attila Lajos, biológus, az MTA doktora

Kovács, Gyula, tanszékvezető egyetemi tanár

Kovács, László, fizikus, az MTA doktora

Kovács, Péter, közgazdász, kandidátus

Kovács, Dezső, c. egyetemi tanár

Kovács, Béla István, mérnök

Kovács, András, szociológus, egyetemi tanár

Kovács, Lajos, vegyész, tudományos főmunkatárs

Kovács, Ilona, pszichológus, egyetemi tanár

Kovács M., Mária, történész, egyetemi tanár

Kováts, Éva, vegyész, tudományos főmunkatárs

Kováts, Albert, festőművész, művészeti író

Koós, Flóra, középiskolai zenetanár

Kriska, György, tudományos főmunkatárs

Krisztin, Tibor, matematikus, egyetemi tanár

Krizsán, Andrea, politológus, kutató

Kroó, Katalin, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Krémer, Balázs, szociológus, egyetemi docens

Krémer, Ferenc, rendészetszociológus

Kubinyi, Enikő, biológus, tudományos főmunkatárs

Kubínyi, Kata, egyetemi oktató

Kulka, Janina, patológus, egyetemi tanár

Kuller, József, Üzemmérnök, középiskolai tanár, Igazgatásszervező, Vezérigazgató

Kun, Imre, szolgálti járadékos (volt határőr tiszt), Nem

Kun, Ádám, biológus, tudományos főmunkatárs

Kupa, Kinga, tanár

Kurtán, Sándor, politológus

Kurucz, Gyöngyi, recepciós

Kutalik, Zoltan, statsztikai genetikus, egyetemi docens

Kuti, Csongor, jogász, egyetemi adjunktus

Kádár-Csomor, Gábor, tanár

Káldi, István , vasút-fejlesztőmérnök, -, -

Kállai, János, pszichológus, egyetemi tanár, MTA doktora

Kállai, Zoltán, történész-etnográfus

Kállay, Mihály, kémikus, egyetemi tanár

Kálmán, Orsolya, oktatáskutató, adjunktus

Kálmán, Péter, mérnök

Kálmán C., György, irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs

Kálóczy, Katalin, nyugdíjas köztisztviselő

Káncz, Csaba, nemzetközi szakértő

Kárpáti, András, klasszika-filológus, egyetemi docens

Kátai, István, színművész

Kátai, István , Kukturmunkás, Színész

Képes, György, jogász, jogtörténész

Kéri, Elemér, nyugalmazott egyetemi tanár

Kész, Zoltán, tanár

Kézsmárki, István, fizikus, egyetemi tanár

Kókai-Nagy, Viktor, teológus, egyetemi docens

Kónya, Anikó, kognitív pszichológus, c. egyetemi tanár

Kónya, Dénes, kutatóvegyész, MTA-TTK, tudományos fmts.

Kónya, István, Közgazdász kutató, Tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

Kónya, Melinda, orvos

Kósa, László, etnográfus, történész, az MTA tagja

Köbli, József, közgazdász

Köböl, Vera, tipográfus

Köcski, Margit, pszichológus

Könczey, Réka, biológus, oktatáskutató

Könnyű, Balázs, biológus, tudományos munkatárs, ELTE, Ökológiai Kutatóközpont

Könyves, Vera, csillagász, PhD

Körtvélyes, Istvánné, tanár

Körösényi, András, politológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Kövecses, Judit, pedagógus

Kövendi-Veress, Erika, tanár

Köveskuti, Péter István, drámapedagógus

Kövér, Katalin, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kövér-Van Til, Ágnes, egyetemi docens

Kürtösi, Katalin, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Kürtössy, Nándor, informatikus

Kőhler, Dezső Fülöp, nyugdíjas gépészmérnök

Kőrösi, Gábor, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora

Kőrösi, Ádám, ökológus, tudományos főmunkatárs

Kőrösmezey, Ákos, fizikus, informatikus

Kőszeghy, Péter, irodalom- és művelődéstörténész

Kővári, Sarolta, filozófiatörténész, tudományos segédmunkatárs

Kőváry, Péter, műszaki informatikus mérnök

Laczi, Miklós, biológus

Laczkovich, Miklós, matematikus, professor emeritus, az MTA tagja

Laczkó, István, tanár

Ladnai, Attila, író, tanár és teológus

Laki, Gábor, vegyészmérnök

Lakner, Péter, matematikus

Lakos, Gábor, nyelvtanár

Lamm, Vanda, jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Lang, Péter, ortopédsebész főorvos

Lannert, Judit, oktatáskutató

Laszlovszky, József, régész, történész

Lattmann, Tamás, jogász, egyetemi docens

Laura, Sgarioto, műfordító

Lautner, Péter, filozófiatörténész

Lautner, Péter, filozófiatörténész, egyetemi tanár

Lax, Éva, énektanár, ny.egyetemi docens

Lechnerné Vadász, Judit, ny. foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitációs szakértő, Magyar Munkajogi Társaság, Magyar Közgazdasági Társaság

Legeza, Örs, fizikus, tudományos tanácsadó

Lehel, Jenő, matematikus, professor emeritus

Lelleiné Kovács, Eszter, ökológus, tudományos munkatárs

Lencse, Z. Balázs, lelkipásztor , missziólogus, MAE OM vezető

Lendvay, György, vegyész, egyetemi tanár

Lengyel, Béla, kémikus, DSc

Lengyel, György, szociológus

Lengyel, Szabolcs, biológus, az MTA doktora

Lente, Gábor, kémikus, tudományos szakíró, egyetemi tanár

Lesták, Attila, építész

Licskó, István, c. egyetemi tanár

Liker, András, biológus, egyetemi tanár

Lindner, Gusztávné, tanár

Lipovszki, Gábor, villamosmérnök

Lipták, Ildikó, színész-drámatanár, író

Ludvig, Jenő, nyugdíjas tanár

Ludányi, Gabriella, művészettörténész

Lukovszki, Judit Anna, nyugalmazott egyetemi docens

Lukács, András, geofizikus

Lukács, Noémi, biológus, professor emerita

Lukács, Zoltán, vegyész

Lukács, Árpád, fizikus, PhD

Lutring, Magdolna Katalin, angoltanár, nincs, nem vagyok tag

Lutring, Magdolna, nyugdíjas angoltanár

Láng, Judith Veronika, újságíró

Láng, Eszter, képzőművész

Láng , Zsuzsanna , Közgazdász

Lángi, Zsolt, matematikus, tudományos főmunkatárs

Lászay, Péter, egyetemi hallgató

László, József, újságíró, a Kossuth Rádió volt főszerkesztője, az MTV volt alelnöke

László, András, fizikus, tudományos főmunkatárs

László, Zoltán, ökológus, egyetemi docens

László, Ágnes, orvos

Lászlóffy, Barnabás, szoftverfejlesztő

Lászlóffy, András, fizikus

Lázár, Károly, vegyész, professzor emeritus

Lénárd, Rita, orvos

Lévai, Pál, villamosmérnök dr, gyárigazgató

Lévai, Géza, fizikus, tudományos tanácsadó

Lévai, Csaba, történész, egyetemi docens

Lövei, Gabor, ökológus, egyetemi tanár, Academia Europea tagja

Lőkös, Péter, irodalomtörténész, egyetemi docens

Lőrinc, László, tanár

Lőrincz, Teréz, tanár

M. Tóth, Tivadar, tanszékvezető egyetemi tanár

Madarász, Emília, kutatóprofesszor emeritusz

Magyar, Péterné, nyugdíjas építész

Magyar, Zsolt, tanár

Magyar, Béla, építész-grafikus

Magyar, Anna, háziorvos, oktató

Major, Ferenc, orvos

Major, Vera, mérnök, dr.

Majoros, Klára, szerkesztő

Majoros, Valéria Vanilia, művészettörténész

Makai , Nóra , Pszichológus

Makai,, Sándor, professzor emeritus

Makara, Gábor, orvos, neuroendokrinológus, az MTA tagja

Makara, Judit, kutató

Makay, Zsuzsanna, demográfus, tudományos főmunkatárs

Mantzourakis, Sarantis, Előadóművész

Marcel, den Dikken, kutatóprofesszor, a Holland Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia levelező tagja

Marczinka, Csaba, író, költő és tanár

Marincs, Ferenc, biológus, nyugdíjas tudományos főmunkatárs

Markó, Bálint, biológus, egyetemi docens

Markó, László, állami díjas vegyészmérnök, az MTA rendes tagja

Martos, Ida, történelem szakos tanár, egyetemi adjunktus

Martos, Tamás, pszichológus, egyetemi docens

Marx, Mária, néprajzkutató

Maróti, Miklós, matematikus, egyetemi docens

Maróti, Miklós, matematikus, egyetemi docens

Matskási, István, biológus, címzetes főigazgató

Matus, Péter, fizikus

Matyi, Sándorné, nyugalmazott építőmérnök

Maurer, Dóra, professzor emerita, Kossuth és Prima díjas képzőművész, a SZIMA elnöke

Medve, Anna, nyelvész, ny. egyetemi docens

Medzihradszky, Katalin, vegyész, tudományos főmunkatárs

Medzihradszky, Dénes, vegyész és informatikus

Medzihradszky, Kálmán, kémikus, professor emeritus, az MTA tagja

Mentényi , Klára, művészettörténész

Menyhárd, Miklós, fizikus, DSc professzor emeritus

Menyhárd, Miklós, professzor emeritus

Mercs, István, irodalomtörténész, tanár

Mervay, Mátyás, történész, PhD hallgató

Mester, Tibor, egyetemi adjunktus

Mező, Márta, magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

Mező , Margit, zenetanár, mentálhigiénikus

Mezővári, Tiborné, nyugalmazott középiskolai tanár

Miavecz, Jenő, középiskolai tanár, projektmenedzser

Micskó, Róbert, magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár

Mihály, György, filmproducer

Mihály, György, fizikus, az MTA tagja

Mihály, László, fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Mihályi, Levente, tanár

Miklós, Dezső, matematikus

Miklósi, Mária, vegyészmérnök

Mitnyan, Tibor, csillagász, tudományos segédmunkatárs

Mizsei, János, egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora

Mojzsis, István Jakab, geológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Moldvay, Tamás, filozófus, oktató

Molnár, László, Junior Prima díjas csillagász

Molnár, Krisztina, egyetemi docens

Molnár, Tibor, általános iskolai matematika- technika szakos tanár

Molnár, Gábor, matematika tanár

Molnár, Ferenc, Ügyvezető média cégnél, Politológia doktor jelölt, önkormányzati képviselő, MPTT

Molnár, Edit Katalin, egyetemi oktató

Molnár, István, professzor emeritus

Molnár , László, gyógypedagógiai tanár

Mosonyi, Milán, matematikus, egyetemi docens

Mrenka , Attila, régész, PhD

Murai, Norbert, rendszergazda és alkalmazás-fejlesztő

Murvai, József, nyugalmazott általános iskolai tanár

Márki, László, matematikus, kutató professzor emeritus

Márki, László, matematikus, kutató professzor emeritus

Márta, Rózsa, operaénekes

Mártonffy, Marcell, irodalomtörténész, teológus, egyetemi docens

Máthé, Csaba, biológus, egyetemi docens

Mátrai, Mariann, középiskolai tanár, szociológus

Mátyás, László, közgazdász, egyetemi tanár

Máté, Zoltán, fizikus

Máté-Horváth, Nóra, orvos, orvos-közgazdász

Máté-Tóth, András, teológus, valláskutató, egyetemi tanár

Mészáros, András, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Mészáros, Ferenc, okl. mérnök, ny. igazgató

Mészáros, Tamás, egyetemi docens

Mészáros, József, újságíró

Mócsai, Attila, kutatóorvos, egyetemi tanár

N. Vadász, Zsuzsa, újságíró, főmunkatárs

Nagy, Péter Miklós, fizikus, nyugdíjas

Nagy, Veronika, kémikus, egyetemi docens

Nagy, Zoltán, néprajzkutató, egyetemi tanár

Nagy, Tamás, tanár, igazgatóhelyettes

Nagy, Gábor, programozó, kutatás-fejlesztési vezető

Nagy, Zsuzsanna, kutató, molekuláris élettudományok

Nagy, László, ny. ezredes, egyetemi tanár, az MTA doktora

Nagy, Balázs, történész, egyetemi docens

Nagy, Máté, joghallgató

Nagy, Sándor, fizikus, ny. egyetemi docens, kandidátus

Nagy, Mária, középiskolai tanár

Nagy, Kornél, történész-armenológus

Nagy, Tibor, vegyész, fizikus, kutató

Nagy, Ilona, geográfus

Nagy, Marianna, jogász, egyetemi tanár

Nagy, Boldizsár, nemzetközi jogász, egyetemi docens

Nagy, Péter, posztdoktori kutató

Nagy, Mariann, történész

Nagy, Dénes Lajos, fizikus, kutató professor emeritus

Nagy, Benedek, fizikus, tudományos segédmunkatárs

Nagy, Erzsébet, tanár

Nagy, Gábor, egyetemi docens, a földrajztudomány kandidátusa

Nagy Bandó, András, író, humorista

Nagy C., Katalin, nyelvész, tudományos munk

Nagyillés, János, klasszika-filológus, egyetemi docens

Nagyné Horváth, Emília, kémiatanár

Nagyszentpéteri, Miklós, balettművész

Naszály, Gábor, villamosmérnök, mestertanár

Nikolov, Marianne, nyelvpedagógia, alkalmazott nyelvészet, professzor emerita

Novák, Attila, történész, tudományos főmunkatárs

Nusser, Ádám, informatikus

Nyers, Rezső, közgazdász

Nyikos, Lajos, vegyész, kutató professor emeritus

Nyiri, Julia, fizikus

Nyitrai, Gábor, mérnök-fizikus

Nyitray, László, biokémikus, egyetemi tanár

Nyulászi, László, kémikus, egyetemi tanár

Nyáry, Krisztián, irodalmár, könyvkiadó

Nyíri, András, középiskolai tanár

Nyíri, Pál, történész, egyetemi tanár

Nyúl, Gábor, informatikus tanár

Nádai, Éva

Nánási , László, Tanár

Négyessy, László, neurobiológus

Németh, Katalin, építész

Németh, Gábor, éptőmérnök, tervező, Magyar Mérnöki Kamara

Németh, Géza, tudományos újságíró

Németh, ATTILA, gépészmérnök, Magyar Energetikai Társaság

Németh, Péter, geológus, kutató

Németh, Kitti, biológus

Németh, Miklós, hidrológus

Németh, István, művészettörténész

Németh, Linda, magyartanár

Németh T., Enikő, nyelvész, egyetemi tanár

Némethné Hevenesi, Anna, középiskolai tanár

Nógrádi, Dániel, fizikus, adjunktus

Nógrády, Árpád, történész

Ollé, Katalin, középiskolai taná

Orbán, Andrea, fizikus, tudományos főmunkatárs

Orbán, Gergő, agykutató

Orbán, Tibor, építész

Orbán, Júlia, nyugdíjas mérnök-közgazda

Orci Kirill, Márk, biológus, tudományos főmunkatárs

Orlai, Balázs, designer, egyetemi adjunktus

Ormos, Pál, biofizikus, az MTA tagja

Orosz, Tamás, villamosmérnök, posztdoktori kutató

Orosz, Kata, egyetemi adjunktus, kutató

Oszlányi, Gábor, fizikus, az MTA doktora

Ozsvári, Csaba, közgazdász

P. Müller, Péter, irodalom- és színháztörténész, egyetemi tanár

Pach, János, matematikus, tudományos tanácsadó, AE

Padisák, Judit, biológus, egyetemi tanár

Pajkossy, Tamás, vegyész

Paládi-Kovács, Attila, etnográfus, az MTA tagja

Pap, Péter István, történész, jelenkorkutató, doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem

Pap, Milán, politológus

Pap, Péter László, biológus, egyetemi tanár

Pap, László, okleveles gépész és villamosmérnök

Pap, Ádám, PhD hallgató

Pap, József Sándor, vegyész, tudományos főmunkatárs

Papp, Balázs, biológus

Papp, Sándor Zsigmond, író, szerkesztő

Papp, Ádám, okl. villamosmérnök

Papp, Sámuelné, tanár

Pasek, István, építőmérnök

Patak, Márta, író, műfordító

Patkós, András, fizikus, emeritus egyetemi tanár, az MTA tagja

Pató, János, vegyész

Pavlovits, Tamás, filozófus, filozófiatörténész, egyetemi tanár, MTA doktora, köztestületi tag

Payer, Erzsébet, pszichiater főorvos

Pazonyi, Piroska, geológus, tudományos főmunkatárs

Pecsuk, Ottó, egyetemi adjunktus

Pehartz, Tamás, középiskolai tanár

Pekker, Áron, fizikus, tudományos munkatárs

Penc, Karlo, fizikus, tudományos tanácsadó

Perecz, László, filozófiatörténész, egyetemi tanár

Perintfalvi, Rita, katolikus teológus, egyetemi oktató

Perjési, András, jogász

Persics, Bálint, szoftverfejlesztő, informatikus

Pesti, Béla, Villamos mérnök

Pete, Péter, közgazdász, egyetemi tanár

Peternák, Miklós, művészettörténész, egyetemi tanár

Petheő, Gábor L., élettanász, egyetemi docens

Pethő, Tibor, újságíró

Pethő, Attila, matematikus, az MTA tagja

Petneki, Katalin, ny. egy. doc., köztestületi tag, pedagógia

Petravich, Gábor, nyugdíjas fizikus

Pilz, Olivér, középiskolai tanár

Pintér, Miklós, egyetemi docens

Pintér, Judit, szerkesztő

Pintér, József, bencés tanár

Piszker, Ágnes, pszichológus

Plank, Zsuzsanna, geofizikus, egyetemi docens

Pléh, Csaba, pszichológus és nyelvész, az MTA tagja

Podani, János, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Podoletz, György, Villamosmérnök, Dr

Pojányi, Balázs, pedagógus, tanító, igazgató, tankerületi igazgató, nem

Pokol, Gergő, fizikus, egyetemi docens

Pokoly, Judit, fordító

Polgár, Miklós, közgazda

Polgár, Szabolcs, történész, egyetemi oktató

Polgár, Katalin, Kémikus, nyugdíjas tudományos főmunkatárs, MTA köztestületi tag

Pomázi, István, geográfus

Porkoláb, Tibor, irodalomtörténész, egyetemi docens

Posztoczky, Mária, klinikai mikrobiológus

Pozsgay, Balázs, fizikus, Junior Príma díjas

Pozsgay, Eszter, tanár, komplex művészeti terapeuta

Prazsák, István, biológia-környezettan szakos tanár, egyetemi tanársegéd, MABITE, MBT

Preiszner, Bálint, biológus, tudományos segédmunkatárs

Pudmer, Erzsébet, nyugalmazott kutató vegyész

Pulay, Péter, kémikus, az MTA külső tagja

Puskás, Miklós, nyugdíjas geofizikus

Puskás, Erzsébet, orvos, sebész, aneszteziológus

Puskás, Gellért, biológus

Pusztai, Tamás, fizikus, az MTA doktora

Pusztai, Erzsébet, orvos

Pusztai, Edit, óvodatitkár

Pusztai, László, vegyész, az MTA doktora

Putnoky, Péter, biológus, egyetemi tanár

Pyber, László, matematikus, az MTA levelező tagja

Pál, Lajos, történész, szerkesztő

Pál, Károly Ferenc, fizikus, tudományos főmunkatárs

Páles, Zsolt, matematikus, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA levelező tagja

Pálfi, Zoltán, történész

Pálfi, Patricia, orvos

Pálfia, Zsolt, biológus mérnök

Pálfy, József, geológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Páll-Rigó, Ágnes, volt tanító

Pásztor, Gabriella, fizikus

Pásztor, György, közgazdász

Pásztor, Attila, tudományos munkatárs

Pásztor, Erzsébet, biológus, egyetemi adjunktus

Pécsi, Júlia, művészeti menedzser

Péderi, Tamás, történész, PhD-jelölt, korábbi tudományos segédmunkatárs, MTA helyi munkacsoporti tag

Pénzes, Zsolt, biológus, egyetemi docens

Péter, Mária, kémikus, tudományos munkatárs

Péter, Ágnes, professzor emeritus

Péter, László, kémikus, tudományos tanácsadó

Péterfalvi, Csaba Géza, fizikus, PhD

Pétery, Dóra, orgonaművész, tanár

Pócs, Tamás, Széchenyi dijas akadémikus

Pósfai, György, biológus

Pósfai, György, biológus, tudományos tanácsadó

Pósfai, Mihály, geológus, egyetemi tanár, MTA tag

Pótó, Júlia, újságíró, fordító, PhD-hallgató

Pótó, János, történész, tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens

Pótó, Márton, informatikus

RADNAI, Györgyközgazda, közgazda\"kisdoktor\"

Rabb, Péter, építőmérnök

Radics, Norbert, matematikus

Radics, Bálint, fizikus

Radnai, Ferenc, vegyész, dr

Radnai, László, stratégiai tanácsadó

Radványi, András, villamosmérnök, az MTA Doktora

Radácsy, László, tanár és fordító

Rainer M., János, történész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Rajczy, Miklós, nyugdíjas biológus, informatikus

Rajhona, Flóra, tanár

Rajk, Judit, zeneművész, egyetemi docens

Raskó, István, genetikus, professzor emeritus

Raáb, Renáta, történész Ph.D.

Rechtenwald, Kristóf

Recski, András, matematikus, professzor emeritus

Reszler, István, Energetikai Szakmérnök, MMK

Rez, Adam, egyetemi hallgato

Ridovics, Anna, művészettörténész

Rigó, Péter, pszichológus

Robotka, Csaba, középiskolai tanár

Roczkó, Zsuzsanna, ügyvéd

Rodics, Katalin, biológus, címzetes egyetemi docens

Romanek, Péter Zalán, nyelvész, doktorandusz

Romek, Márta, pszichológus

Romhányi, Beatrix, történész, az MTA doktora

Román, Ferenc, nyugdíjas, ügyvezető

Románszki, Loránd, vegyész, kutató

Rosta, Miklós, tanszékvezető egyetemi docens

Rum, Attila, művészettörténész

Ruttkay, Zsófia, informatikus, egyetemi docens, MTA köztestületi tag

Ruttkay, Veronika, irodalomtörténész, egyetemi oktató

Rácz, István, fizikus, egyetemi magántanár, MTA Doktora

Rácz, Miklós, régész

Rácz, József, pszichiáter, egyetemi tanár, az MTA doktora

Rácz, Béla, fizikus, professor emeritus

Rácz, András, történész, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi docens

Rácz, György, Nyugdíjas

Rácz, Lajosné, nyugdíjas középiskolai tanár

Ráduly, Emil, nyugalmazott muzeológus

Rákos, Attila, orientalista, tudományos munkatárs

Rákosi, Csilla, nyelvész, tudományos főmunkatárs

Rátfai, Attila, közgazdász, egyetemi docens

Rátkai, László, fizikus

Rédei, Tamás, biológus, tudományos munkatárs

Réder, Ferenc , Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó, környezetvédelem témában

Réffy, Balázs, vegyészmérnök, kiadóigazgató

Rényi, András, művészettörténész, egyetemi tanár

Révay, András, a Magyar Nagyoriens Egyesület elnöke

Révné Lőrinc, Anna, tanár

Róna, Zoltán, nyugdíjas tanár

Róna, Péter, filmrendező

Rónaky, József, fizikus, volt Országos Atomenergia Hivatal főigazgató

Rózsa, Lajos, biológus, tudományos tanácsadó

Rózsa , László, okl. építőmérnök, ügyvezető

Rózsahegyi-Poósz, Zoltán, vagyongazdálkodó

S. Varga, Pál, irodalomtörténész, az MTA r. tagja

Sajó, Imre, építőművész

Sali, Attila, matematikus, MTA Doktora, egyetemi docens, MTA Doktora

Sallay, Viola, pszichológus, egyetemi adjunktus

Salvi, Péter, informatikus, egyetemi docens

Salvi, Giampaolo, nyelvész, egyetemi tanár

Saly, Noémi, művelődéstörténész

Salát, Gergely, sinológus, egyetemi docens

Samu, János, okleveles vegyész

Sarkadi, Balázs, biológus, az MTA tagja

Sarkadi, László, fizikus

Scharle, Péter, mérnök, prof emeritus

Scharle, Ágota, közgazdász

Scheuring, István, biofizikus, tudományos tanácsadó

Schiffer, Anna, nyugdíjas szerkesztő

Schiller, Róbert, vegyész, professor emeritus

Schmal, Dániel, filozófiatörténész, egyetemi docens

Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan, történész, tudományos főmunkatárs, MTA tag (közgyűlés)

Schneider, Imre, orvos, professor emeritus, az MTA doktora

Schneller, István, urbanista építész, egyetemi tanár

Schnur, János, orvos

Schüttler, Tamás, szerkesztő, az Új Pedagógiai Szemle nyugalmazott főszerkesztője

Schüttler, Tamás, folyóiratszerkesztő, tanár, nyugalmazott főszerkesztő

Sebestyén, Ilona, nyugdíjas szedő, korrektor, lektor

Sebők, Attila, mérnök, informatikus

Sebők, András, környezetmérnök, tudományos segédmunkatárs

Selmeczi, András, Állatorvos, Ügyvezető Igazgató

Selmeczy, Géza, algológus, egyetemi tanársegéd

Seregélyesné Nagy, Katalin, biológia tanár

Seres, László, újságíró, publicista

Seress, Gábor, biológus, tudományos munkatárs

Sik, Endre, szociológus, az MTA doktora

Siklósi, Richárd, idehenforgalmi szakember

Siklósi, Zsuzsanna, régész, egyetemi adjunktus

Siklósiné Patay, Edit, biológus

Silberer, Vera, szerkesztő

Simon, Éva, irodalomtörténész, középiskolai tanár

Simon, Ágnes, nyugdíjas

Simon, László Ferenc, vegyészmérnök, PhD hallgató

Simon, Éva, tanár, irodalomtörtnész kutató, PhD, Société Rencesvals

Simonyi, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Simor, Péter, pszichológus, egyetemi adjunktus

Sinkovics, Annamária, fizikus, tudományos főmunkatárs

Sinkovics, Ede, képzőművész

Sipos, Júlia, tanár

Sipos, Ferenc Norbert, műfordító, nyelvész

Sirató, Ildikó, színház- és irodalomtörténész, egyetemi oktató

Slézia, Andrea, kutató

Sohár, Anikó, egyetemi docens, műfordító

Solti, László, állatorvos, rector emeritus, az MTA rendes tagja

Solymosi, László, orvos, egyetemi tanár, MTA külterületi tag

Somfai, Ellák, fizikus, az MTA doktora

Somlai, Judit, orvos, neuroophthalmológus

Somló, Cecília, orvos

Somló, Ágnes, műfordító, egyetemi oktató

Somogyi, József, biológus , Dr.

Somogyi, Rózsa, orvos

Somogyi, Peter, neurobiologus, professzor, FRS

Somogyi, Boglárka, biológus

Somogyi, György, villamosmérnök

Somorjai, Endre, fizikus, emeritus, MTA Köztestület

Somsák, László, kémikus, egyetemi tanár

Spira, Veronika, ny. gyakorlóiskolai vezetőtanár

Spät, András, fiziológus, professor emeritus, az MTA tagja

Staar, Gyula, tudományos újságíró, nyugalmazott főszerkesztő

Standovár, Tibor, biológus, egyetemi docens

Stark, Tamás, történész

Stelli-Kis, Sándor, ügyvéd

Stenger-Kovács, Csilla, környezetkutató, egyetemi docens

Strommer, Pál, matematikus, informatikus

Sugár, Péter, építész, egyetemi tanár

Sulyok, Blanka, középiskolai tanár

Sulyok , Szilvia, semmi

Sz. Tóth, Elekné, nyugalmazott kémia-fizika szakos középiskolai tanár

Szabad, János, biológus, genetikus, emeritus professzor,

Szabadfalvi, József, jogász, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora

Szabadics, János, agykutató

Szabados, László, MTA doktora, tudományos tanácsadó

Szabados, László, villamosmérnök

Szabolcs, Éva, neveléstörténész, egyetemi tanár

Szabolcs, Márton, ökológus, fiatal kutató

Szabolcsi, Kristóf, közgazdász

Szabó, Andrea, agrármérnök, kutató

Szabó, Dávid, nyelvész, egyetemi docens

Szabó, Ágnes, orvos

Szabó, János Árpád, adóügyi főmunkatárs, mérnök, számviteli szakközgazdász

Szabó, Ákosné, gyógypedagógus, professzor emerita

Szabó, Sándor, Mérnök informatikus

Szabó, Tünde, gyógypedagógus

Szabó, Endre, matematikus

Szabó, Éva Eszter, történész, egyetemi adjunktus

Szabó, Kristóf, képzőművész, tanár

Szabó, Gábor Timur, pszichológus

Szabó, Zoltán Illés, matematika-kémia szakos középiskolai tanár, informatikus

Szabó, Krisztina, Tanár

Szabó, Dóra Fanni, gyógypedagógus, tudományos segédmunkatárs

Szabó, Miklós, kémia-fizika szakos középiskolai tanár

Szabó, Győző, IT Architect (Database Specialist)

Szabó, Réka, rendező-koreográfus, egyetemi tanársegéd

Szabó, István, ny. nagykövet

Szabó, Gábor, régész, egyetemi docens

Szabó, Sándor, matematikus, PhD

Szabó, Márta, középiskolai tanár

Szabó-Guilford, Hajnalka, közgazdász

Szajbély, Zsigmond, egyetemi hallgató

Szakács, Zoltán, kémikus, tudományos segédmunkatárs

Szakál, Gergely, gépészmérnök

Szalai, Károly, egyetemi docens, a Magyar Filmakadémia alapító tagja

Szalai, Júlia, szociológus

Szalai, Tamás, csillagász, PhD, tudományos munkatárs

Szalai, Kriszta, színművész

Szalai, Krisztián, pathologus szakorvos

Szalai-Horváth, Vanda, matematikus

Szalay, Viktor, kémikus, az MTA doktora

Szalay, Csaba, nyugdíjas

Szalay, Tamás, irodalomtörténész

Szalay, Szilárd, fizikus, tudományos munkatárs

Szalay, Sándor, fizikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Szaller, Dávid, fizikus

Szalma , Botond , Logisztikus, elnök-vezérigazgató, FONASBA EXECITUVE VICE PRESIDENT

Szantoi, Zolti, kutató, Ph.D.

Szanyi, János, hidrogeológus-mérnök, egyetemi adjunktus

Szappanos, Beatrix, Gyógyszerész, Dr.

Szarvas, László, a politikatudomány kandidátusa, főiskolai tanár

Szatai, László, nyugdíjas építőmérnök

Szathmáry, Zsolt, építész

Szatmári, József, geoinformatikus, egyetemi docens

Szeberényi, József, egyetemi tanár, az MTA doktora

Szederjesi, Tímea, biológus

Szegedi, Viktor, tudományos főmunkatárs

Szeidemann, Ákos, középiskolai tanár

Szeifert, Natália, író

Szeitz, János, Nyugalmazott tanár

Szekeres, József, hidrobiológus

Szekeres, Júlia, orvos, egyetemi tanár, az MTA doktora

Szekeres, Miklós, biológus

Szekeres, Tibor, vegyészmérnök

Szeleczki, Szilvia, mentálhigiénés gyógypedígógus

Szemerkényi, Ágnes, néprajzkutató

Szendrei, Ágnes, matematikus, egyetemi tanár

Szent-Iványi, István, külpolitikai szakértő, egyetemi doktor, Magyar Atlanti Tanács alelnök

Szente, Lajos, kémikus, az MTA doktora

Szente, Magdolna, professzor emerita

Szerb, László, közgazdász, egyetemi tanár

Szeri, Flóra, biológus

Szerján, Nóra, közgazdász

Szervác, Attila, zeneszerző, tanár, művelődéstörténész

Szigeti, Zsolt, orvos, Ph.D.

Szigeti, István, gépész technikus

Szigeti, Zoltán, növényfiziológus, az MTA doktora

Szigeti, István, zeneszerző

Szigetvári, Péter, nyelvész, egyetemi docens

Szijártó, Miklós, ny. főiskolai tanár

Szijártó, Éva, néprajzos

Szijártó M., István, történész, az MTA doktora

Szikra, Csaba Gyula, szociális munkás, pedagógus

Szikszainé Nagy, Irma, nyelvész, az MTA doktora

Szilasné Jósvai, Júlia Katalin, biológus, tudományos munkatárs

Szili, Katalin, pszichológus, PhD

Szilágyi, Emese, jogász

Szilágyi, Fanni, kommunkáció- és médiatudomány szakos hallgató

Szilágyi, Emőke Rita, irodalomtörténész, posztdoktor

Szilágyi N., Zsuzsa, szerkesztő

Szirmai, Gergely, fizikus, tudományos főmunkatárs

Szirmai, Éva, irodalomtörténész, főiskolai docens

Szirák, Péter, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Szittya, György, biológus, tudományos főmunkatárs

Szivi, László, közgazdász

Szklenár, Judit, tanár

Szkárosi, Endre, irodalomtörténész, egyetemi tanáar

Szlachányi, Kornél, fizikus, egyetemi tanár

Szládek, István, Egyéni vállalkozó /építőipar/

Szokács, József, villamosmérnök

Szomora, Zsolt, jogász, egyetemi tanár

Szulyovszky, László, építészmérnök,építésbiológia kutató, igazságügyi szakértő, Cross Építésbiológiai Intézet

Szunyogh, Sándor, biokémikus, az MTA tagja

Számadó, Szabolcs, biológus, tudományos főmunkatárs

Szántó, Tibor, kandidátus

Szántó, Diana, anthropologus, független kutató

Szávai, István, nyugalmazott tanár

Széchenyi, Ágnes, irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs

Szécsényi, Endre, eszmetörténész, egyetemi tanár

Szécsényi, András, történész, tudományos főmunkatárs

Székely, Melinda, történész, docens

Székely, Tamás, evolúcióbiológus, egyetemi tanár

Székelyhidi E., Johanna, irodalmár, PhD hallgató

Székelyi, Mária, szociológus, professzor emerita

Székelyné Nagy, Zsuzsanna, tanár

Szél, István, ny.osztályvezető főorvos

Szép, Zsolt, fizikus, tudományos főmunkatárs

Szépvölgyi, János, vegyészmérnök, egyetemi tanár

Szöllősi, András, oktató, kutató biológus, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA köztestület

Szöllősi-Nagy, András, hidrológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Szöllőssy, Ágnes, művészettörténész

Szücs, Krisztina, tanár

Szőcs, Tibor, történész

Szőke, Annamária, művészettörténész

Szőke, Béla Miklós, régész, MTA doktora

Szőnyi, György Endre, irodalom- és kultúrtörténész, egyetemi tanár

Szőnyi, András, agykutató

Szűcs, Attila, Munkácsy díjas festőművész

Szűcs, Tamás, középiskolai tanár

Szűcs, Péter, nyelvész, egyetemi tanársegéd

Szűcs, Zoltán, vezető klinikai kutatási munkatárs

Szűcs , Gabriella, nyugdíjas üzemmérnök

Sály, Péter, biológia-környezettan szakos tanár, tudományos munkatárs

Sándor, Erzsi, újságíró

Sándor, Krisztina, biológus

Sári, Erna, közgazdász

Sári, Noémi, Közgazdász

Sárközi, Árpád, a magyar nyelv és irodalom tanára

Sávai-Matuska, Ágnes, irodalomtörténész, egyetemi docens

Séllei, Nóra, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Síklaki, István, nyugalmazott egyetemi magántanár

Sütő, András, fizikus

Tajti, Éva, élelmiszeripari mérnök-szakértő

Tajti, Attila, kémikus

Takács, Erzsébet, vegyészmérnök, kutató professzor emerita, az MTA doktora

Takács, Imre, művészettörténész, egyetemi tanár

Takács, Gábor, fizikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Takács, Péter, mérnök, középiskolai szaktanár

Takács, Krisztián, bölcsész - marketing, PR

Takácsné Tóth, Borbála, közgazdász

Takáts, Marcella, matematikus, tudományos munkatárs, MTA köztestületi tag

Takáts, Márton, festő- és grafikusművész

Tallos, Péter, matematikus, egyetemi tanár

Talyigás, Judit, villamosmérnök

Tamás, Ervin, újságíró

Tamás, Gáspár Miklós, filozófus, egyetemi oktató

Tamás, Melinda, gimnáziumi tanár

Tapolczai, Kálmán, hidrobiológus

Tarczay, Gyorgy, kémikus, egyetemi tanár

Tarczay-Nehéz, Dóra, csillagász, fiatal kutató

Tardos, Éva, matematikus, MTA külső tagja

Tardos, Gábor, matematikus

Tarr, Béla, filmrendező

Tatár, Sándor, költő, műfordító, könyvtáros

Tatár, György, filozófus, nyug. címzetes egyetemi tanár

Tauber, Tamás, biológus, gimnáziumi tanár

Tegze, Miklós, Széchenyi díjas fizikus

Telcs, András, matematikus, egyetemi tanár

Teller, Katalin, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus

Teplán, István, tanácsadó

Tettamanti, Béla, képzőművész

Thiesz, Agnéta, jogi asszisztens

Tibor, Czirfusz

Tichy, Géza, fizikus, professzor emeritus

Tigyi, Gábor, egyetemi tanár

Timár, János, fizikus, tudományos tanácsadó

Timár, Gábor, geofizikus, egyetemi docens

Timár, János, jogász, szociológus

Tinya, Flóra, ökológus, tudományos munkatárs

Tircsó, Gyula, vegyész és kémia tanár, egyetemi docens

Toldi, József, biológus, egyetemi tanár

Toldi, József, biológus, egyetemi tanár

Tolner, László, talajkémikus, egyetemi magántanár

Tomanovics, Gergely, Szabadúszó videós, Python fejlesztő

Tomka, Bálint, térképész, térinformatikus

Tomka, Béla, történész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Topor, István, tanár, helytörténész

Trencsényi, Balázs, történész, tanszékvezető

Trojkó, Ildikó, tanár

Trombitás, Tamás, képzőművész

Turóczi, György, gépészmérnök, nincs, MMK, KÉSZ

Tárkányi, Sándor, Informatikus

Tárnok, Andrea, rehabilitációs tanácsadó és mentor

Tárnoki, Judit, régész

Tátrai, Szilárd, nyelvész, egyetemi docens

Tóth, Artin, dokumentumfilmes

Tóth, Zoltán, biológus, tudományos főmunkatárs

Tóth, Mihály, professzor emeritus

Tóth, Ilona, újságíró

Tóth, Károly, tanár

Tóth, Julianna, gimnáziumi tanár

Tóth, Edit, neveléstudományi kutató, tudományos munkatárs

Tóth, Tibor, kandidátus

Tóth, László, pedagógus, nyugalmazott iskolaigazgató

Tóth, Gyula, fizikus, egyetemi oktató

Tóth, Ervin, mérnökinformatikus, egyetemi óraadó

Tóth, Károly, nyugdíjas programtervező matematikus

Tóth, Pál Péter, demográfus, az MTA doktora

Tóth, Tamás Boldizsár, műfordító

Tóth, Viktor, tudományos főmunkatárs

Tóth, Sándor, villamosmérnök

Tóth-Bajnóczi, Árpád, informatikus

Tótszöllősy, Géza, mérnök-közgazdász

Tölgyesi, Katalin, orvos, patológus

Törley, Katalin, gimnáziumi tanár

Török, Szabina, fizikus, az MTA doktora

Török, Ervin, egyetemi adjunktus

Török, Péter, MTA Doktora

Török, Zsolt, fizikus, tudományos főmunkatárs

Török, Gergely, tudományos munkatárs

Törőcsik, István, történész-régész-néprajzkutató

Türei, Dénes, biológus, posztdoktor kutató

Türke, András István, történész-politológus, biztonságpolitikai elemző

Tüske, Anita, fejlesztőpedagógus

Tőke, László, vegyészmérnök, az MTA tagja

Tőkés, Kinga, pszichológus

Tőrös, Szilárd, vegyészmérnök, ny. egyetemi docens

Tőzsér, Endre, teológus, kutató

Ugrin, Gábor, Battonya VÖ. Településfejlesztési, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi Ügyrendi bizottság tagja

Ujkéry, Csaba, ny. törvényszéki elnök

Ujvári, Sándor, középiskolai tanár

Ullrich, Magdolna, Tanár

Ungváry, Krisztián, történész, az MTA doktora

Ungár, János, nyugdíjas villamosmérnök

Ureczky, Eszter, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus

Uri-Kovács, Dániel, egyetemi hallgató

Uzonyi, Barbara, biológus

V.-Balogh, Katalin, limnológus

Vajda, Mihály, filozófus, az MTA tagja

Vajda, János, Idegsebész, Konzulens, MTA köztestületi tag

Vajda, Mihály, nyugdíjas, nyugdíjas egyetemi tanár, MTA

Valki, László, nemzetközi jogász, professor emeritus

Valkó, János, fizikus, az MTA doktora

Varga, László, közgazdász

Varga, Balázs, közgazdász, vállalati ügyfélmenedzser

Varga, György, műfordító, volt nagykövet

Varga, Zoltán, tanár

Varga, Zsolt, szociálpolitikus

Varga, Péter, geofizikus-szeizmológus, az MTA doktora

Varga, Viktor, dramaturg

Varga, Éva, középiskolai tanár

Varga, Mariann, gyógypedagógus

Varga, Ábel Gergely, Softver fejlesztő

Varga, Balázs, középiskolai fizika tanár

Varga, Kálmán, fizikus, egyetemi tanár

Vargyas, Gábor, néprajzkutató, tud. tanácsadó, az MTA doktora

Vargáné Drewnowska, Ewa, germanista, egyetemi docens

Varró, András, farmakológus, egyetemi tanár

Varsányi, Anikó, nyugalmazott rádiós főrendező

Vas, András, újságíró

Vass, Gyula, tanár

Vasvári O., Louise, irodalomtörténész, professzor emerita

Vavra, László, matematikus, közgazdász

Vecsei, Barnabás, Vendeglátás szervező vendéglős, Szakoktató

Vedres dr, András, kémikus, nyugdíjas

Velkey, Ferenc, történész, egyetemi docens

Vereckei, Noémi, tanár

Veres, Júlia, filozófus

Verő, Mária, művészettörténész

Verő, László, aranydiplomás geofizikus

Verő, Levente, szoftvermérnök

Veszprémi, Péter, középiskolai tanár

Vetró, Mihály, diák, informatikus

Vicsek, Tamás, fizikus, az MTA tagja

Victor, András, pedagógus, ny. főiskolai tanár

Vigh, Csaba, közlekedésmérnök, építőmérnök, közútkezelő-, közútfejlesztő szakmérnök

Vincze, Imre, fizikus, MTA tag

Vincze, Ernő, biológus, tudományos segédmunkatárs

Vincze, László, építészmérnök, egyetemi docens

Vincze, Kornél, mérnök, okleveles

Vincze, Ferenc, író, irodalomtörténész, egyetemi oktató

Visy, Csaba, kémikus, professor emeritus

Visy, Csaba, kémikus, egyetemi tanár

Viszkeiné Petrova, Marinela, mérnök-informatikus

Vizi, Katalin, nyelvtanár

Vodráska, Norbert, Programozó, Fejlesztő munkatárs Ipar 4.0

Vojnich, Erzsébet, festőművész

Vonyó, József, történész, c. egyetemi tanár, az MTA doktora

Voszka, Éva, közgazdász, egyetemi tanár

Votisky, László, vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök

Vág, András, szociológus

Vágvölgyi B., András, író, filmes

Vámos, Katalin, arany diplomás orvos

Vámos, Tibor, professzor emeritus

Ván, Péter, fizikus

Váradi, Balázs, közgazdász

Várbíró, Gábor, ökológus, tudományos munkatárs

Vári, Ágnes, ökológus, tudományos munkatárs

Várkonyi, András, építész

Várkonyi, Gábor, történész, tanszékvezető egyetemi docens

Várkonyi, Péter, mérnök, DSc, egy. docens, MTA köztestületi tag, MMA tag

Várkonyi, Borbála, esztétika szakos bölcsész, filológus

Várkonyi-Nickel, Réka, történész, néprajzkutató, MTA köztestületi tag

Várnagy, Katalin, kémikus, egyetemi tanár

Várnagy, Katalin, kémikus, egyetemi tanár, MTA köztestület

Várnai, Anikó, közgazdász

Vásárhelyi, Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs

Vásárhelyi, Tamás, biológus

Végh, Gábor, történelem szakos középiskolai tanár

Végh, László, matematikus

Végh, Ágnes, farmakológus, egyetemi tanárSZTE

Véghelyi, Antal, ny. evangélikus lelkész

Vékonyné Kveck, Andrea, matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Vértes, János, matematikus, újságíró

Vészits, Andrea, dramaturg, forgatókönyvíró

Vígh, László, biokémikus, az MTA tagja

Vörös, Lajos, limnológus, professor emeritus

Vörös, László Zoltán, okl. építőmérnök, fagott-tanár

Vörös, Gábor, gépészmérnök, egyetemi tanár, MTA köztestület

Vörös, Ádám, fizikus BSc, csillagász MSc, mérnökinformatikus BSc hallgató

Vörös, Imre, jogász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Wallendums, Árpád, nyugdíjas, mg. gépészmérnök-tanár

Walter, Péter István, mérnök, tanár

Weaver, Beckett Eric, történész, egyetemi docens

Weiczner, Roland, orvos, egyetemi adjunktus

Winnington-Ingram, Johanna, Tanár

Wolf, György, fizikus, tudományos tanácsadó

Wunderlich, Gábor, Mérnök

Zachar, Gergely, biológus, tudományos munkatárs

Zachar, István, biológus

Zatykó, Csilla, régész

Zawiasa, Róbert, informatikus, kutató

Zimborás, Zoltán, fizikus

Zimonyi, István, történész, orientalista, egyetemi tanár

Zimányi, László, fizikus, intézetigazgató

Zimányi, Gergely, egyetemi tanár

Zimányné Csépe, Ilona, tanár

Zleovszki-Mayer, Julianna, zenetanár, kórusvezető

Zlinszky, András, ökológus, térinformatikus mérnök

Zombory, Máté, szociológus, tudományos munkatárs

Zsirke, Szilvia, Titkárnő, Közgazdász egyetemi hallgató

Zsoldos, Eva, polihisztor családanya, társadalmi szemléletformáló

Zsugyel, János, közgazdász, PhD, MTA köztestület

Zsuró, János, közgazdász

Zsámbéki, Anna, restaurátor, belsőépítész

Zábó , Virág , Pszichológus, tanító

Zámbó, Lilla, történész

Zátonyi Sándor, középiskolai tanár

Závada, Péter, költő

Zörényiné Süle, Ágnes, nyugdíjas biológus

bruck, peter, informatikus, dr.

csejdy, júlia, művészettörténész, PhD

dr Német, Béla, fizikus, nyugdíjas egyetemi docens

dr. Csonka, Judit, orvos

dr. Horváth, Gergely, orvos

dr. Vázsonyi, Miklós, okleveles műszaki menedzser, informatikus, villamosmérnök, matematikus, jogász, mzg-i technikus, PhD aspiráns

ifj. Szathmáry, Eörs, gimnazista

inhaizer, Angela, asszisztens

mészáros, tünde, műfordító

tamas, kolnhofer, jogasz, dr.

Ábrahám, István, matematikus főiskolai tanár

Ábrahámné Naszvadi, Ágnes, közgazdász

Ács, Gergő, gimnáziumi tanár

Ágh, Zsófia, szabadfoglalkozású néprajzkutató

Ávár, Barbara, tanár , szaktanácsadó, szakvizsgázott középiskolai

É.Kiss, Piroska, díszlettervező, egyetemi tanár

Énekes, Lajos, ügyvezető

Ónody, Györg, nyugdíjas újságíró

Óriás, Viktor, orvos, projektmenedzser, PhD hallgató, MOK

Ökrös, Erika, közgazdász

Öllerer, Kinga, ökológus, tudományos munkatárs

Örkény, Antal, szociológus, egyetemi tanár

Üveges, Bálint, biológus, tudományos munkatárs

Ősi, Attila, paleontológus az MTA doktora